przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku

Kredyt hipoteczny to umowa zobowiązująca na wiele lat. W tym czasie zmienić się może bardzo wiele zarówno w sytuacji finansowej kredytobiorcy, jak i na rynku kredytowym. Dobrym sposobem na odciążenie portfela jest przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku. Sprawdź, na jakich zasadach odbywa się refinansowanie kredytu hipotecznego. 

Ostatnie miesiące nie były lekkie dla kredytobiorców hipotecznych. Wzrost stóp procentowych i rosnąca inflacja sprawiły, że raty kredytu znacząco poszły w górę. W wielu przypadkach wyższa rata okazała się nie do udźwignięcia. Jednym z dostępnych rozwiązań tego problemu jest refinansowanie kredytu. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Na czym polega przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku?

Przeniesienie kredytu, w terminologii bankowej refinansowanie, polega na spłacie wcześniejszego kredytu nowym, tańszym finansowaniem. Usługa skierowana jest do osób, które przerosło zobowiązanie na obecnych warunkach. Refinansowanie to najprościej mówiąc kredyt hipoteczny na spłatę innego kredytu hipotecznego.  

Myślisz o kredycie hipotecznym? Wyślij formularz!

Kiedy można przenieść kredyt hipoteczny do innego banku?

Nie ma ograniczeń, w jakich przypadkach można starać się refinansować kredyt. Z reguły przeniesienie kredytu ma sens, jeśli w ofercie innego banku znajdziemy kredyt na korzystniejszych warunkach. Problemami, z którymi borykać się mogą kredytobiorcy, są choćby wysokie marże, krótki okres spłaty czy oprocentowanie. Przeniesienie kredytu do banku oferującego bardziej dogodne warunki spłaty może znacząco polepszyć sytuację finansową kredytobiorcy. 

Refinansowanie kredytu hipotecznego - kiedy ma sens?

Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku może mieć miejsce w każdym momencie jego spłaty. Nie zawsze się to jednak opłaca. W praktyce przeniesienie ma sens zazwyczaj w środkowym okresie kredytowania. W początkowej fazie kredytowania przeniesienie obciążone byłoby kosztami za wcześniejszą spłatę. Natomiast w końcowej fazie prowizja związana z nowym kredytem mogłaby przekroczyć korzyści płynące z przeniesienia do innej placówki. 

Zmiana kredytu hipotecznego - kiedy można go przenieść?

Warto zdawać sobie sprawę, że przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku nie zawsze jest możliwe ze względu na kilka czynników. Po pierwsze, kredytobiorca musi spełniać odpowiednie kryteria zdolności kredytowej, które umożliwią mu kontynuowanie spłaty przeniesionego zobowiązania. Po drugie, nieruchomość, która została sfinansowana za pomocą kredytu, nie może być uszkodzona, a jej wartość nie może być niższa w porównaniu do stanu sprzed zakupu.

Dodatkowo przenosząc kredyt do innego banku, kredytobiorca nie powinien mieć zaległości w spłacie rat w obecnym banku, a wszelkie opóźnienia w uiszczaniu miesięcznej raty nie powinny przekraczać jednego miesiąca.

Konsolidacja kredytu hipotecznego

Konsolidacja to usługa bankowa, która jest podobna do kredytu refinansowego hipotecznego. Dotyczy sytuacji, gdy klient chce połączyć kilka kredytów gotówkowych w jeden, zabezpieczając spłatę nieruchomością. W takim przypadku mówimy o hipotecznym kredycie konsolidacyjnym. Dzięki temu rozwiązaniu można wydłużyć okres spłaty nawet w przypadku dużych zobowiązań gotówkowych.

Proces konsolidacji polega na tym, że bank sumuje wszystkie zobowiązania klienta i spłaca je, a następnie udziela nowego kredytu na określoną liczbę rat. Warunkiem koniecznym jest posiadanie nieruchomości o odpowiednio wysokiej wartości, która może zostać użyta jako zabezpieczenie takiego kredytu.

Refinansowanie kredytu hipotecznego a wkład własny

Przeniesienie finansowania do innego banku nie wiążę się z koniecznością wpłacania kolejnego wkładu własnego. Wkładem własnym w tym przypadku będzie różnica między stanem zadłużenia a wartością nieruchomości. Jedynym warunkiem jest stosunek między kredytem a zabezpieczeniem. Wartość zabezpieczenia musi być na poziomie akceptowalnym przez nową instytucję finansową. 

Koszty refinansowania kredytu hipotecznego

Przed przeniesieniem kredytu do innej placówki warto zastanowić się nad możliwymi kosztami towarzyszącymi tej operacji. Ich wysokość jest zależna od warunków starej, jak i nowej umowy. 

Koszty mogące towarzyszyć refinansowaniu:

  • koszty operatu szacunkowego wyceny nieruchomości - w niektórych placówkach usługa może być bezpłatna
  • prowizja za wcześniejszą spłatę zobowiązania w pierwotnym banku - pobrana może być głównie w przypadku kredytu ze zmiennym oprocentowaniem lub kredytu ze stałym oprocentowaniem spłaconym przed upływem 3 lat od dnia podpisania umowy
  • prowizja za udzielenie refinansowania - zazwyczaj nie jest podawana przy wyliczaniu wysokości rat, a uwzględniona zostaje w całkowitym koszcie finansowania
  • ubezpieczenie
  • opłaty za zmiany w księdze wieczystej 

Jak przenieść kredyt hipoteczny i na co zwrócić uwagę?

Podczas przenoszenia kredytu hipotecznego istotne jest nie tylko uwzględnienie wysokości oprocentowania, ale także zrozumienie procesu przeniesienia, w tym jakie dokumenty będą wymagane. Prawdopodobnie konieczne będzie dostarczenie aktualnego operatu szacunkowego potwierdzającego wartość nieruchomości.

Klient powinien również zasięgnąć informacji dotyczących dodatkowych kosztów, takich jak prowizja przy zaciąganiu nowego kredytu. Ważne jest również, czy istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty, przejścia na oprocentowanie stałe (jeśli obecny kredyt hipoteczny ma zmienne oprocentowanie), oraz czy konieczne będzie wykupienie dodatkowych usług i jaki będzie z nimi związany koszt.

Refinansowanie kredytu hipotecznego - kalkulator 

Odpowiedź na pytanie, gdzie najlepiej przenieść finansowanie nie jest jednoznaczna. Kredyt powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. W znalezieniu najdogodniejszej oferty pomocny może okazać się ranking kredytów hipotecznych. Niemniej, należy mieć na uwadze, że przedstawiane w rankingach oferty są jedynie orientacyjne. Dodatkowo sytuacja na rynku finansowym może bardzo dynamicznie się zmieniać, dlatego oferta ważna dzisiaj, jutro może już taka nie być. Do wyliczenia kosztów nowego finansowania posłużyć może kalkulator kredytu hipotecznego. Dzięki niemu łatwo ocenić, czy nowa oferta rzeczywiście odciąży portfel. 

Jak przenieść kredyt hipoteczny do innego banku?

Po wybraniu najdogodniejszej oferty należy złożyć wniosek w odpowiedniej placówce, uzupełniając go o wysokość pozostałej do spłaty kwoty. Na podstawie formularza pracownik banku będzie w stanie wyliczyć nową miesięczną ratę. Niższa rata związana być może z wydłużeniem okresu spłaty, a co za tym idzie ze wzrostem łącznej kwoty do spłaty. W sytuacji, gdy zaproponowana oferta jest rzeczywiście atrakcyjna, nowy bank spłaca stare zadłużenie. Zmiana banku z kredytem hipotecznym związana jest z korektą w księdze wieczystej, wykreślony zostaje z niej stary bank, a jego miejsce zajmuje nowa placówka.

Refinansowanie kredytu hipotecznego w tym samym banku

W przypadku refinansowania kredytu hipotecznego zasada polega na przeniesieniu zobowiązania do innego banku. Niemniej jednak istnieje możliwość próby zmiany warunków kredytu w obecnym banku, co zostanie określone w aneksie do umowy kredytowej.

Klient ma prawo złożyć wniosek o zmianę warunków, takich jak wydłużenie okresu spłaty lub obniżenie marży. Jeśli głównym powodem zmiany umowy jest trudność w regulowaniu rat, taka modyfikacja zazwyczaj odbywa się w ramach procesu restrukturyzacji kredytu.

Wakacje kredytowe - kredyt hipoteczny

Osoby mające problem z terminową spłatą kredytu na obecnych warunkach mogą zastanowić się nad skorzystaniem z wakacji kredytowych. To rozwiązanie ma na celu odciążenie kredytobiorcy. Podczas wakacji kredytowych kredytobiorca jest zwolniony z konieczności spłaty raty przez określony czas, który sam wybiera. Te niespłacone raty są potem dodawane do końca harmonogramu spłaty kredytu, co prowadzi do wydłużenia całkowitego okresu spłaty.

Niestety to rozwiązanie nie jest dostępne dla każdego. Więcej o wakacjach kredytowych przeczytasz tutaj.

Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku - o czym warto pamiętać?

Odpowiedź na pytanie, czy można przenieść kredyt hipoteczny do innego banku, jest jednoznaczna. Przeniesienie kredytu możliwe jest na każdym etapie finansowania, jednak nie zawsze ma to sens. W pierwszej kolejności klient powinien spróbować negocjować warunki obecnej umowy. Jeśli ta próba okaże się bezowocna, należy przestudiować dostępne na rynku oferty innych banków. Jedynie świadoma i przemyślana decyzja może realnie pomóc w spłacie zobowiązania.  

Potrzebujesz pomocy z zadłużeniem? Skontaktuj się z nami!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy

1 komentarz

Dodaj komentarz