Kredyt dla zadłużonych

Z finansowych tarapatów wyciągnie Cię pożyczka bez BIK dla zadłużonych

Oblicz ratę kredytu
i spłać swoje zobowiązania

Rata:  zł

Chcę spłacić swoje zobowiązanie

Przykład reprezentatywny dla kredytu konsumenckiego: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,99%, całkowita kwota kredytu: 44 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 63 566 zł, oprocentowanie stałe 11,38% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu: 18 966 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 18 966zł), 78 miesięcznych rat równych w wysokości 805 zł i ostatnia rata w wysokości 776 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.09.2022 r. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Klienta.

Oblicz ratę kredytu
i spłać swoje zobowiązania

Rata:  zł

Chcę spłacić swoje zobowiązanie

Przykład reprezentatywny dla kredytu konsumenckiego: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,99%, całkowita kwota kredytu: 44 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 63 566 zł, oprocentowanie stałe 11,38% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu: 18 966 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 18 966zł), 78 miesięcznych rat równych w wysokości 805 zł i ostatnia rata w wysokości 776 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.09.2022 r. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Klienta.

Zaktualizowano:

Opóźnienia w spłacie zobowiązań finansowych rzutują negatywnie na historię kredytową, co skutkuje odmową udzielenia pożyczki w banku. Jesteś zadłużony, ale chcesz ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe? Zgłoś się do nas – pomagamy pozyskać najlepsze pozabankowe kredyty dla zadłużonych – z naszą pomocą znajdziesz wyjście z trudnej sytuacji finansowej.

Zapytaj o ofertę pożyczki dla zadłużonych.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Czy istnieje kredyt dla zadłużonych?

Zbyt wiele zobowiązań finansowych, brak umowy o pracę, niskie zarobki – to wszystko utrudnia otrzymanie kredytu w banku. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli Twoja historia kredytowa nie jest pozytywna i widniejesz w bazach dłużników. Sprawdzenie zdolności kredytowej i statusu w BIK jest nieodłącznym elementem procedury przyznawania kredytu bankowego, dlatego negatywny wynik w większości przypadków oznacza automatyczną odmowę. Kredyt gotówkowy dla zadłużonych w banku jest produktem praktycznie niemożliwym do uzyskania. Warto wspomnieć również o tym, że termin “kredyt” jest zarezerwowany wyłącznie dla banków. To oznacza, że podlega pod prawo bankowe, które zabrania udzielania kredytów osobom zadłużonym, o niskiej zdolności kredytowej.

Czym się różni pożyczka od kredytu w banku?

Z prawnego punktu widzenia “kredyt dla zadłużonych” nie istnieje. Zła historia w Biurze Informacji Kredytowej jest w zasadzie równoznaczna z tym, że bank rozpatrzy wniosek kredytowy negatywnie. Tak zwany kredyt bez BIK dla zadłużonych to określenie zobowiązania funkcjonującego jedynie w obiegu nieformalnym. Dlaczego?

Pożyczka oraz kredyt to dwa osobne produkty finansowe. Mimo to klienci niejednokrotnie traktują oba te terminy synonimicznie, co w świetle obowiązującego prawa jest błędem. Pomimo wielu podobieństw zachodzących między pożyczką a kredytem istnieją także różnice, które to nie pozwalają traktować obu tych zobowiązań w równym stopniu.

Kredyt zgodnie z art. 69. ustawy Prawo bankowe to zobowiązanie pieniężne udzielne kredytobiorcy przez kredytodawcę, a więc bank. Kredytobiorca na mocy pisemnej umowy zawartej z bankiem otrzymuje do dyspozycji określoną kwotę na dowolny (kredyt gotówkowy) lub konkretny cel (np. kredyt mieszkaniowy). Czas spłaty rat wraz z odsetkami według ustalonego harmonogramu również sprecyzowany jest w sporządzonej umowie. Co ważne, pozytywnej decyzji kredytowej mogą spodziewać się ci, którzy nie tylko nie zalegają z zadłużeniami i mają dobrą historię kredytową w BIK, ale także mają wysoką zdolność kredytową. Jakie informacje widnieją w standardowej umowie o kredyt?

 • Strony, pomiędzy którymi została zawarta umowa o kredyt,
 • kwota oraz waluta, w jakiej udzielany jest kredyt,
 • cel kredytowania,
 • termin spłaty kredytu wraz z odsetkami,
 • wysokość oprocentowania kredytu,
 • całkowity koszt kredytu,
 • sposób, w jaki został zabezpieczony kredyt.

Pożyczkę definiuje art. 720. Kodeksu cywilnego. Osoba udzielająca pożyczki zobowiązuje się przekazać określoną kwotę na własność biorącemu, czyli pożyczkobiorcy. Na mocy umowy zawartej pomiędzy stronami osoba pożyczająca zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy pożyczkodawcy. To, co odróżnia pożyczkę na tle kredytu to to, że:

 • udzielić jej mogą osoby fizyczne oraz pozabankowe instytucje finansowe,
 • przedmiotem pożyczki nie zawsze muszą być pieniądze,
 • umowa zawarta pomiędzy stronami może być ustna, jeśli pożyczka nie przekracza kwoty 1000 zł,
 • udzielona pożyczka nie musi być odpłatna,
 • pożyczkobiorca może wykorzystać pieniądze na dowolny cel,
 • w treści umowy można zawrzeć dowolne ustalenia.

Koszt pożyczki a koszt kredytu

Kredyt to umowa odpłatna, co oznacza, że kredytobiorca zawsze zobligowany jest do zapłaty za udzielenie zobowiązania przez instytucję bankową. Prowizją są koszty za przystąpienie do kredytu, odsetki czy opłaty stanowiącej zabezpieczenie.

Pożyczka natomiast nie musi być odpłatna. Pożyczkobiorca wraz pożyczkodawcą mogą zawrzeć umowę, w której to ustalą, że pożyczka zostanie udzielona bezpłatnie. Najlepszym dowodem na to, że taki rodzaj wsparcia istnieje, jest produkt finansowy określany darmową pożyczką bezgotówkową.

Cel umowy pożyczkowej a umowy kredytowej

Bank udzielający kredytu ma pełne prawo do tego, aby wiedzieć, na jaki cel przeznaczone zostaną pieniądze przez kredytobiorcę. Dlatego też w większości przypadków w umowie na kredyt należy określić, na co przeznaczone zostaną środki – wyjątek stanowi kredyt gotówkowy. Jeśli otrzymane przez klienta pieniądze zostaną rozdysponowane inaczej niż we wskazanym wniosku oraz umowie kredytowej, bank może zażądać od kredytobiorcy natychmiastowego zwrotu pełnej kwoty.

Inaczej rzecz się ma w kwestii pożyczek, które mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Formalnie środki przekazane przez pożyczkodawcę stają się własnością pożyczkobiorcy. Stąd też osoba, która otrzymała pożyczkę, nie musi wskazywać po co są jej środki i gdzie zostaną ulokowane.

Różnice między kredytem a pożyczką – otrzymanie finansowania

W przypadku kredytowania cały proces od chwili złożenia wniosku może trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni – szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych, gdzie kwoty są z reguły bardzo wysokie. Do tego dochodzą wszelkie procedury związane z badaniem zdolności kredytowej oraz wiarygodności klienta, jego zarobków, zatrudnienia czy kontroli BIK.

Pożyczka gotówkowa może być udzielona nawet w przeciągu kilkunastu minut. Wpływ na to ma uproszczona procedura, która ograniczona się jedynie do kilku niezbędnych formalności jak np. weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy.

Tryb spłaty pożyczki a tryb spłaty kredytu

Pożyczki pozabankowe z reguły spłacane są jednorazowo i następuje to w określonym czasie na koniec kredytowania. W firmach pozabankowych możliwe do uzyskania są także pożyczki ratalne, jednakże jest to wariant znacznie mniej popularny.

Kredyt bankowy spłacany jest w formie miesięcznej raty z naliczonymi odsetkami zgodnie z harmonogramem.

Wiesz już, że pożyczka dla zadłużonych funkcjonuje w powszechnym obiegu jako kredyt pozabankowy, który udzielany jest przez firmy pożyczkowe. Dlatego też na potrzeby tekstu oraz informacji w nim zawartych pożyczkę dla zadłużonych i kredyt dla zadłużonych potraktujemy synonimicznie.

O kredyt dla zadłużonych możesz się ubiegać niezależnie od stopnia skomplikowania Twojej sytuacji finansowej. W Biliti wiemy, jak wybrnąć nawet z najtrudniejszych problemów finansowych. Pomożemy Ci pozyskać najkorzystniejsze pożyczki dla zadłużonych z komornikiem i inne pozabankowe kredyty dla bardzo zadłużonych.

Co to jest kredyt dla zadłużonych?

Pozabankowy kredyt dla zadłużonych to środki finansowe oferowane pożyczkobiorcom posiadającym niespłacone zobowiązania, zalegającym z opłatami lub wpisanym do rejestru dłużników (BIK, KRD, BIG InfoMonitor czy ERIF), i dostarczane na określonych warunkach.

Kto udziela pożyczki dla zadłużonych?

Nawet niewielkie opóźnienia w spłacie zobowiązań prowadzą do negatywnej historii w BIK, co jest najczęstszą przyczyną odmownych decyzji kredytowych. Banki weryfikują swoich klientów bardzo dokładnie w Biurze Informacji Kredytowej, sprawdzając przy tym szereg wymagań, które narzuca procedura kredytowa. Wynika to z obowiązujących regulacji prawnych i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, których celem jest utrzymanie stabilności sektora finansowego. Z tych właśnie powodów banki nie mogą wyjść z ofertą kredytu dla zadłużonych.

Z pomocą przychodzą jednak firmy z sektora pozabankowego, którym ustawa o kredycie konsumenckim nie zabrania udzielania tego rodzaju formy wsparcia finansowego. Oferują one pożyczki dla zadłużonych, znane jako pożyczki bez BIK, a więc bez weryfikacji w bazie Biura Informacji Kredytowej, pozabankowe kredyty z komornikiem czy chwilówki dla zadłużonych. Niektóre firmy akceptują nawet duże zaległości w rejestrach dłużników i proponują pozabankowe kredyty dla bardzo zadłużonych. Firmy pożyczkowe udzielają finansowania na bardziej liberalnych zasadach, dlatego nawet jeśli masz niską zdolność kredytową i widniejesz w bazach dłużników, a bank odmówił Ci udzielenia kredytu, możesz ubiegać się o pożyczkę dla zadłużonych w sektorze pozabankowym.

Pożyczka dla zadłużonych – dla kogo?

Pożyczka dla zadłużonych to forma wsparcia udzielana osobom bez zdolności kredytowej, a więc takim, które zgodnie z prawem bankowym nie spełniają wymogów pozwalających na udzielenie kredytu. Pozabankowy kredyt dla zadłużonych oferowany jest także klientom z podwyższonym ryzykiem i niższą wiarygodnością kredytową.

Pożyczki dla zadłużonych są skierowane do osób posiadających:

 • niską zdolność kredytową lub w ogóle jej nie mają,
 • inne zobowiązania w postaci kredytów lub pożyczek pozabankowych,
 • negatywną wpisy w BIK, KRD, BIG InfoMonitor czy ERIF,
 • problemy ze spłatą zobowiązań finansowych,
 • zajęcie komornicze lub windykacyjne,
 • niskie dochody.

Pożyczka bez BIK dla zadłużonych

Osoby zadłużone i poszukujące wsparcia finansowego w bankach lub instytucjach pozabankowych najbardziej obawiają się weryfikacji w BIK, a więc bazie rejestrującej dane o ich historii kredytowej. To właśnie na podstawie zawartych tam informacji banki podejmują decyzję o przyznaniu kredytu. Brak terminowej spłaty zobowiązań skutkuje negatywnym wpisem w Biurze Informacji Kredytowej i w większości przypadków – odrzuceniem Twojego wniosku kredytowego. Istotny jest jednak czas opóźnienia widoczny w raporcie BIK. Jeżeli Twój dług jest niewielki i zalegasz ze spłatą do 30 dni, masz szansę na otrzymanie kredytu (warunkiem jest całkowita spłata zaległości i “wyczyszczenie BIK-u”). Dużo większy problem pojawia się w przypadku zaległości przekraczających termin 31 dni. Jeżeli natomiast Twoje opóźnienie wynosi więcej niż 90 dni, nie ma co liczyć na bankowy kredyt dla zadłużonych. W takich sytuacjach pojawia się zwykle komornik sądowy i jedyną szansą na uzyskanie szybkiego wsparcia finansowego jest pożyczka dla zadłużonych z komornikiem.

Jeżeli masz negatywną historię kredytową, pozostaje Ci wyłącznie pożyczka bez BIK dla zadłużonych, udzielana przez firmy pozabankowe. W takim przypadku ocena Twojej wiarygodności i historii kredytowej będzie mniej restrykcyjna w porównaniu do banków. Jednak z uwagi na zdecydowanie większe ryzyko firmy udzielającej pożyczki dla zadłużonych, musisz liczyć się z tym, że będzie to nieco droższa forma finansowania od tego dostępnego w sektorze bankowym.

Pożyczka dla zadłużonych z komornikiem

Jeżeli wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, to zgodnie z prawem komornik może zablokować jego rachunek bankowy i pobierać z niego środki na pokrycie zadłużenia. Bankowy kredyt z komornikiem jest zatem niemożliwy – przyznanie się do egzekucji komorniczej od razu wiąże się z negatywną decyzją banku. Inaczej jest w przypadku instytucji pozabankowych. Niektóre firmy pożyczkowe chętnie udzielają pomocy również w sytuacji, gdy Twoje konto bankowe zajął komornik i masz jeszcze inne zobowiązania do spłacenia. Część z nich może wymagać jednak zabezpieczenia, np. poprzez hipotekę na nieruchomości, co jest dość ryzykownym rozwiązaniem. Niektóre firmy oferują pozabankowy kredyt dla zadłużonych z komornikiem, wymagając tzw. gwaranta jako dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Gwarancję uregulowania pożyczki stanowi w tym przypadku poręczenie osoby trzeciej. Dostępna jest także pożyczka na dowód, czyli uproszczona chwilówka dla zadłużonych, do uzyskania której nie jest wymagane zaświadczenie o dochodach.

Istnieje kilka sposobów na wypłatę pożyczki dla zadłużonych z komornikiem. Otrzymanie pieniędzy bezpośrednio na konto bankowe może być problematyczne, ponieważ istnieje duże ryzyko, że wpłacone na nie środki przejmie komornik. Pożyczka dla zadłużonych z komornikiem na czek GIRO, czyli z odbiorem na poczcie, to szybki, bezpieczny i dość tani sposób otrzymania potrzebnych środków. Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty i kilkanaście złotych, a cała procedura wypłaty pieniędzy na poczcie zajmuje kilka minut.

Pożyczki bez BIK – zalety

Pożyczki bez BIK dla zadłużonych to szansa na skorzystanie ze wsparcia finansowego w przypadku trudnej sytuacji materialnej. Korzystając z takiego rodzaju finansowania, możesz liczyć na:

 • minimum formalności – szybka pożyczka dla dłużników to uproszczona procedura udzielania wsparcia finansowego. Pomijasz szereg skomplikowanych formalności bankowych, a do wypełnienia wniosku pożyczkowego potrzebujesz jedynie dowodu osobistego i najważniejszych danych;
 • szybki wpływ środków na konto – pozabankowy kredyt bez BIK daje Ci dostęp do szybkiej gotówki. Nie musisz czekać kilku tygodni na odpowiedź z banku. W większości przypadków na uruchomienie pożyczki dla zadłużonych wystarczy zaledwie kilkanaście minut;
 • duży wybór ofert – w sektorze pozabankowym działa wiele firm oferujących pożyczki dla zadłużonych – z komornikiem, bez BIK, KRD i weryfikacji danych w innych bazach dłużników. Ogólnodostępność i szeroki wybór ofert chwilówek dla zadłużonych pozwoli Ci wybrać tę najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb;
 • brak weryfikacji w rejestrze dłużników – pożyczka bez BIK dla zadłużonych to idealne rozwiązanie dla osób, które mają negatywną historię kredytową i nie mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z banku.

Jak uzyskać kredyt dla zadłużonych?

Pożyczka dla zadłużonych, podobnie jak kredyt bankowy, wiąże się z procedurą, którą należy przejść, aby otrzymać wsparcie finansowe. Jest ona jednak znacznie mniej skomplikowana – firmy pozabankowe mają mniej restrykcyjne zasady związane z weryfikacją potencjalnych pożyczkobiorców i przyznawaniem pożyczek. Pozabankowe kredyty dla zadłużonych dostępne są zwykle online – aby złożyć wniosek pożyczkowy, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wyjątek może stanowić pożyczka dla bardzo zadłużonych, w przypadku której finansowanie udzielane jest na zasadzie dodatkowego zabezpieczenia, np. pod zastaw nieruchomości. W takich sytuacjach wymagana jest zwykle wizyta w placówce firmy pożyczkowej.

Procedura udzielania pożyczki bez BIK dla zadłużonych może być różna, ale zazwyczaj przebiega w następujących krokach:

 1. Wybierasz interesującą Cię ofertę pożyczki dla zadłużonych.
 2. Określasz kwotę pożyczki i okres spłaty.
 3. Wypełniasz wniosek pożyczkowy.
 4. Czekasz na weryfikację danych przez firmę pożyczkową.
 5. Otrzymujesz decyzję.
 6. Przyznane w ramach pożyczki środki trafiają na wskazane we wniosku konto bankowe.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak uzyskać kredyt dla zadłużonych z Biliti. Nasi doradcy finansowi zadbają o Ciebie na każdym etapie procesu kredytowania.

Pożyczka dla zadłużonych – jakich informacji potrzebujesz do złożenia wniosku?

Nie bez powodu chwilówka dla zadłużonych jest często nazywana pożyczką na dowód – to często jedyny dokument, jaki jest wymagany przy złożeniu wniosku. Oprócz tego pożyczkodawcy wymagają również deklaracji o źródle i wysokości miesięcznych dochodów. Ustalenie Twojej zdolności kredytowej jest potrzebne do określenia kwoty oraz terminu spłaty pożyczki. Poniżej prezentujemy listę najczęściej wymaganych informacji przy wypełnianiu wniosku o pozabankowy kredyt bez BIK:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania/zameldowania,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • ważność dowodu osobistego oraz data jego wydania,
 • nazwa organu wydającego dokument tożsamości,
 • stan cywilny,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • wysokość dochodów uzyskiwanych miesięcznie,
 • źródło dochodów,
 • ewentualne dodatkowe dochody i ich wysokość,
 • rodzaj zatrudnienia,
 • dane pracodawcy,
 • miesięczne zobowiązania i ich wysokość,
 • informacje o ewentualnych alimentach i innych zobowiązaniach.

Chcesz złożyć wniosek o pożyczkę dla zadłużonych i potrzebujesz pomocy? Wypełnij krótki formularz i czekaj na profesjonalną pomoc z naszej strony. Wspólnie wypracujemy rozwiązanie skrojone na miarę Twoich potrzeb. 

Pożyczki dla zadłużonych z Biliti – profesjonalna pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego

W Biliti stawiamy na profesjonalne wsparcie finansowe naszych klientów. Dbamy o to, aby pożyczka dla zadłużonych była dostępna dla każdego, kto realnie może polepszyć swoją kondycję materialną. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze oferty, zwiększając prawdopodobieństwo otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej. Z pomocą naszych doradców finansowych pozyskasz pozabankowy kredyt dla zadłużonych – szybko, bez zbędnych formalności, na atrakcyjnych warunkach. Zapewniamy fachowe wsparcie na każdym etapie współpracy – od momentu wypełniania wniosku pożyczkowego, aż po spłatę zobowiązania.

Pozabankowy kredyt dla osoby zadłużonej z Biliti to:

• szczegółowa analiza Twojej sytuacji finansowej – określamy dokładnie aktualne potrzeby, możliwości, dochody i posiadane zobowiązania. Sprawdzamy Twoją zdolność kredytową, weryfikując dane m.in. w bazach BIK czy KRD;

• znajomość rynku i współpraca z wieloma instytucjami finansowymi – na bieżąco analizujemy oferty banków i firm pożyczkowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko reagować na pojawiające się zmiany i oferować klientom wyłącznie najlepsze dla nich formy wsparcia finansowego. Skutecznie negocjujemy ceny i dopinamy wszelkie formalności;

• najkorzystniejsza pożyczka bez BIK dla zadłużonych – przygotujemy dla Ciebie zestawienie najlepiej dopasowanych do Twoich możliwości ofert. Każdą z nich dokładnie przeanalizujemy i pomożemy w wyborze tej, która przyniesie najwięcej korzyści;

• profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu kredytowania – odpowiadamy na wszystkie pytania naszych klientów, pomagamy w doborze najlepszych rozwiązań. Przeprowadzamy ich przez cały proces pozyskiwania pożyczki dla zadłużonych;

• pomoc w kompletowaniu dokumentów i wypełnianiu wniosków – wskazujemy dokładnie, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do uruchomienia procesu ubiegania się o pożyczkę dla zadłużonych. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi klientami, na bieżąco informując ich o postępach w działaniu;

• minimalny angaż z Twojej strony – załatwimy za Ciebie wszystkie formalności kredytowe, oszczędzając Twój czas i pieniądze.

Oferujemy uproszczoną procedurę ubiegania się o pozabankowy kredyt dla zadłużonych. Wystarczy, że wyślesz do nas formularz zgłoszeniowy, w którym krótko opiszesz swoją sytuację, a my skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie w dogodnym dla Ciebie miejscu, podczas którego przedstawimy wszystkie możliwości współpracy.

Wybierając usługi Biliti, decydujesz się nie tylko na szybką poprawę swojej sytuacji finansowej, ale również na kontakt z fachowymi doradcami.

Zapytaj o ofertę pożyczki dla zadłużonych już dziś! Pamiętaj, że odkładanie niektórych rzeczy na później może jedynie pogłębić Twój problem. Wyjdź z trudnej sytuacji i odzyskaj spokój!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.6/5 - (89 votes)