Sytuacja ogólnoświatowa sprawiła, że aktualnie spłata kredytu hipotecznego nie jest bułką z masłem. Wiele osób nie radzi sobie z terminową spłatą zobowiązań, co w konsekwencji prowadzić może do spirali zadłużeń. Program rządowy w założeniu ma na celu złagodzenie skutków drastycznie drożejących kredytów hipotecznych. Zobacz, na czym polega.

Tarcza kredytowa to rządowy pomysł na stłumienie wzrastających stóp procentowych. Osoby mające problem ze spłatą zobowiązań mają aktualnie więcej możliwości, by ustrzec się przed popadnięciem w finansowe tarapaty. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Jak wyjść z długów? - rządowe wsparcie kredytobiorców

Podwyżka stóp procentowych RPP sprawiła, że spłata kredytu hipotecznego dla wielu okazała się niemożliwa. Rządowa pomoc w spłacie kredytu to odpowiedź na aktualne problemy kredytobiorców. Istotą programu rządowego jest pomoc w odzyskaniu płynności finansowej.  

W skład tarczy wchodzą:

 • Wakacje kredytowe
 • Dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
 • Zastąpienie wskaźnika WIBOR
rzadowa-pomoc-w-splacie-kredytu

Wakacje kredytowe - zasady 

Zadłużenie kredytobiorców hipotecznych w ostatnim czasie diametralnie wzrosło. Według danych Biura Informacji Kredytowej we wrześniu 2022 roku wyniosło ono 450 mln zł, gdzie w maju tego samego roku było o połowę niższe, 200-225 mln zł. Bezpośredni wpływ na to miało podniesienie stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej. 

Wakacje kredytowe są dedykowane osobom, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy w polskiej walucie po 1 lipca 2022 roku. Zawieszenie spłaty kredytu w 2023 roku może mieć miejsce 4 razy, po 1 miesiącu na każdy kwartał. Należy pamiętać, że jest to zawieszenie spłaty, więc analogicznie okres kredytowania wydłuży się o miesiące, w których raty nie były płacone. Wniosek o wakacje kredytowe złożony musi zostać w formie papierowej lub elektronicznej w banku. 

Warunki korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców skorzystać można z pomocy polegającej na dopłacie do rat kredytu. Dopłaty do kredytów przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio do banku udzielającego finansowania. Wsparcie ma rzeczywiście formę pożyczki, która rozłożona zostaje na 144 raty dogodne do spłaty. Ta forma pomocy jest dedykowana osobom w wyjątkowej sytuacji życiowej, które straciły pracę lub rata ich kredytu przekracza 50% dochodów. Celem funduszu jest zapobieganie sytuacjom, w których kredytobiorcy zmuszeni będą do brania pożyczek na spłatę zaległości. 

Zastąpienie wskaźnika WIBOR

To rozwiązanie nie zostało jeszcze całkowicie wprowadzone w życie. Procedura zostanie przeprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego wspólnie z Komitetem Stabilności Finansowej.

WIBOR ma zostać zastąpiony wskaźnikiem WIRON, który w założeniu ma być niższy. Co w rezultacie ma się przełożyć na niższą skalę wzrostu oprocentowania i wysokości rat. 

Fundacje pomagające wyjść z długów

Formą państwowej pomocy są także fundacje. Korzystają one ze środków publicznych i darowizn, dzięki czemu ich usługi są darmowe. Jedną z nich jest choćby Krajowe Biuro Pomocy Zadłużonym, które świadczy darmowe porady prawne. Z ich usług skorzystać mogą osoby, które utraciły płynność finansową, a ich niewypłacalność trwa co najmniej 3 miesiące.  

Pomoc w spłacie kredytu - bezpłatne porady

 • Sporządzanie pism prawnych 
 • Ustalanie najdogodniejszego planu spłaty
 • Udzielanie wsparcia z zakresu zobowiązań pozakredytowych
 • Przybliżanie kosztów postępowań sądowych
 • Pomoc w konsolidacji lub restrukturyzacji długu

Jak poradzić sobie z długami? Co zrobić, by ułatwić sobie spłatę kredytu?

 • Stałe oprocentowanie kredytu - daje poczucie stabilizacji; stałe oprocentowanie jest zdecydowanie dobrym wyborem, gdy koszty kredytu (tak jak teraz) drastycznie wzrastają;
 • Karencja - odroczenie spłaty części kapitałowej;
 • Restrukturyzacja kredytu - jest to zmiana warunków umowy; może to być na przykład wydłużenie okresu spłaty zobowiązania;
 • Refinansowanie kredytu hipotecznego - przeniesienie finansowania do innego banku, który będzie w stanie zaproponować dogodniejsze warunki;
 • Konsolidacja - rozwiązanie kierowane do osób, które spłacają wiele zobowiązań jednocześnie; raty z kilku kredytów zostaną połączone w jedną, a jej wysokość będzie dostosowana do indywidualnych możliwości.
pomoc-kredytobiorcom-hipotecznym

Restrukturyzacja kredytu a BIK

Restrukturyzacja kredytu to zmiana warunków umowy kredytowej, co może być pomocne dla osób mających trudności ze spłatą rat. Jednakże banki mogą być niechętne do takiej zmiany w przypadku klientów z negatywną historią kredytową. 

Rządowa pomoc dla zadłużonych

Kolejną, pośrednią, formą pomocy jest złagodzenie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Po nowelizacji przepisów sądy oddalają znacznie mniej wniosków. Według nowych przepisów dłużnik nie musi już podawać przyczyn swojej niewypłacalności. Upadłość konsumencką mogą ogłosić teraz także osoby, które doprowadziły do zadłużenia z premedytacją lub wskutek własnej niefrasobliwości. Dodatkowo o upadłość mogą wnioskować teraz także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Należy mieć na uwadze, że ogłoszenie bankructwa jest ostatecznością, gdyż wiążę się z utratą majątku. 

Pomoc dla kredytobiorców - państwowa pomoc zadłużonym

Będąc w trudnej sytuacji, nie należy chować głowy w piasek. Unikanie problemu nie rozwiąże go, a w konsekwencji może jedynie doprowadzić do większych tarapatów. Brak spłaty zadłużenia to niewygodna sytuacja nie tylko dla kredytobiorcy, ale także dla wierzyciela chcącego odzyskać należność. Rządowa pomoc w spłacie kredytu ma uchronić jedną i drugą stronę.

Myślisz o kredycie hipotecznym? Wyślij formularz!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań