Radykalne zmiany wysokości stóp procentowych dotyczą w szczególności posiadaczy kredytów hipotecznych lub innych osób posiadających zobowiązania finansowe w bankach. Przeczytaj i dowiedz się jakie są rodzaje stóp procentowych, kto ustala ich wysokość oraz jaki mają związek z kredytem bankowym. 

Co to stopa procentowa?

Stopą procentową nazywa się cenę pieniądza, czyli stawkę, jaką kredytobiorca musi zapłacić za pożyczenie pieniędzy od banku lub innego posiadacza kapitału. Wysokość stóp procentowych przekłada się na oprocentowanie maksymalne lokat oferowanych przez banki. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Stopę procentową wyraża się w procentach od pożyczonej kwoty, wartość ta mierzona jest w ujęciu rocznym

Narodowy Bank Polski ustala pięć stóp procentowych. Dotyczą one różnych sposobów pozyskiwania płynności przez banki komercyjne. 

Rodzaje stóp procentowych:

  1. Stopa referencyjna 
  2. Stopa depozytowa
  3. Stopa lombardowa
  4. Stopa redyskontowa
  5. Stopa dyskontowa

Stopa referencyjna

Co to jest stopa referencyjna? Jest to najniższa cena proponowana przez bank centralny na rynku międzybankowym za zakup bądź sprzedaż krótkoterminowych (zazwyczaj 7-dniowych) papierów wartościowych. Ile wynosi stopa referencyjna? W styczniu 2023 roku wynosi ona 6,75%. 

Stopa depozytowa

Stopa oprocentowania dla krótkoterminowych depozytów, które komercyjne banki składają w banku centralnym. Ile wynosi stopa depozytowa? W styczniu 2023 roku stopa depozytowa wynosi 6,25%.

Stopa lombardowa

Lombardowa stopa procentowa definiuje cenę, po której Narodowy Bank Polski udziela pożyczek bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Jej obniżenie zmniejsza koszt pieniądze pozyskiwanego przez banki. Ile wynosi? Aktualnie wynosi ona 7,25%. 

Stopa redyskontowa (stopa redyskonta weksli)

Jest to cena, po której bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych. Ma minimalny wpływ na politykę pieniężną Narodowego Banku Polskiego, mimo że jest wykorzystywana do wyliczania odsetek kredytów studenckich. Ile wynosi stopa redyskonta weksli? NBP wskazuje, że wynosi ona teraz 6,80%. 

Stopa dyskontowa (stopa dyskonta weksli)

Pozwala ona obliczyć przyszłą wartość kapitału na jego bieżącą wartość. Przeznaczona jest do ustalania wysokości oprocentowania pożyczek dla banków komercyjnych udzielanych przez bank centralny. Ile wynosi? Aktualnie wynosi ona 6,85%.

Wysokość wszystkich stóp procentowych można sprawdzić tutaj.

Realna, nominalna i efektywna stopa procentowa. Czym się różnią?

Realna stopa procentowa - stopa nominalna pomniejszona o wartość inflacji. Przedstawia ona faktyczny wzrost dochodów z tytułu depozytów po uwzględnieniu wzrostu cen różnego rodzaju dóbr wynikających z inflacji.

Nominalna stopa procentowa - koszt kapitału wyrażony w bieżących jednostkach pieniężnych danej waluty ale bez włączania wzrostu cen bez inflacji lub w czasie jej trwania. Ta stopa procentowa stosowana jest przez banki, a także inne instytucje finansowe w reklamach na temat oprocentowania produktów finansowych. 

Efektywna stopa procentowa - uwzględnia dodatkowe koszty związane z otrzymaniem kapitału, w tym także opłaty administracyjne, koszty początkowe, stopę podatku od zysków kapitałowych oraz częstotliwość kapitalizacji odsetek. Jej wysokość zależna jest od wielu czynników. 

Raty kredytu a stopy procentowe banku centralnego

Kto ustala stopę procentową? Rada Polityki Pieniężnej w Polsce stanowi organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. To właśnie ona ustala wysokość stóp procentowych w oparciu o analizę wielu wskaźników makroekonomicznych i oraz czynników gospodarczych. 

Wahania wartości stóp procentowych w gospodarce mają wpływ również na oprocentowanie kredytów, a także na wysokość rat. Zależność ta wynika z konstrukcji oprocentowania produktów kredytowych. Wysokość raty kredytu determinują: niezmienna wysokość marży banku, stanowiąca zysk kredytodawcy i stopa bazowa. 

Kredyt hipoteczny a stopy procentowe

Wyższe stopy procentowe wiążą się z wyższymi ratami kredytów bankowych, ale nie tylko. Ich zadaniem jest również powstrzymanie wzrostu inflacji oraz zachęcenie obywateli do zmniejszenia konsumpcji i zbierania oszczędności ze względu na bardziej korzystne oprocentowanie lokat, a także depozytów w bankach.

Jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny ale boisz się o swoje finanse, skorzystaj z porady eksperta. Porówna on wszystkie oferty na rynku i pomoże w wyborze najodpowiedniejszego kredytu. Wyjaśni wszystkie kwestie związane z kredytem hipotecznym i oprocentowaniem stałym oraz zmiennym. Pomoże skompletować dokumenty, a także okaże się pomocny w dopełnianiu wszystkich formalności związanych z kredytem. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kredytu hipotecznego koniecznie przeczytaj: Większe szanse na kredyt hipoteczny - Popraw swoją zdolność kredytową!

Myślisz o kredycie hipotecznym? Wyślij formularz!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań