Kredyt obrotowy może okazać się niemałym wsparciem w sytuacji deficytu środków na zakup nowych pojazdów, towaru, czy braku możliwości inwestycji w sprzęty potrzebne do prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy zakładający lub rozwijający firmę mogą korzystać z własnych środków, lub szerokiego wachlarza usług kredytowych oferowanych przez instytucje finansowe.

Kredyt obrotowy dla firm - na czym polega?

Kredyt obrotowy dla firm to rodzaj pożyczki z banku lub instytucji pozabankowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Zalicza się do niej koszty administracyjne, zakup wyposażenia, koszty zatrudnienia personelu, zakup materiałów, surowców.

Najszybsza droga do uzyskania atrakcyjnego kredytu gotówkowego dla firm

Rodzaje kredytów obrotowych

Przedsiębiorcy mają do wyboru dwa rodzaje kredytów obrotowych:

1. Kredyt obrotowy na rachunku bieżącym tzw. kredyt odnawialny:

 • bank przyznaje firmie limit zadłużenia na rachunku bieżącym;
 • wysokość kredytu jest uzależniona od wielu czynników;
 • daje dużą swobodę dysponowania pozyskanymi środkami;
 • jest krótkoterminowy (zwykle przyznawany na okres od roku  do 5 lat);
 • odsetki naliczane są od wydanej kwoty;
 • udzielany jest nie tylko w polskiej walucie;
 • jednym z warunków jego otrzymania jest posiadanie rachunku w wybranym banku;
 • każda spłata zmniejsza debet powstały na koncie.

2. Kredyt obrotowy na rachunku kredytowym:

 • wiąże się z większą ilością formalności m.in. przygotowaniem biznesplanu, dostarczeniem dokumentacji dotyczącej rentowności, ewentualnych zadłużeń firmy;
 • mniejsza swoboda w dysponowaniu pozyskanymi środkami (można je przeznaczyć tylko na konkretne cele zawarte w umowie kredytowej).

Dla kogo kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to rozwiązanie pomocne małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorstwom. Często ratuje firmę przed zadłużeniem i dzięki niemu płynność finansowa w przedsiębiorstwie zostaje odzyskana np. w sytuacji, gdy ta oczekuje na spłatę zobowiązań przez dłużników. Co ważne można wziąć go wielokrotnie, jeśli tylko zostanie spłacony poprzedni i gdy sytuacja finansowa firmy na to pozwala.

Wysokość kredytu obrotowego

Wysokość kredytu obrotowego jest uzależniona głównie od zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia, jakie posiada przedsiębiorca, np. w postaci nieruchomości.

Zasady przyznawania kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy dla firm posiada w swojej ofercie obecnie niemalże każdy bank. Warunki jego przyznawania są różne. Istotnym jest zapoznanie się z warunkami umowy, by wybrać najkorzystniejsze, dopasowane do możliwości Twojej działalności. Warunki kredytu zawsze można negocjować bezpośrednio w banku.

Decyzje o przyznaniu kredytu obrotowego zwykle zapadają w krótkim czasie.

Kredyt obrotowy a koszty firmy

Decydując się na kredyt obrotowy, dobrze jest zwrócić uwagę na:

 • stawkę WIBOR;
 • marżę;
 • wysokość opłat stałych i jednorazowych;
 • ewentualne opłaty dodatkowe, np. za wcześniejszą spłatę, przyznanie kredytu, rozpatrzenie wniosku, prowizję od niewykorzystanej kwoty;
 • okres karencji w spłacie zadłużenia.

Koszty kredytu obrotowego można obniżyć poprzez wrzucenie w koszty uzyskania przychodu:

 • comiesięcznych odsetek, które przyjdzie płacić;
 • prowizji bankowej;
 • ubezpieczenia kredytu.

Wiele firm korzysta z tej opcji, obniżając w ten sposób wysokość należnego podatku dochodowego. 

Kredyt obrotowy na firmę z pomocą Biliti

Kredyt obrotowy jest opcją finansowania dla przedsiębiorców, którzy szukają wsparcia dla swojej działalności. Może być udzielony w celu konkretnej potrzeby lub ogólnego finansowania przedsiębiorstwa. W przypadku tego typu kredytu kredytobiorca ma swobodę wykorzystania środków na dowolny cel związany z funkcjonowaniem jego firmy.

Dlatego też kredyt obrotowy może być wykorzystany do pokrycia różnych zobowiązań firmy - od płatności dla kontrahentów, przez opłacenie zobowiązań publicznych, aż po wypłaty dla pracowników. To sprawia, że kredyt obrotowy jest wygodnym narzędziem zapewnienia płynności finansowej firmy i zabezpieczenia jej przed kłopotami finansowymi. Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia finansowego, skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci zrealizować plany biznesowe i wcielić w życie nowe strategie. Zyskaj nowe możliwości z naszym kredytem obrotowym! 

Wypełnij formularz i uzyskaj kredyt gotówkowy dopasowany do możliwości Twojej firmy