kredyt-a-pozyczka

Kredyt i pożyczka to dwa różne produkty finansowe, które posiadają wiele cech wspólnych. Istnieje kilka istotnych rozbieżności między nimi, począwszy od źródła, gdzie można je uzyskać, aż po zasady ich udzielania. Dowiedz się, czym charakteryzuje się pożyczka, a czym kredyt. 

Kiedy decydujemy się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego lub skorzystanie z pożyczki, często nie zdajemy sobie sprawy, że są to produkty udzielane na podstawie odrębnych przepisów. Zrozumienie tych różnic jest istotne, ponieważ to właśnie one wpływają na formę umowy między stronami oraz na warunki spłaty zobowiązania.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Kredyt - co to?

Kredyt jest zobowiązaniem pieniężnym udzielanym przez bank klientowi, zwanej kredytobiorcą, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z artykułem 69 tej ustawy, umowa kredytu mówi, że bank, czyli kredytodawca, zobowiązuje się udostępnić kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy na określony czas i w określonym celu.

Tym samym kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z udostępnionych środków zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Ponadto, kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu wykorzystanej sumy kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Kredyt jest zatem ściśle powiązany z działalnością bankową. Zawsze wiąże się z kosztami i powinien być udzielany na podstawie pisemnej umowy, określając jednoznacznie cel jego wykorzystania. 

Umowa kredytu powinna mieć formę pisemną i powinny się w niej znaleźć następujące elementy:

 • strony umowy,
 • kwota i waluta kredytu,
 • cel udzielenia kredytu,
 • zasady i terminy spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
 • wysokość oprocentowania,
 • sposób zabezpieczenia spłaty,
 • całkowity koszt zobowiązania. 

Oczywiście nie można zapomnieć o jednym z najważniejszych czynników decydujących o pozytywnej decyzji kredytowej. Kredyt mogą uzyskać jedynie osoby mające odpowiednio wysoką zdolność kredytową i dobrą historię kredytową w BIK. 

Cechy kredytu

cechy-kredytu

Kredyty bankowe i ich rodzaje

Rodzaje kredytów bankowych:

Kredyty konsumpcyjne podzielimy na:

 • kredyt gotówkowy – przeznaczyć go można na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • kredyt samochodowy – przeznaczony zostać może wyłącznie na zakup pojazdu,
 • kredyt ratalny – w celu zakupów na raty,
 • kredyt w rachunku bieżącym – może zostać uruchomiony w ramach prowadzonego konta osobistego,
 • karta kredytowa – są to dodatkowe środki dostępne na osobnym koncie, można z nich korzystać, płacąc specjalną kartą.

Pożyczka - definicja

Definicja pożyczki została określona w Kodeksie cywilnym. 

Najważniejsze cechy pożyczki to:

 • udzielić jej mogą nie tylko banki i instytucje finansowe, ale także osoby fizyczne; 
 • przedmiotem pożyczki nie muszą być pieniądze; 
 • w przypadku pożyczek na kwotę niższą niż 1000 zł, umowa może być zawarta ustnie;
 • przepisy nie warunkują treści umowy;
 • pożyczka nie musi być płatna; 
 • może być przeznaczona na dowolny cel, a pożyczkodawca nie ma prawa domagać się informacji, na co przeznaczane są pieniądze. 

W praktyce pożyczki udzielane zarówno przez banki, jak i parabanki, często posiadają cechy pożyczki w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak i kredytu konsumenckiego. W przypadku pożyczek udzielanych przez te instytucje obowiązują często bardziej formalne procedury i dodatkowe warunki dla obu stron umowy.

Cechy pożyczki

roznica-miedzy-kredytem-a-pozyczka

Pożyczka a kredyt - podobieństwa

Kredyt i pożyczka często są używane zamiennie, choć niezupełnie poprawnie. Pomimo wielu różnic, istnieją pewne cechy wspólne, które definiują oba produkty finansowe.

Zarówno kredyt, jak i pożyczka są formami zaciągania zobowiązań finansowych. Oba produkty mogą być odpłatne, spłacane w ratach, a umowa dotycząca ich udzielenia może być zawarta na piśmie. Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek jest również cechą wspólną.

Jeśli chodzi o porównanie, kredyt i pożyczka różnią się niewiele, szczególnie jeśli są udzielane przez banki. Dotyczy to zwłaszcza produktów gotówkowych, które są udzielane na dowolny cel, gdzie warunki umowy są bardzo podobne. W obu przypadkach klient otrzymuje pieniądze, które może wykorzystać według własnego uznania, a następnie zobowiązuje się do ich zwrotu w określonym terminie, zazwyczaj w ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Pod tym względem zarówno kredyt bankowy, jak i pożyczka udzielana przez instytucję pozabankową, są sobie bardzo podobne.

Obowiązek zwrotu środków i konsekwencje związane z nieterminową spłatą są kolejnymi podobieństwami między kredytem a pożyczką. Zarówno kredytodawcy, jak i pożyczkodawcy mają takie same środki prawne do egzekucji swoich należności od dłużnika. Mogą naliczać odsetki za opóźnienie, skierować sprawę do sądu, a w konsekwencji powierzyć ją komornikowi.

Różnica między kredytem a pożyczką - na co zwracają uwagę klienci?

Różnice między kredytem a pożyczką mają istotne znaczenie dla klientów. Pożyczka jest bardziej elastyczną i dostępną formą finansowania. Może być udzielana na dowolny cel, nie tylko przez banki, ale także przez firmy pożyczkowe lub osoby prywatne. Otrzymanie pożyczki jest zwykle szybsze i prostsze niż w przypadku kredytu, co jest istotne przy podpisywaniu umowy.

Kredyty są głównie udzielane przez banki i instytucje kredytowe. Są one bardziej rygorystycznie regulowane i nadzorowane przez państwo, co zwiększa bezpieczeństwo w zawieraniu takich umów. Z drugiej strony, kredyty są mniej elastyczne, wymagają określenia celu, oraz trudniej je uzyskać, ponieważ banki dokładniej analizują zdolność kredytową klienta oraz sprawdzają jego historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Różnica między kredytem a pożyczką istotna jest również pod względem kosztów zaciągnięcia zobowiązania. Choć niektóre kredyty mogą mieć niższe oprocentowanie niż pożyczki, żaden z nich nie jest udzielany bezpłatnie. Z kolei pożyczki bezpłatne są dostępne, głównie przez firmy pozabankowe, jak choćby pierwsza pożyczka za darmo.

Czym się różni kredyt od pożyczki w kwestii okresu spłaty?

Jeśli zastanawiasz się, który jest lepszy - kredyt czy pożyczka, warto zwrócić uwagę na różnicę w wysokości zobowiązania. Kredyty są udzielane na znacznie wyższe kwoty niż pożyczki, co skutkuje dłuższym okresem spłaty.

W związku z powyższym wybór między kredytem a pożyczką zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji klienta, a także od celu, kwoty oraz dostępności finansowania.

Kredyt a pożyczka - czas przyznania zobowiązania

Czas otrzymania pożyczki gotówkowej w firmie pozabankowej może wynosić zaledwie 15 minut od złożenia wniosku, podczas gdy proces udzielania kredytu w banku może trwać nawet kilka dni. W przypadku wysokokwotowych kredytów hipotecznych procedura kredytowa może się nawet wydłużyć do kilku tygodni.

Wydłużenie czasu oczekiwania na udostępnienie środków kredytowych wynika z konieczności skrupulatnego badania zdolności kredytowej klienta oraz jego wiarygodności przez bank. Banki muszą gromadzić zaświadczenia dotyczące zatrudnienia, zarobków i dochodów, a następnie weryfikować je. Dodatkowo muszą kontrolować historię kredytową klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Wszystkie te czynności wymagają czasu.

Procedura udostępniania środków finansowych w przypadku pożyczki jest maksymalnie uproszczona, co skraca czas oczekiwania. 

Podsumowując, czas oczekiwania na otrzymanie pożyczki jest znacznie krótszy niż w przypadku kredytu, ze względu na uproszczoną procedurę i mniejszą liczbę wymaganych dokumentów. 

Pożyczka vs kredyt - co wybrać?

Najważniejszą różnicą między kredytem a pożyczką jest instytucja udzielająca tych środków. Kredyty są udzielane wyłącznie przez banki, podczas gdy pożyczki można otrzymać zarówno od instytucji pozabankowych, jak i od osób prywatnych, na przykład od znajomych.

Kredyt zawsze jest płatny i udzielany na konkretny cel, który jest precyzyjnie określony w umowie, a umowa musi być sporządzona na piśmie. Z kolei pożyczka może być udzielona nawet bezpłatnie i na mniej formalnych zasadach, a pożyczkobiorca ma swobodę wydawania środków.

Przy porównaniu różnic i podobieństw między pożyczką a kredytem, trudno jednoznacznie stwierdzić, które jest lepsze. Kredyt z reguły jest tańszy i umożliwia pożyczenie większej sumy pieniędzy, natomiast pożyczka jest znacznie łatwiej dostępna, szczególnie dla osób o mniejszej zdolności kredytowej.

W końcu wybór między kredytem a pożyczką zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klienta. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak koszty, warunki udzielenia, cel zobowiązania i elastyczność procedury.

Kredyt a pożyczka - wspólne konsekwencje nieterminowej spłaty

Bez względu co wybierzesz, zawsze pamiętaj o konsekwencjach wynikających z nieterminowej spłaty zobowiązań finansowych. Nieuregulowane płatności skutkować mogą dużymi odsetkami, skierowaniem sprawy do sądu, czy nawet komornikiem. 

W kwestii opóźnień w spłacie nie należy czekać do ostatniego momentu. Osoby mające problemy z terminowym spłacaniem swoich długów rozważyć mogą połączenie wielu zobowiązań w jedno. Konsolidacja to wygodne rozwiązanie na usystematyzowanie swoich płatności. 

Potrzebujesz pomocy ze spłatą swoich zobowiązań? Chciałbyś połączyć płatności w jedną wygodną ratę? Skontaktuj się z nami już dziś! W Biliti dobieramy rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta. 

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy