umowa kredytowa

Podpisanie umowy kredytowej to duży krok dla przyszłego kredytobiorcy. Zobowiązanie, które będzie towarzyszyło nam przez najbliższe kilka czy nawet kilkadziesiąt lat musi być dobrze przemyślane. W przypadku kredytu nawet najmniejszy szczegół może sporo namieszać. Zobacz, na co zwrócić uwagę podpisując umowę kredytową.  

Bez względu na rodzaj, czy jest to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy, przed zaciągnięciem zobowiązania podpisywana jest umowa. Na jej podstawie określane są prawa i obowiązki każdej ze stron. Szczegółowe zapoznanie się z warunkami umowy jest niezmiernie ważne. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Kredyt - definicja 

Zgodnie z definicją zawartą w Prawie Bankowym, kredyt jest to zawarcie umowy kredytowej, na podstawie której bank zobowiązany jest przekazać kredytobiorcy środki. W umowie określony zostaje czas i cel, na który przeznaczone jest finansowanie. Kredytobiorca może korzystać ze środków, o ile trzyma się warunków umowy. Kredyt wiąże się również z koniecznością spłaty zobowiązania wraz z odsetkami i prowizją

Czym jest umowa kredytu?

Umowa kredytu definiowana jest przez Prawo Bankowe. Zawierana jest pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, na jej podstawie kredytodawca udostępnia określoną ilość pieniędzy drugiej stronie. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty długu wraz z kosztami i odsetkami. Umowa kredytowa musi zostać zawarta w formie pisemnej, podpisana przez wszystkie zainteresowane strony. 

Art. 69 Prawa Bankowego

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Co musi zawierać umowa kredytowa?

Każda umowa kredytowa może się różnić zależnie od rodzaju zobowiązania. Większe zobowiązania, takie jak te dotyczące kredytu hipotecznego, będą z reguły obszerniejsze ze względu na dłuższy okres kredytowania. 

Co powinno być zawarte w umowie:

 • Dane kredytobiorcy - imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego
 • Dane banku
 • Kwota i rodzaj kredytu
 • Cel kredytu
 • Okres kredytowania
 • Termin i sposób otrzymania środków
 • Informacje o kosztach kredytowania
 • Harmonogram i warunki spłaty
 • Wysokość i warunki zmiany oprocentowania
 • Sposób naliczania odsetek
 •  Zabezpieczenie kredytu
 • Konsekwencje z ewentualnym zaprzestaniem spłaty
 • Konsekwencje wcześniejszej spłaty kredytu
 • Konsekwencje odstąpienia od umowy 
 • Zasady przetwarzania danych osobowych

Umowa kredytowa - wzór

Przed podpisaniem umowy należy się z nią dokładnie zapoznać. Należy pamiętać, że nawet najmniejszy zapis może diametralnie zmienić warunki kredytowania. W przypadku kredytu hipotecznego to konsekwencje odczuwalne przez dziesięciolecia. Zanim jednak zdecydujemy się na daną ofertę, warto zapoznać się z przykładowym wzorem umowy. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że nie istnieje jeden uniwersalny wzór umowy, którym posługują się banki. Właściwa umowa powinna zostać przedstawiona klientowi odpowiednio wcześnie, by miał okazję na spokojnie zapoznać się z jej warunkami. 

Umowa kredytowa - z kim można skonsultować warunki?

Pierwszą osobą, z którą można skonsultować niezrozumiałe treści, jest oczywiście doradca kredytowy pracujący w banku. W przypadku, gdy część zapisów nadal będzie pozostawała niejasna, można skorzystać z pomocy niezależnego doradcy. Dodatkowo niezrozumiałą umowę można skonsultować z prawnikiem. Należy pamiętać, że każdy, nawet najmniejszy szczegół, powinien być dla kredytobiorcy zrozumiały. 

Na co zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę kredytową?

Oczywiście kluczowym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest kwota udzielanego finansowania. W przypadku kredytu na konkretny cel, jak na przykład samochód, warto zwrócić uwagę czy dana rzecz została szczegółowo opisana. Bardzo ważnym elementem jest oczywiście finalny koszt finansowania. Bank zarabia na kredytach, więc kwota kredytu, a jego końcowa cena to dwie różne rzeczy. Dokładnej analizie należy poddać także harmonogram spłaty zobowiązania. Wszystkie aspekty, takie jak wysokość rat i termin jest precyzyjnie określony w umowie. 

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Przez cały okres kredytowania kredytobiorca zobowiązany jest przestrzegać warunków umowy. W przypadku, gdy tego nie robi, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu. Do takiej sytuacji dochodzi stosunkowo rzadko, jednak nie jest to niemożliwe. Kredytobiorca może próbować dochodzić swoich praw drogą sądową. W tym przypadku konieczne będzie przywołanie okoliczności działających na jego korzyść lub niedozwolonych zapisów w umowie. Głównym powodem do wypowiedzenia umowy jest oczywiście niespłacanie zobowiązania.

Wypowiedzenie umowy kredytu - konsekwencje

Wypowiedzenie umowy z punktu widzenia kredytobiorcy może być bardzo dotkliwe. Kredytobiorca zostaje poinformowany drogą listowną o konieczności uregulowania zadłużenia. Na spłatę całej sumy ma 30 dni. Jeśli w tym czasie nie spłaci należności, sprawa trafia na drogę sądową. 

Oczywiście najlepiej nie doprowadzać do takich sytuacji. Także w interesie banku jest polubowne rozwiązanie sprawy. Najważniejsze, by nie chować głowy w piasek i działać.

Potrzebujesz pomocy z konsolidacją chwilówek? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy

Dodaj komentarz