Inwestycje sprzyjają rozwojowi i pozwalają utrzymać się na konkurencyjnym rynku więc, aby przedsiębiorstwo dobrze prosperowało i przynosiło dochody, niezbędna będzie strategia firmy oparta właśnie o inwestycje. W co dobrze jest inwestować i skąd brać fundusze, by zobaczyć efekt w postaci rosnących zysków? O tym w poniższym artykule.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Rozwój to klucz do sukcesu, który otwiera wiele drzwi. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorstwa. Założenie firmy to zadanie stosunkowo łatwe i szybkie w realizacji. Prawdziwym wyzwaniem jest jej umiejętne prowadzenie i rozwój. Dużo firm upada już po pierwszym roku prowadzenia działalności. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Jedną z nich jest brak odpowiedniej strategii i środków na inwestycje.

Po co przedsiębiorcy strategia?

Aby efektywnie prowadzić i rozwijać firmę niezbędny jest plan działania określany mianem strategii. Dobrze jest stworzyć ją już na starcie i mieć obraz tego, gdzie widzimy się np. za 5 czy 10 lat. Strategia firmy jest niczym mapa, na której oznaczane są kolejne punkty na drodze do celu. Raz opracowana wymaga regularnych aktualizacji i dostosowania do zmieniającej się sytuacji na rynku. Tworząc ją, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników m.in.:

 • działania konkurencji
 • zachowania klientów
 • koniunkturę na rynku
 • zasoby i możliwości firmy.

Strategii działania potrzebują nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również mikro, małe i średnie firmy. Pomaga ona lepiej zarządzać, osiągać cele i przetrwać na rynku. Korzyści z jej posiadania to m.in.:

 • lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • zwiększenie jego wartości rynkowej
 • rozwój działalności
 • wzrost konkurencyjności na rynku
 • większa innowacyjność
 • wzrost dochodu i majątku firmy
 • wyróżnienie się na tle konkurencji.

Strategia firmy a nowe inwestycje

Nowe inwestycje powinny stanowić nieodłączny element strategii rozwijającej się firmy. Decyzja o tym, na co przeznaczyć środki zwykle wiąże się z poniesieniem przez inwestora mniejszego lub większego ryzyka. Zanim się ją podejmie, dobrze jest ocenić te ryzyko. Z drugiej strony nowe inwestycje to ogromna szansa na rozwój również dla mniejszych firm.

Przedsiębiorcy mogą inwestować m.in. w:

 • Aktywa rzeczowe – nieruchomości, maszyny, pojazdy, zapasy materiałów, surowce, modernizacje zwiększające innowacyjność firmy
 • Papiery wartościowe
 • Kapitał ludzki
 • Badania i rozwój
 • Reklamę i marketing.

Wybór odpowiedniej strategii uzależniony jest m.in. od wielkości posiadanego kapitału, możliwości regularnego oszczędzania, oczekiwanych zysków czy zdolności kredytowej firmy.

Finansowanie z zewnątrz jako element strategii firmy

Częstym problemem mniejszych przedsiębiorstw, a jednocześnie przeszkodą w działaniu i rozwoju jest brak odpowiednich środków na nowe inwestycje. W takiej sytuacji pomocne jest finansowanie z zewnątrz (z banku lub instytucji pozabankowej). Choć często postrzegane jest ono jako ostatnia deska ratunku w trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, to kredyt z banku może również pomóc rozwinąć skrzydła i wybić się na rynku.

Mając przemyślaną strategię firmy i przeprowadzone badanie rynku nie trzeba się go obawiać. To często jedyny sposób, by w krótkim czasie zbudować silną pozycję w branży, wykorzystać istniejącą koniunkturę i wyróżnić się na tle konkurencji. Efektem takiego działania jest również zwiększenie dochodu firmy i możliwość szybkiej spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Przeczytaj również – Kredyt inwestycyjny dla firm - Dlaczego warto go zaciągnąć?.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniego kredytu gotówkowego dla firmy, ale przerażają Cię formalności, skorzystaj ze wsparcia doradcy podatkowego.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy