Zakładając własną działalność gospodarczą trzeba liczyć się z kosztami związanymi z jej otwarciem oraz dalszym prowadzeniem firmy. Rozliczanie składek zdrowotnych i społecznych to jedne z wielu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę. Przeczytaj i dowiedz się jakie są koszty założenia działalności gospodarczej. 

Jednym ze sposobów na osiągnięcie wysokich przychodów jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jednak, aby zarobić trzeba ponieść pewne nieuniknione koszty. Charakterystyka kosztów przekłada się bezpośrednio na rentowność przedsięwzięcia, dlatego należy przewidzieć je już na etapie planowania przyszłego biznesu.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą trzeba dobrze przygotować się do pełnienia roli przedsiębiorcy. Jednym z ważnych elementów pozwalających ocenić ryzyko już na początku powstawania projektu jest analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy. Trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkich kosztów da się uniknąć, ponieważ są niezbędne do prowadzenia firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak niektóre z nich można umiejętnie optymalizować. Odpowiednia strategia pozwoli uzyskać wymierne oszczędności i zdecydowanie pewniejsze operowanie na rynku.  

Dowiedz się jak otworzyć firmę czytając artykuł: Własna firma krok po kroku - Podpowiadamy jak otworzyć biznes!

Założenie działalności gospodarczej - koszty

Przedsiębiorcy niesłusznie obawiają się początkowych kosztów związanych zakładaniem jednoosobowej działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek rejestracyjny CEIDG-1, który umożliwia założenie działalności. Niezbędny jest także wpis do krajowego rejestru sądowego, który pozwala na nadanie numeru NIP, krajowego rejestru urzędowego, numer REGON, jak również urzędu skarbowego, który ma za zadanie nadać nowo powstającej firmie NIP. Konieczne jest też dokonanie zgłoszenia do ZUS, ponieważ każdy przedsiębiorca widnieje jako płatnik składek. 

Jeśli przedsiębiorca zakłada jednoosobową działalność gospodarczą, powyższe czynności są darmowe. Natomiast założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się ze zdecydowanie większymi kosztami. Wlicza się wtedy wkład początkowy, opłaty za wpis do KRS, ogłoszenie wpisu w MSiG, odpisy umów, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz taksę notarialną. 

Koszty założenia firmy - ZUS

Jednym z większych wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę są składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. 

Rozliczanie składek społecznych (2023r.)

 1. Ulga na start - możliwość skorzystania przez nowego przedsiębiorcę z ulgi, jednak należy pamiętać o opłacaniu składek zdrowotnych
 2. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia firmy należy odprowadzać 263,59 zł na ubezpieczenie społeczne w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia chorobowego oraz 285,71zł jeśli przedsiębiorca z niego korzysta.
 3. Składki ZUS wynoszą 1124,23 zł w przypadku rezygnacji z chorobowego oraz 1211,28 zł, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się je uwzględnić.

Mały ZUS Plus - program, który pozwala na obniżenie podstawy, od których naliczane są składki, w przypadku niższych dochodów działalności gospodarczej. 

Należy pamiętać, że zatrudnienie pracowników wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek oraz zaliczek na podatek w ich imieniu. 

Od 2022 roku wysokość składek zdrowotnych zależy od formy opodatkowania oraz wysokości dochodów.

 1. Zasady ogólne (skala podatkowa) - składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% dochodu z działalności gospodarczej. Nie można obniżyć przy jej pomocy należnego podatku. 
 2. Podatek liniowy - składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu z działalności gospodarczej. Dochód podlegający opodatkowaniu pomniejszy 8700zł zapłaconych składek. 
 3. Podatek ryczałtowy - występują w tym przypadku 3 progi składek zdrowotnych. 50% z nich pozwoli obniżyć przychód podlegający opodatkowaniu.

Uwaga! Jeśli przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub odprowadza podatek liniowy, a jego dochód w danym miesiącu jest niższy niż wynagrodzenie minimalne aktualnie obowiązujące, to wysokość składki zdrowotnej wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia. (https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00274)

Inne koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma dużą przewagę nad pracą na etacie. Aby obniżyć wysokość przelewu, który trafi do urzędu skarbowego należy doliczyć dodatkowe koszty uzyskanego przychodu. Z tej opcji nie można skorzystać jeśli przedsiębiorca opłaca podatek w formie ryczałtu opłacanego od przychodu. Dodatkowy zysk mogą osiągnąć także podatnicy VAT, którzy mają możliwość doliczenia go.

Co należy uwzględnić w kosztach uzyskanego przychodu? 

W ten sposób można zaklasyfikować każdy wydatek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, np.:

 • koszty związane z prowadzeniem księgowości;
 • koszty zakupu sprzętu elektronicznego;
 • koszty usług elektronicznych;
 • opłaty związane z wynajmem lub kupnem lokalu;
 • wydatki na marketing i promocję;
 • raty leasingowe (więcej na temat leasingu przeczytasz tutaj)

Do środków trwałych mogą być wykorzystywane w firmie również niektóre nieruchomości czy sprzęty. Muszą jednak stanowić współwłasność lub własność przedsiębiorcy, a ich wartość musi przekraczać 10 tys. oraz okres ich użytkowania musi być dłuższy niż rok. Środki trwałe rozliczane są przez cały okres użytkowania, wykorzystując odpisy amortyzacyjne. 

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy