Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, kredyt firmowy, inwestycyjny czy obrotowy to tylko niektóre z pomysłów na uzyskanie funduszy na firmę. Z tego artykułu dowiesz się, na jakie wsparcie mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy oraz skąd wziąć środki na nowe inwestycje.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Często jest tak, że mamy ciekawy pomysł na biznes, jego rozwój, strategię i ogromną motywację. Tym, co nas blokuje i sprawia, że czekamy, są finanse. Jednak pieniądze wcale nie muszą być hamulcem w działaniu. Poznaj różne źródła finansowania i wybierz odpowiednie dla Ciebie.

Zanim założysz firmę

Początkujący przedsiębiorcy lub osoby zakładające działalności często potrzebują środków na start. Koszty, które przychodzi im ponieść to m.in. składki ZUS, podatki, wynajem biura, media, księgowość czy zatrudnienie pracowników. Do tego dochodzą wydatki związane z zakupem maszyn, urządzeń, niezbędnego sprzętu czy szkoleń.

Dla osób bezrobotnych dobrym rozwiązaniem są dotacje na otwarcie własnej firmy z Powiatowego Urzędu Pracy. Mogą się o nie starać:

 • osoby bezrobotne,
 • absolwenci Centrum Integracji Społecznej,
 • absolwenci Klubu Integracji Społecznej,
 • niepracujący opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy nie pobierają świadczeń i zasiłków.

Aby je otrzymać, należy spełnić szereg warunków. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą pracownicy PUP w miejscu zamieszkania lub miejscu, w którym planuje się otworzyć firmę. Zaletą tej formy finansowania jest możliwość pozyskania bezzwrotnych funduszy, które pozwolą wystartować i rozwinąć działalność.

Przedsiębiorcy planujący zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, mogą wnioskować o wsparcie finansowe na ten cel. Środki z PUP pozyskać można również na kształcenie pracowników. Dzięki temu ponosząc tylko niewielką część kosztów, można podnosić kompetencje kadry.

Innym źródłem finansowania są fundusze europejskie. Tutaj możliwości jest wiele. W ramach funduszy funkcjonują m.in. tzw. platformy startowe wspierające startupy. Oferują one programy dla osób mających innowacyjny pomysł na własny biznes, a także bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorstw, jak również osób fizycznych.

Dotacja na otwarcie firmy - opcja dla osób pracujących

Większość dotacji zazwyczaj trafia do osób w trudnej sytuacji, szczególnie bezrobotnych. Niemniej jednak istnieją wyjątki. Lokalne Grupy Działania oferują wsparcie finansowe dla różnorodnych projektów, zarówno biznesowych, kulturowych, jak i inwestycyjnych, skoncentrowanych na obszarach wiejskich oraz w miastach o liczbie mieszkańców do 20 000. Głównym celem tych działań jest stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i wspieranie przedsiębiorczości. LGD to instytucje, które łączą organizacje oraz mieszkańców gmin. Dotacje udzielane przez LGD wspierają zarówno otwieranie nowych firm, jak i rozwijanie istniejących przedsiębiorstw. O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy gmin, które są objęte obszarem działania danej LGD. W przypadku już działających firm istnieje wymaganie rejestracji oraz uregulowania składek do ZUS (lub KRUS w niektórych przypadkach).

Istotne jest, aby przed złożeniem wniosku firma była aktywna przez co najmniej rok w ciągu trzech lat. Dodatkowo jej siedziba musi znajdować się na obszarze gminy objętej zrzeszeniem LGD, a firma powinna generować przynajmniej jedno miejsce pracy. Charakterystyczną cechą tych rodzajów dotacji jest brak wymogu bycia osobą bezrobotną. Choć środki można przeznaczyć na różne cele, warto jednak zaznaczyć, że nie obejmuje ona wydatków związanych z księgowością, składkami do ZUS ani marketingiem. Kwota dotacji jest wypłacana etapowo, najpierw 80%, a następnie 20%. Przeważnie pomoc finansowa waha się od 50 tys. zł do 100 tys. zł, a dofinansowanie z LGD nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Kredyt firmowy – sposób na szybki rozwój firmy

Czekając z założeniem firmy lub jej rozwojem do momentu aż zostaną uzbierane środki na ten cel, można tkwić latami w tym samym miejscu, podczas gdy konkurencja będzie o krok dalej. Jeśli zostało przeprowadzone badanie rynku i okazało się, że jest zapotrzebowanie na dane produkty lub usługi, nie trzeba obawiać się kredytu z banku lub instytucji pozabankowej.

Zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw to sposób na:

 • szybki rozwój firmy,
 • poprawę jej konkurencyjności,
 • zbudowanie silnej marki w krótkim czasie,
 • szybki zwrot z inwestycji i spłatę zobowiązań,
 • zwiększenie kapitału własnego przedsiębiorstwa.

Prowizje bankowe, odsetki i opłaty za ubezpieczenie kredytu możemy wrzucić w koszty uzyskania przychodu, obniżając w ten sposób należny podatek. Dodatkowo osoby wykonujące tzw. zawody zaufania publicznego (m.in. lekarze, architekci, adwokaci, notariusze, radcy prawni, tłumacze) mogą liczyć na korzystne warunki kredytowania w postaci:

 • wyższych kwot,
 • niższych marży,
 • braku prowizji,
 • niskiego oprocentowania,
 • preferencyjnych warunków spłaty,
 • uproszczonych procedur,
 • wydłużonego okresu kredytowania.

Dowiedz się więcej na temat wolnych zawodów czytając artykuł: Wolny zawód - Czym jest i jak dostać kredyt na rozwinięcie firmy.

Potrzebujesz wsparcia finansowego na rozwój swojej firmy? Skontaktuj się z nami! Razem wypracujemy rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. 

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy