Inwestycje krótkoterminowe są najczęściej stosowane ze względu na możliwość osiągnięcia zysku w ograniczonej wartości czasowej. Natomiast zdecydowanie niższym ryzykiem obarczone są inwestycje długoterminowe. W co można inwestować pieniądze oraz w co opłaca się inwestować? Podpowiadamy!

Co to jest inwestycja?

Pojęcie inwestycji obejmuje szeroki zakres działań. Jedną z najczęściej stosowanych definicji jest: „rezygnacja z bieżących, pewnych korzyści na rzecz potencjalnych zysków w przyszłości”. Inwestycje mogą być podejmowane przez firmy, obejmując zarówno aktywa trwałe, jak maszyny czy budynki, jak i rozwój kadry pracowniczej. Osoby prywatne, firmy oraz inne jednostki na rynku finansowym również mają możliwość inwestowania swoich oszczędności czy dostępnych środków. Mówimy tu o inwestycjach drogowych, inwestycjach deweloperskich, a także o inwestycjach w rozwój osobisty – zatem to pojęcie obejmuje szeroki wachlarz działań. W kontekście inwestycji finansowych priorytetem jest generowanie dodatkowego dochodu z posiadanych środków.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Inwestycje krótkoterminowe

W pozyskaniu kapitału do długoterminowych działań mogą pomóc inwestycje finansowe krótkoterminowe. Rozumie się przez to utrzymywanie instrumentów finansowych przez maksymalny okres 12 miesięcy. Takie działania wyróżniają się wyższym poziomem ryzyka, ale także dają możliwość wypracowania wysokich zysków w znacznie krótszym czasie. 

W co inwestować krótkoterminowo?

1. Kryptowaluty

Kryptowaluty są obecnie najbardziej popularnymi inwestycjami krótkoterminowymi umożliwiającymi duży zarobek. Zrozumienie specyfiki tego rynku przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań jest bardzo ważne. Kryptowaluty charakteryzują się dużą zmiennością cen oraz mogą wygenerować wysokie zyski jak również starty, należy więc sprawdzić jaki potencjał ma dana kryptowaluta. Ograniczyć ryzyko można w jeden sposób - trzeba sukcesywnie inwestować niewielkie kwoty.

Wskazane jest mieć na uwadze również analizę fundamentalną oraz techniczną, a przede wszystkim nie narażać akcji nabywając aktywa tuż po silnych wzrostach. 

Kryptowaluty są dobrym rozwiązaniem dla osób nieposiadających dużego kapitału. Od konkretnej giełdy oraz kryptowaluty uzależniona jest minimalna wartość transakcji, zazwyczaj nie przekracza ona kilku dolarów. 

2. Krótkoterminowe akcje

Tak jak w przypadku inwestycji w kryptowaluty, aby zacząć inwestować w krótkoterminowe akcje ważne jest posiadanie choćby niewielkiej wiedzy na temat tego rynku. Należy zastanowić się kiedy dana spółka będzie charakteryzowała się największą zmiennością. Przykładem może być tutaj premiera nowego produktu, upadłość podobnej firmy, publikacja wyników finansowych czy danych, ale również inne wydarzenia zmieniające wartość akcji przedsiębiorstwa. 

W krótkoterminowych akcjach można działać na dwa sposoby:

  • inwestować w akcje firm obecnie przeżywających kryzys, ale tylko wtedy kiedy jest pewność, że odbiją się od dna. Istnieje duże ryzyko związane z sytuacją kryzysową, przez którą spółka może nie podnieść się do wcześniejszych cen;
  • inwestować w akcje firm jeżeli ma się pewność, że spółka zanotuje wzrosty, np. w przypadku publikacji sprawozdania. Wtedy najlepiej kupić akcje przed ogłoszeniem danego raportu.

3. Waluty

Międzynarodowy rynek walutowy nacechowany jest dużą zmiennością kursów poszczególnych par walutowych. Inwestowanie w waluty polega na kupnie jednej a sprzedaży drugiej. Krótkoterminowe inwestycje są dynamiczne i dostępne przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów. Zarabiać w ten sposób można nie posiadając dużego kapitału. 

Zalety inwestycji krótkoterminowych

Inwestycje krótkoterminowe mają potencjał szybkiego zwrotu, lecz często są również obarczone większym ryzykiem. Odpowiedni wybór zależy od profilu inwestycyjnego, tolerancji na ryzyko oraz ustalonych celów finansowych. Niezależnie od wybranego instrumentu, istotne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego inwestowania. Dodatkowo inwestycje krótkoterminowe pozwalają na dywersyfikację źródła w razie dynamicznych zmian rynku. 

Wady inwestycji krótkoterminowych

Jednak jednym z utrudnień związanych z krótkoterminowymi aktywami finansowymi jest ich niskie oprocentowanie w porównaniu do innych instrumentów, takich jak akcje czy fundusze inwestycyjne. Dodatkowo zazwyczaj większe stopy oprocentowania są powiązane z wyższym poziomem ryzyka, co sprawia, że inwestorzy powinni dokładnie ocenić swoje cele inwestycyjne i poziom akceptowanego ryzyka przed podjęciem decyzji dotyczącej konkretnego produktu inwestycyjnego.

Inwestycje długoterminowe

Inwestycjami długoterminowymi nazywa się inwestycje skoncentrowane na dłuższej perspektywie czasu. Najczęstszymi inwestycjami są te 10 letnie. Kluczowym elementem tej strategii jest oczywiście czas.

Łatwo można zauważyć analizując historię towarzyszącą notowaniom na giełdach światowego rynku, że im inwestycja była dłuższa, tym było zdecydowanie mniejsze ryzyko. Nie oznacza to jednak, że w inwestowaniu długoterminowym można całkowicie wykluczyć ryzyko. Zdarzają się słabe okresy działalności firmy lub ich całkowite bankructwo. 

O strategii długoterminowych inwestycji na giełdzie w pełni zasadnie można mówić wyłącznie odnosząc się do zdywersyfikowanych portfeli właśnie z powodu istniejącego ryzyka. W takich portfelach spółki są równomiernie rozdzielone na różne sektory gospodarcze. Dlatego ewentualne straty w danym obszarze są pokrywane przez inny sektor. 

W co inwestować długoterminowo?

1. Akcje i obligacje

Osoba kupująca akcje staje się współwłaścicielem danej spółki. Daje to możliwość partycypowania w zyskach, jak również w startach danego przedsiębiorstwa. 

Obligacje są trochę bezpieczniejszą formą inwestowania. Osoba kupująca obligacje staje się wierzycielem danej spółki, co pozwala jej na uzyskanie zysku, niezależnie od tego jakie wyniki notuje spółka. 

2. Nieruchomości 

Są najbezpieczniejsza opcją biorąc pod uwagę zamiar generowania dodatkowych zysków poprzez np. wynajem. Lokalizacja nieruchomości jest dodatkowym czynnikiem korzystnie wpływającym na cenę.

3. Fundusze inwestycyjne

Poleca się inwestować w fundusze co najmniej 6, a nawet 12-miesięczne. Dlatego trzeba nastawić się na zysk w dłuższym terminie. Na rynku dostępne są również produkty umożliwiające inwestowanie na krótki termin, lecz ewentualna stopa zwrotu może nie pokryć kosztów związanych z zarządzaniem kapitału. Przed podjęciem decyzji należy sprawdzić wyniki długoterminowe danego towarzystwa, aby móc przewidzieć możliwe zyski lub starty. 

4. Przedmioty kolekcjonerskie i dzieła sztuki

Wartość danych przedmiotów rośnie wraz z upływem lat dlatego warto zastanowić się nad inwestowaniem w nie kapitału.

5. Własny biznes

Założenie własnej firmy wiąże się z przeznaczeniem części kapitału w nadziei na przyszłe zyski, które mogą pojawić się w perspektywie kilku lub kilkunastu lat. Decydując się na otwarcie własnej firmy należy upewnić się czy dany pomysł jest dobry, aby nie narazić się na niepotrzebne starty. 

Dowiedz się jak otworzyć biznes czytając artykuł: Własna firma krok po kroku oraz koniecznie przeczytaj artykuł: Planujesz otwarcie firmy?, żeby przygotować się do bycia przedsiębiorcą. Odporność na wahania rynku jest jedną z dodatkowych zalet. Inwestycja długoterminowa nie zmusza do codziennego przeglądania notowań. Inwestycje krótkoterminowe natomiast posiadają ryzyko zbyt pochopnego sprzedania akcji w momencie pojawienia silnej bessy. W takiej sytuacji często zdarza się impulsywne wycofywanie kapitału i ratowanie tego co z niego zostało. Przyglądając się wieloletnim inwestycjom zauważyć można, że pomimo pojedynczych okresów spadkowych osoby inwestujące długoterminowo zyskują pewien procent zwrotu.

Warto także wspomnieć, iż branie pożyczek na tzw. pewne inwestycje nie jest najlepszym pomysłem. Istnieje niestety duże ryzyko utraty pieniędzy.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy