Pojęcie prowizji najpewniej każdy chociaż raz słyszał. Jest ona formą wynagrodzenia za dokonanie pewnej czynności. Naliczana jest jednorazowo i stanowi procent udzielonego kredytu. Co za tym idzie, im większa kwota pomocy finansowej, tym wyższa będzie prowizja. 

Wybierając kredyt należy zwrócić uwagę na kilka czynników wpływających na jego finalny koszt. Dodatkowo płatna będzie nie tylko prowizja dla banku, ale także odsetki, ubezpieczenie czy marża. Przed podpisaniem umowy bank musi przedstawić potencjalnemu kredytobiorcy całkowitą wysokość zobowiązania. Ranking kredytów gotówkowych znajdziesz tutaj.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Co to jest prowizja kredytu?

Co to jest prowizja? Na początku warto przybliżyć samą definicję słowa. Jest to jednorazowa opłata naliczona przez daną instytucję, wyrażana w procentach od pożyczanej kwoty. Występuje ona przy każdej formie kredytu.  Oczywiście zdarzają się także okazyjne oferty, w których banki rezygnują ze swojej prowizji. Jednak zazwyczaj kierowane są one do konkretnej grupy odbiorców lub są mocno określone czasowo. 

Prowizja jest opłatą jednorazową, ale może diametralnie zmienić wysokość zaciągniętego kredytu. W przypadku kredytu hipotecznego opiewającego zazwyczaj na wysokie kwoty rzędu kilkuset tysięcy niewielki procent tej kwoty może okazać się w rezultacie sporą sumą pieniędzy. 

Prowizja bankowa - jakie są rodzaje?

Prowizja banku jest jednorazowym kosztem, ale jak się okazuje placówka może naliczyć dodatkowe opłaty za szereg czynności towarzyszących temu przedsięwzięciu. Opłaty można podzielić na kilka rodzajów:

  • prowizja za udzielenie kredytu lub prowizja za uruchomienie kredytu - podana w formie procentowej, obliczona od kwoty finansowania;
  • prowizja za zmianę zasad kredytowania - jest nią na przykład okres spłaty;
  • prowizja za obsługę formalności związanych z kredytowaniem;
  • prowizja za wcześniejszą spłatę - kredytodawca może naliczyć opłaty związane z utratą części odsetek;
  • prowizja za analizę wniosku kredytowego - jest ona coraz rzadszą praktyką, rodzaj opłaty przed podjęciem decyzji.

Jaka jest maksymalna prowizja za udzielenie kredytu i co ją warunkuje?

Każdy bank sam wyznacza wysokość pobieranej prowizji, ustalając ją zgodnie z zasadami wewnętrznymi. Maksymalna wysokość prowizji określona została w Ustawie Antylichwiarskiej z dnia 11 marca 2016 roku. W efekcie suma łącznych kosztów pozaodsetkowych nie może być wyższa niż 25% kwoty potencjalnego kredytu i 30% jej wartości w stosunku rocznym. 

Prowizja a kredyt hipoteczny 

W przypadku kredytu hipotecznego może wydawać się ona stosunkowo niska. Nic bardziej mylnego, gdyż owe pożyczki zazwyczaj zaciągane są na bardzo wysokie kwoty. Aktualnie najwyższe oprocentowanie takiego kredytu wynosi do 3% od kwoty pożyczonego kapitału. Warto mieć świadomość, że wysokość prowizji podlega negocjacjom. Osoby w lepszej sytuacji finansowej, np. z większym wkładem własnym mogą liczyć na obniżenie owych kosztów. Dodatkowo duża konkurencja na rynku kredytowym sprawia, że banki gotowe są zrezygnować z części kosztów w celu zatrzymania u siebie klienta. 

Myślisz o kredycie hipotecznym? Wyślij formularz!

Ile wynosi prowizja od kredytu hipotecznego?

Prowizje kredytów hipotecznych zależą od różnych czynników, takich jak liczba i wysokość dodatkowych opłat, marża kredytowa wpływająca na oprocentowanie oraz polityka kosztowa banku. W praktyce przyjmuje się, że niższe oprocentowanie kredytu często wiąże się z wyższymi prowizjami i dodatkowymi opłatami, ponieważ bank stara się zrekompensować ewentualne straty.

Co oprócz prowizji - czy darmowy kredyt jest możliwy?

Szereg banków ma w swojej ofercie kredyty gotówkowe lub nawet hipoteczne z 0% prowizją. W większości przypadków są to oferty promocyjne ograniczone czasowo lub uwarunkowane dodatkowymi czynnościami, np. założeniem konta osobistego w danej placówce. 

Banki 0-procentową prowizje często też rekompensują sobie w inny sposób, np. ponosząc marżę kredytu. Oczywiście kredyty w promocyjnych ofertach istnieją, ale należy mieć na uwadze RRSO. Rzeczywista roczna stopa procentowa odzwierciedla wszystkie koszty związane z zaciągnięciem zobowiązania. Dlatego też warto porównać wiele ofert za pomocą kalkulatora kredytowego online. Uzupełniając kwotę oraz okres spłaty będziemy w stanie poznać rzeczywiste koszty związane z kredytem. Warto pamiętać, że są one jedynie orientacyjne. 

Wybór odpowiedniej oferty to bardzo ważna decyzja. Skutkować może wielkimi oszczędnościami, jak i kosztami. Warto przemyśleć te decyzje zwłaszcza w przypadku kredytów wysokokwotowych, taki jak kredyt hipoteczny, gdyż niewielka zmiana prowizji czy oprocentowania może być równowartością kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Prowizja za udzielenie kredytu a wcześniejsza spłata

Każdy kredyt konsumencki można wcześniej spłacić. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytodawca powinien zwrócić klientowi proporcjonalną wielkość kosztów kredytu, tj. opłaty, ubezpieczenia czy owa prowizja. Potwierdza to decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku. Bank powinien rozliczyć się z należności do 14 dni od całkowitej spłaty kredytu. Jeśli jednak z jakiegoś powodu konsument nie otrzyma zwrotu, ma on prawo domagać się swoich praw. Warto pamiętać o tym, że sprawa może ulec przedawnieniu, co aktualnie ma miejsce po 6 latach. 10-letni okres przedawnienia obowiązuje natomiast w przypadku zobowiązań zaciągniętych w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 8 lipca 2018.

Prowizja od kredytu - czy jest konieczna?

Warto zauważyć, że istnieją oferty kredytów, także hipotecznych, w ramach których bank nie pobiera prowizji. Takie promocyjne oferty są szeroko reklamowane w mediach i przyciągają uwagę klientów.

Obecnie wiele banków oferuje kredyty hipoteczne bez prowizji, jednak często istnieją pewne warunki lub ograniczenia czasowe związane z taką ofertą. Dlatego ważne jest zapytanie o szczegóły i ustalenie, w jakich okolicznościach prowizja faktycznie nie zostanie naliczona przy udzieleniu kredytu.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań