Nadpłacanie kredytu gotówkowego to bardzo rozsądny pomysł. Nie da się do końca przewidzieć, w jakiej sytuacji finansowej przyjdzie nam być za kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miesięcy. Ta sama rata kredytu w przyszłości może okazać się zbyt wysoka do spłaty.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak nadpłacać kredyt gotówkowy, przeczytaj ten artykuł. Poniższa treść:

  • przedstawi Ci zagadnienie nadpłaty kredytu gotówkowego,
  • zaprezentuje sposoby, w jakie możesz nadpłacić pożyczkę,
  • opisze, na co zwracać uwagę podczas decydowania się na taką procedurę,
  • wskaże korzyści, które wynikają z nadpłaty lub całkowitej spłaty zobowiązania.

Jeżeli masz problem z pozyskaniem finansowania na zadłużenie wynikające z różnych kredytów, w tym kredytu gotówkowego, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci pozyskać środki na spłatę zobowiązania i poprawić Twoją zdolność kredytową. Wybierz specjalistów Biliti i spłać kredyt!

Czy nadpłata kredytu gotówkowego jest możliwa?

Jako że kredyt gotówkowy jest produktem często wybieranym, aby zaspokoić bieżące potrzeby klientów, może być pomocy w odzyskaniu kontroli nad finansami. W momencie poprawy budżetu domowego klienci mogą być w stanie dokonać nadpłaty kredytu gotówkowego. Czy jest ona jednak możliwa?

Tak, nadpłata kredytu gotówkowego jest możliwa. Gwarantuje to polskie prawo, a dokładniej ustawa o kredycie konsumenckim. Obowiązuje ona w przypadku kredytów, które chcemy nadpłacić jedynie częściowo, jak i spłacić przed końcem umowy. Nadpłata kredytu jest możliwa w dowolnym momencie. Nie potrzeba czekać do terminu spłaty wyznaczonego w umowie.

Każdy bank ma obowiązek umożliwić nadpłatę kredytu gotówkowego swoim klientom. Istotne jednak jest, aby być świadomym, jak ten proces przebiega w banku, który jest wierzycielem. Należy zaznajomić się z zawartymi ustaleniami w umowie, dotyczącymi sposobu i trybu nadpłaty kredytu gotówkowego.

Jak nadpłacać kredyt gotówkowy?

Nadpłacanie kredytu gotówkowego nie wiąże się ze skomplikowaną procedurą i zazwyczaj nie wymaga informowania o nim wcześniej banku. Aby nadpłacić kredyt gotówkowy, możemy skorzystać z wielu możliwości.

Kredyt można nadpłacić w taki sam sposób, w jaki uiszcza się raty. Najwygodniejszą opcją jest nadpłata kredytu online, jednak można uczynić to również w placówce banku. Dobrym pomysłem może być skonsultowanie z wierzycielem, w jaki sposób powinien wyglądać ten proces.

W niektórych przypadkach umowy zawierają prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. Informację tę warto zweryfikować jeszcze przed podpisaniem umowy na kredyt gotówkowy.

Nadpłata kredytu obniża wysokość rat lub skraca okres kredytowania. Pierwsza opcja jest przydatna, kiedy nie posiadamy kwoty potrzebnej do spłaty całego kredytu, ale chcemy, aby był on łatwiejszy do opłacania w przyszłości.

Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?

Nadpłacenie kredytu gotówkowego może okazać się korzystne, jeżeli dłużnik dysponuje większymi kwotami niż rata kredytu, które może przeznaczyć na ten cel. Praktyka ta wiąże się nie tylko z oczywistym psychicznym wymiarem wcześniejszego spłacenia długu, ale i innymi korzyściami.

Wcześniejsze spłacenie kredytu skutkuje zwrotem prowizji i niektórych innych kosztów. Nadpłata kredytu może wpłynąć na wysokość raty, dzięki czemu będą one mniej obciążały domowy budżet. Nadpłata może też skrócić czas spłaty kredytu, lecz nie wpłynąć na wysokość raty. Dzięki temu szybciej pozbędziemy się długu.

Nadpłacanie kredytu jest również informacją dla banku, że jako klient jesteśmy godni zaufania. Jest to wiadomość, która buduje pozytywną historię spłaty. Takie działanie poprawia zdolność kredytową i może pozwolić na wzięcie wyższego kredytu w przyszłości.

Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy? To zależy od umowy. Niektóre banki pobierają prowizję za wcześniejszą spłatę. Jeżeli jednak nie jest to obarczone opłatą, nadpłacanie to rozsądne zachowanie, dzięki któremu poprawimy zdolność kredytową, szybciej pozbędziemy się zadłużenia i uchronimy przed ewentualnymi zdarzeniami losowymi, które mogą sprawić, że zabraknie funduszy na kolejną ratę.

Nadpłacanie kredytu gotówkowego – jak wygląda w różnych bankach?

Polskie prawo nakazuje każdemu bankowi, aby umożliwiał klientom nadpłatę i wcześniejszą spłatę kredytów konsumenckich, w tym gotówkowego. Wszystko zależy od konkretnej umowy z klientem. Banki zamieszczają jednak informacje na temat realizowanie nadpłat kredytu gotówkowego na stronach internetowych. Poniżej omawiamy oferty najbardziej popularnych banków.

Nadpłacanie kredytu gotówkowego – Alior Bank

W Alior Banku wcześniejsza spłata kredytu jest automatycznie zatwierdzana przez system po dokonaniu wpłaty na numer konta. Ocenia on, czy dana kwota jest wystarczająca na pokrycie całego zadłużenia. Jeżeli kwota nie jest wystarczająca do pokrycia całej kwoty kredytu, zostaje skategoryzowana jako spłata częściowa. Domyślnie skutkuje to:

  • dla umów kredytowych zawartych do 20.12.2019 r. – skróceniem okresu kredytowania,
  • dla umów po 20.12.2019 r. – zmniejszeniem raty.

Nadpłacanie kredytu gotówkowego – ING Bank Śląski

W ING Banku Śląskim można nadpłacać pożyczkę dzięki funkcjonalności w bankowości internetowej “Moje ING”. Proces wygląda następująco:

  • wybierz pożyczkę do nadpłaty lub całkowitej spłaty,
  • w szczegółach wybierz opcje “Spłacam cały kredyt” lub “Nadpłacam część kredytu”.

Nadpłata domyślnie nie zmienia wysokości rat, ale skraca okres spłaty pożyczki. Aby nadpłata zmieniła wysokość raty, należy złożyć odpowiedni wniosek w placówce banku.

Nadpłacanie kredytu gotówkowego – mBank

Nadpłacenie lub spłacanie kredytu gotówkowego w mBanku może odbyć się przez przelew na rachunek eKonto, wpłatę w innym banku lub na poczcie, wpłatę gotówki we wpłatomatach do tego przystosowanych.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego może być wykonana w dowolnym momencie, zupełnie bezpłatnie. Jest ona możliwa przez internet, w placówce banku lub telefonicznie. Nadpłata może skutkować jedną z dwóch opcji:

  • skróceniem okresu spłaty kredytu przy takiej samej jak wcześniej racie,
  • zmniejszeniem raty i zachowanie okresu kredytowania.

Finansowanie kredytu gotówkowego z firmą Biliti

Nadpłacanie kredytu gotówkowego jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które może zapewnić Ci spokój i uchronić przed nagłymi zmianami w budżecie domowym. Często trudne do przewidzenia sytuacje mogą sprawić, że wcześniej spłacana rata kredytu okaże się zbyt duża. Jeżeli masz problem z dotrzymaniem terminów spłaty kredytów gotówkowych, chcesz nadpłacić kredyt lub spłacić go w całości, skorzystaj z pomocy firmy Biliti.

Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści przedstawią Ci najkorzystniejszą ofertę na finansowanie Twojego zadłużenia!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań