wniosek-kredytowy

Wniosek o kredyt to istotny dokument, który należy wypełnić, gdy zamierzasz ubiegać się o kredyt gotówkowy lub hipoteczny. To na jego podstawie bank ocenia Twoją zdolność kredytową i decyduje, czy możesz otrzymać finansowanie. Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu, ważne jest, aby prawidłowo wypełnić ten formularz.

Wnioski kredytowe różnią się pod względem formy i zawartości, w zależności od rodzaju kredytu, o jaki się ubiegamy. Przykładowo, wniosek o kredyt gotówkowy ma inny charakter niż ten dotyczący kredytu hipotecznego. Wypełnienie wniosku o kredyt hipoteczny może być bardziej wymagające ze względu na poważniejsze zobowiązanie na lata oraz większą liczbę formalności. Często wymaga to również kilku wizyt w oddziale banku. W odróżnieniu od tego, aplikując o kredyt gotówkowy, aktualnie możemy to zrobić wygodnie przez internet, co stanowi znacznie prostszą i wygodniejszą opcję.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Wniosek o kredyt - jak i kiedy go złożyć?

Zacznijmy od omówienia procesu składania wniosku o kredyt w banku. Sposób składania wniosku może się różnić w zależności od konkretnej instytucji finansowej oraz rodzaju zobowiązania, jednak istnieje kilka powszechnych metod.

 • Wniosek online: W przypadku kredytów gotówkowych wiele banków umożliwia składanie wniosków online poprzez ich strony internetowe. To szybka i wygodna opcja, która pozwala na wypełnienie wniosku z dowolnego miejsca, o dowolnej porze. Wniosek online dotyczy przeważnie kredytów gotówkowych, gdzie kwoty są mniejsze i formalności są bardziej uproszczone.
 • Wizyta w placówce: W niektórych przypadkach, szczególnie przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, konieczna jest osobista wizyta w oddziale banku. Proces kredytowania na większe sumy oraz związane z tym ryzyko, wymagają bardziej zaawansowanej analizy finansowej, dlatego banki często preferują bezpośredni kontakt z klientem.

Niezależnie od wybranej metody składania wniosku, przed jego złożeniem warto zapoznać się z wymaganiami banku dotyczącymi procedury wnioskowania o kredyt. To pozwoli na uniknięcie potencjalnych błędów oraz przygotowanie się na ewentualne dokumenty, które będą wymagane.

Większość informacji dotyczących wymaganych dokumentów, czy sposobu składania wniosku jest dostępna na stronie internetowej danego kredytodawcy. 

Wnioski bankowe - o jakie informacje należy uzupełnić wniosek?

To, o jakie dane musisz uzupełnić wniosek kredytowy, będą różne zależnie od danej placów. Niemniej ubieganie się o kredyt będzie związane z koniecznością podania podstawowych informacji jak:

 • dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, dane z dowodu tożsamości, adres zamieszkania i zameldowania, telefon kontaktowy i e-mail;
 • dane finansowe: wysokość i źródło dochodów, forma zatrudnienia, miesięczne koszty utrzymania;
 • dane rodzinne: osoby na utrzymaniu. 

Wypełnianie wniosków bankowych - jak to poprawnie zrobić?

Ważne jest, aby wypełniać wniosek o kredyt z rozwagą i rzetelnie. Niezależnie od tego, czy składamy go online, czy osobiście w banku, pamiętajmy o następujących kwestiach:

 • Szczerość i rzetelność: Podawaj tylko prawdziwe informacje na temat swojej sytuacji finansowej i osobistej. Ukrywanie zaległości w płatnościach lub zafałszowanie danych może skutkować odmową kredytu oraz konsekwencjami prawno-finansowymi.
 • Dostosowanie kwoty kredytu: Staraj się wnioskować o kredyt na taką kwotę, jakiej faktycznie potrzebujesz i którą jesteś w stanie spłacić w terminie. Wniosek o kredyt na kwotę zdecydowanie przewyższającą Twoje możliwości finansowe może nie zostać zaakceptowany przez bank.
 • Dokładność w uzupełnianiu dokumentów: Sprawdź dokładnie wszystkie informacje przed złożeniem wniosku, aby uniknąć pomyłek i błędów. Niewłaściwie uzupełnione dokumenty mogą opóźnić rozpatrzenie wniosku.
 • Zdolność kredytowa: Zastanów się nad swoją zdolnością kredytową i czy będziesz w stanie regularnie spłacać raty. Bank dokładnie zbada Twoje dochody, wydatki, historię kredytową oraz inne zobowiązania, aby ocenić ryzyko udzielenia Ci kredytu.
 • Przeczytanie warunków umowy: Starannie zapoznaj się z warunkami umowy kredytowej, aby dobrze rozumieć zasady spłaty kredytu, odsetki, terminy oraz ewentualne kary za zwłokę w spłacie.
 • Wybór odpowiedniego typu kredytu: Przed złożeniem wniosku, zapoznaj się z różnymi rodzajami kredytów i wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Pamiętaj, że wniosek o kredyt to formalny dokument, który może wpłynąć na Twoją finansową przyszłość. Dlatego zachowaj ostrożność i odpowiedzialność podczas wypełniania go, aby zwiększyć szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Wniosek o kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest specyficznym produktem, gdyż do przyznania go konieczna jest dokładniejsza analiza zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Oczywiście wnioskowanie o taki kredyt związane jest z koniecznością podania dokładniejszych informacji związanych z hipoteką. 

Zazwyczaj wniosek o kredyt hipoteczny uzupełniony powinien zostać o:

 • przeznaczenie kredytu - może być to zakup mieszkania, budowa domu, czy nawet remont nieruchomości;
 • koszty inwestycji - cena nieruchomości;
 • wkład własny - wymagany przy kredycie hipotecznym;
 • kwota kredytu - czyli wartość kredytu po odjęciu wkładu własnego;
 • opis nieruchomości - dokładne dane dotyczące konkretnej nieruchomości.

Warto pamiętać, że możliwość składania wniosku o kredyt hipoteczny online nie jest dostępna we wszystkich bankach. Zazwyczaj taka opcja jest dostępna dla klientów, którzy korzystają z usług bankowości elektronicznej. W takich przypadkach wniosek jest uznawany za wstępny, co oznacza, że ewentualne błędy w jego wypełnieniu nie spowodują automatycznego odrzucenia.

Jednak mimo to, ważne jest, aby podczas wypełniania wniosku zachować ostrożność i dbać o dokładność informacji. Choć błędy nie są automatycznym powodem odrzucenia, mogą wpłynąć na czas rozpatrzenia wniosku i wydłużyć procedurę. Ponadto, bank zawsze zweryfikuje przekazane informacje, dlatego zaleca się uczciwe i rzetelne podanie danych.

Dokumenty do wniosku kredytowego 

Ubieganie się o kredyt związane jest z koniecznością dołączenia pewnych dokumentów. W zależności, czy ubiegamy się o kredyt gotówkowy, czy hipoteczny, lista może się różnić. W obu przypadkach przede wszystkim konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających dochody. To na ich podstawie bank sprawdza Twoją zdolność kredytową. Takimi dokumentami mogą być:

 • umowa o pracę, zlecenie, dzieło itp.;
 • oświadczenie o dochodach; 
 • zaświadczenie o źródle dochodów, np. od pracodawcy, czy z ZUS w przypadku emerytury;
 • wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy;
 • PIT 37.

Ile czasu ma bank na rozpatrzenie wniosku kredytowego?

Rozpatrzenie wniosku kredytowego składa się z kilku etapów:

 • analiza formalna (czy wszystkie rubryki zostały dobrze wypełnione);
 • analiza wiarygodności finansowej (bank w tym kroku sprawdza BIK i inne bazy dłużników);
 • analiza zdolności kredytowej (czy klienta rzeczywiście stać na kredyt, o który wnioskuje).

Wnioski o kredyt gotówkowy oraz kredyt hipoteczny różnią się pod względem czasu, jaki bank potrzebuje na ich rozpatrzenie. Kredyt gotówkowy często jest rozpatrywany znacznie szybciej, nawet w ciągu 15-30 minut od złożenia dokumentów, lub może trwać maksymalnie kilka dni.

Z kolei procedura rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny jest bardziej skomplikowana i wymaga więcej czasu. Zgodnie z przepisami bank powinien się z nią uporać w ciągu 21 dni kalendarzowych od momentu otrzymania kompletnego zestawu dokumentów od klienta. Jednakże, w praktyce czas oczekiwania na decyzję może ulec wydłużeniu, zwłaszcza jeśli wymaga to dodatkowych czynności, jak na przykład wycena nieruchomości.

Warto pamiętać, że czas oczekiwania na kredyt, zarówno gotówkowy, jak i hipoteczny, zależy od procedur obowiązujących w konkretnym banku oraz liczby wniosków, które są w danym czasie procedowane. Dlatego też, jeśli zależy Ci na szybkiej decyzji, warto skonsultować się z bankiem i upewnić się, czy są dostępne jakieś dodatkowe opcje przyspieszenia procesu rozpatrywania wniosku.

Ile razy można składać wniosek o kredyt?

Nie ma ograniczeń co do liczby składanych wniosków o kredyt, jednak ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z konsekwencji zbyt dużej liczby zapytań. Wielość wniosków może wpłynąć negatywnie na scoring BIK, który jest brany pod uwagę przez banki podczas oceny wniosków. Dlatego zaleca się, aby w ciągu miesiąca złożyć maksymalnie 3-4 wnioski kredytowe, co pomoże uniknąć negatywnych skutków.

Czasami warto wstrzymać się ze składaniem wniosku w innym banku, zwłaszcza jeśli wcześniej otrzymało się odmowę kredytu z powodu zaległości w spłacie innych zobowiązań widniejących w bazach BIK lub BIG. W takim przypadku konieczne jest uregulowanie tych zaległości i poczekanie na aktualizację danych w bazach, co może potrwać nawet kilka tygodni. Istnieje ryzyko, że widniejące w bazach zaległości mogą skutkować odrzuceniem wniosku przez większość banków. Dlatego warto poczekać na załatwienie tych spraw przed składaniem kolejnych wniosków.

Co zrobić, gdy bank nie chce udzielić kredytu?

Odmowa ze strony banku nie oznacza koniecznie utraty szansy na kredyt. Co możesz w takiej sytuacji zrobić?

 1. Złóż wniosek do banku o wyjaśnienie negatywnej decyzji kredytowej. 
 2. Jeśli wniosek został odrzucony na etapie komputerowej analizy, możesz poprosić o dokładną analizę przez analityka bankowego, który dokładniej przestudiuje Twój wniosek. 
 3. Poddaj analizie podane przez bank przyczyny odrzucenia wniosku. Zastanów się, co możesz zrobić, by poprawić zdolność kredytową (spłacić zaległe zobowiązania, zmienić formę zatrudnienia). 
 4. Po wyeliminowaniu negatywnych czynników możesz ponownie ubiegać się o kredyt. 

Warto pamiętać, że w przypadku negatywnej decyzji kredytowej banku masz prawo do odwołania się. Jednak zaleca się skorzystanie z tej możliwości tylko wtedy, gdy istnieją rzeczywiste przesłanki do zmiany decyzji, na przykład, gdy bank nie uwzględnił wcześniej wszystkich Twoich dochodów lub błędnie ocenił wysokość Twoich zobowiązań.

Wniosek kredytowy - o czym należy pamiętać?

Przed złożeniem wniosku o kredyt, ważne jest, aby mieć na uwadze, że wszystkie informacje podane we wniosku oraz załączone dokumenty powinny być autentyczne i odzwierciedlać rzeczywistą sytuację.

Podanie nieprawdziwych danych może skutkować poważnymi konsekwencjami. Bank ma prawo odrzucić Twój wniosek, a ponadto może podjąć działania prawne w celu pociągnięcia Cię do odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń lub zaświadczeń. Zgodnie z Kodeksem Karnym, podanie nieprawdziwych informacji we wniosku kredytowym jest uznawane za przestępstwo, które może być karane od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Dlatego niezwykle istotne jest, aby być uczciwym i dokładnym przy wypełnianiu wniosku oraz dostarczaniu dokumentów. W przypadku wątpliwości co do jakiejkolwiek informacji warto skonsultować się z przedstawicielem banku, aby uniknąć błędów lub nieścisłości.

Podsumowując, przed złożeniem wniosku o kredyt, pamiętaj o zachowaniu szczerości i rzetelności w podawanych danych. Unikaj podawania nieprawdziwych informacji, aby uniknąć odrzucenia wniosku przez bank oraz potencjalnych konsekwencji prawnych.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy