wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny charakteryzuje się długim okresem spłaty, jednak zdarzają się sytuacje, gdy regulowane są znacznie szybciej. Krótszy okres spłaty powinien wiązać się także z mniejszymi kosztami. Niestety, nie zawsze jest to takie oczywiste. Zobacz, kiedy można oczekiwać zwrotu części kosztów. 

Wcześniejsza spłata kredytu to marzenie chyba każdego kredytobiorcy. Niestety banki nie są tak entuzjastycznie nastawione do tego pomysłu. Nic dziwnego, zarabiają na pożyczaniu pieniędzy i to właśnie z odsetek i prowizji się utrzymują. Częściowy zwrot kosztów jest możliwy, jednak nie zawsze równoznaczny jest z oszczędnością. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Zwrot kosztów kredytu hipotecznego

Jak już zostało wspomniane, wcześniejsza spłata kredytu nie jest dla banku na rękę. Szybsza spłata oznacza mniejsze odsetki, na który bank zarabia. Niemniej jednak instytucja finansowa nie może zabronić klientowi wcześniejszej spłaty zobowiązania. Wszystko dzięki ustawie uchwalonej 22 lipca 2017 roku, która jasno mówi, że kredytobiorca może w każdym momencie skorzystać z możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. Dodatkowo ma prawo oczekiwać od banku informacji o ewentualnych kosztach związanych z wcześniejszą spłatą.

Ustawa o kredycie hipotecznym

Fundamentalny jest w tym przypadku art. 39 Ustawy o kredycie hipotecznym. Z artykułu jasno wynika, że przy spłacie całego kredytu hipotecznego przed terminem ustalonym w umowie, całkowity koszt zobowiązania pomniejsza się o opłaty za okres, o który ją skrócono.  Tyczy się to także kosztów poniesionych przed spłatą. 

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego - czy to będzie kosztować?

Niestety banki nie są zachwycone wizją wcześniejszej spłaty zobowiązania przez ich klientów. Tracą one w ten sposób sporą część zysków, takich jak odsetki czy prowizja. Dlatego też w umowie kredytowej może znaleźć się zapis o kosztach związanych z przedterminową spłatą zadłużenia. Jest to swojego rodzaju rekompensata, ale na szczęście bank nie ma całkowitej dowolności w ustalaniu ich wysokości. 

Prawnie rekompensata:

  • może być pobrana przy kredycie hipotecznym oprocentowanym zmienną stopą procentową, gdy jego spłata nastąpiła szybciej niż po 36 miesiącach od podpisania umowy
  • nie może być większa od wysokości odsetek, które zostałyby naliczone przez bank od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu przez rok od dnia spłaty, ani większa niż 3 proc. spłacanej kwoty kredytu hipotecznego
  • nie może być wyższa od odsetek, które przepadają w związku z wcześniejszą spłatą kredytu ze zmienną stopą procentową, jeśli do końca jej trwania zostało mniej niż 12 miesięcy
  • nie może być wyższa od kosztów kredytodawcy w związku z przedterminową spłatą przy obowiązujących w danym czasie stałymi stopami procentowymi

Ogólnie przy kredytach ze zmienną stopą procentową rekompensata nie będzie konieczna, jeśli od momentu podpisania umowy minęły 3 lata. W przypadku kredytów ze stałą stopą procentową bank ma możliwość pobierania opłat za wcześniejszą spłatę, jednak nie może być ona wyższa od kosztów, które klient poniósłby w związku z wcześniejszą spłatą. 

Kredyt hipoteczny a wcześniejsza spłata - czy to się w ogóle opłaca?

Z reguły lepiej jest szybciej niż wolniej spłacać swoje długi. Ale czy ta zasada tyczy się także kredytu hipotecznego? I tak, i nie. Przed dokonaniem nadpłaty lepiej zapoznać się z treścią umowy dotyczącą rekompensaty dla banku. Może się okazać, że wysokość owej rekompensaty zmniejszy atrakcyjność wizji wcześniejszej spłaty zobowiązania. 

Niemniej jednak mając możliwość nadpłacenia kredytu, warto się nad nią zastanowić. Skrócenie okresu spłaty może się wiązać z dużą oszczędnością. 

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego - kalkulator

Nadpłata kredytu ma oczywiście na celu oszczędność. Do wyliczenia dokładnych kwot przydać się może kalkulator kredytowy. Pozwoli on oszacować, jaka kwota będzie podlegała zwrotowi. Do wyliczenia tej kwoty konieczne będą dane znajdujące się na umowie kredytowej, jak okres kredytowania czy marża.

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem - zalety:

  • Obniżenie kosztów - podstawową korzyścią jest oczywiście oszczędność wynikająca z krótszego okresu spłaty. Dodatkowo kończąc umowę kredytową, klient może zrezygnować z dodatkowych usług banku, z których korzystał, spłacając kredyt.
  • Więcej pieniędzy zostaje w kieszeni - spłacenie kredytu to o jedno zmartwienie mniej. Brak konieczności regulowania raty pozwoli zauważalnie odciążyć budżet. 
  • Poprawa zdolności kredytowej - spłacone zobowiązanie poprawia profil kredytobiorcy i pozwala w przyszłości uzyskać lepsze oferty kredytowe. 
  • Własne mieszkanie - w momencie spłaty kredytu bank traci jakiekolwiek prawa do nieruchomości. Dodatkowo mieszkanie bez obciążenia hipotecznego łatwiej sprzedać. 
  • Poprawa komfortu psychicznego - uwolnienie się od kredytu, to spokojniejsza głowa. Dzięki wcześniejszej spłacie łatwiej jest zaplanować przyszłe wydatki bez konieczności martwienia się o ratę kredytu. 
wczesniejsza-splata-kredytu-hipotecznego

Całkowita spłata kredytu hipotecznego - wniosek

Wniosek należy złożyć do placówki banku, w której mamy kredyt. Dokument można znaleźć zazwyczaj na stronie banku lub w aplikacji mobilnej. 

Istnieje możliwość złożenia wniosku o całkowitą spłatę kredytu lub o nadpłatę. W przypadku chęci częściowej spłaty kredytu hipotecznego należy zawrzeć we wniosku informację, czy nadpłata ma zostać przeznaczona na skrócenie okresu kredytowania, czy zmniejszenie miesięcznej raty.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Prawo do ubiegania się o zwrot kosztów związanych z przedterminową spłatą kredytu wynika z art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim. Jednak kredyt hipoteczny do tej kategorii nie należy. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, na mocy którego wcześniejsza spłata kredytu, także hipotecznego, powinna wiązać się z proporcjonalnym zwrotem kosztów. 

Zwrot kosztów w przypadku kredytu hipotecznego, którego sumy opiewają na kilkaset tysięcy, to duża oszczędność. Przykładowo, przy kredycie na 500 000 zł objętym prowizją wysokości 3 procent wyniesie ona 15 000 zł. Jeśli zostanie on spłacony o połowę szybciej, niż planowano, wysokość zwróconej prowizji powinna wynieść 7500 zł. 

Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego podlega zwrotowi?

Według wyroku TSUE klientowi należy się zwrot także innych kosztów. Zaliczają się do nich takie opłaty jak ubezpieczenie czy odsetki. W przypadku przedterminowej spłaty bank powinien oddać proporcjonalną część składki ubezpieczenia. 

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a zwrot odsetek

Zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu jest jak najbardziej możliwy. Podobnie jak w przypadku prowizji, wcześniejsza spłata równoznaczna jest z proporcjonalnym zwrotem części kosztów.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a Urząd Skarbowy

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego może być sporą oszczędnością pieniędzy. Wielu ludzi zastanawia się jednak, czy te oszczędności będą traktowane przez Urząd Skarbowy jako dochód, który należy opodatkować. Według interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2020 roku - nie. Środki uzyskane dzięki wcześniejszej spłacie nie są uznawane przez Urząd Skarbowy jako przychód, który podlega opodatkowaniu.

Ustawa o wsparciu kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to rozwiązanie skierowane do osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy, ale nie dają sobie rady z terminową spłatą. Fundusz pozwala na odroczenie płatności, a także na dopłaty do rat. 

Skorzystanie z tej formy pomocy dostępne jest dla osób, które zaskoczyła nagła zmiana sytuacji materialnej. Spowodowana może być utratą pracy, zbyt wysoką ratą lub dużą ilością osób na utrzymaniu.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego - podsumowanie

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego będzie rzeczywiście opłacalna i zależne jest to od wielu czynników. Decyzja o wcześniejszej spłacie powinna być dobrze przemyślana. Przed dokonaniem spłaty kredytobiorca ma prawo zapytać bank, o ewentualny koszt związany z wcześniejszą spłatą zobowiązania.

Potrzebujesz pomocy ze spłatą kredytu? Skontaktuj się z nami.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy