zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Prowizja to jedno z podstawowych kosztów kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty bank zobowiązany jest zwrócić proporcjonalną jej część. Nie zawsze jest to niestety takie proste. Zobacz, jak uzyskać zwrot kosztów, w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązania.

Wcześniejsza spłata kredytu to zdecydowanie rozsądny krok. Szybsze uporanie się z zadłużeniem pozwoli nie tylko odetchnąć z ulgą, ale także odzyskać część kosztów związanych z kredytowaniem. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Zwrot prowizji bankowej - na czym to polega?

Na finalny koszt kredytu składa się wiele pobocznych opłat. Oprócz konieczności zwrotu pożyczonego kapitału konsument zobowiązany jest do spłaty kosztów bankowych jak prowizja czy oprocentowanie. Wcześniejsza spłata wiąże się ze zwrotem niektórych z nich. Kwestia zwrotu kosztów różnie przedstawia się w przypadku różnych form kredytu. 

Wszelkie wątpliwości w kwestii zwrotu prowizji rozwiać miał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 września 2019 roku. Jest on prawomocny we wszystkich państwach członkowskich. Według postanowienia TSUE klient ma prawo do wcześniejszej spłaty zadłużenia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów kredytowania, także tych, które zostały opłacone wcześniej. W związku z tym klienci, którzy spłacili kredyt przed wyznaczonym terminem, mogą ubiegać się o zwrot części prowizji bankowej. Przed wyrokiem TSUE wnioski o zwrot prowizji były często odrzucane. Banki utrzymywały, że obniżenie kosztów związanych z wcześniejszą spłatą nie dotyczą opłat już pobranych. 

TSUE zwroty prowizji - jakich kredytów dotyczy wyrok?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczy wachlarzu kredytów konsumenckich, regulowanych przez ustawę o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku.

Kredyty te możemy podzielić na:

  • Kredyt gotówkowy
  • Kredyt ratalny
  • Kredyt celowy
  • Kredyt konsolidacyjny

Zwrot prowizji kredytu - ile można zaoszczędzić?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości to zdecydowanie dobra informacja dla kredytobiorców. Kwota zwrotu obliczana jest indywidualnie i zależna jest od wysokości prowizji i okresu, o który zostało skrócone kredytowanie. Przykładowo, jeśli klient miał kredyt na 4 lata, czyli 48 miesięcy, a spłacił go w 3 lata, należy mu się ¼ zwrotu prowizji i opłat. 

Stanowiska Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK są zgodne. Wcześniejsza spłata kredytu powinna być równoznaczna z koniecznością zwrotu części kosztów. Zgodnie z art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim na całkowity koszt kredytu składają się opłaty takie jak prowizja czy odsetki z wyłączeniem opłat notarialnych. 

Zwrot za wcześniejszą spłatę kredytu - jak to wygląda?

Osoba pożyczająca od banku jakąś sumę pieniędzy zobowiązana jest do zwrotu kapitału powiększonego o koszty kredytowania, takie jak prowizja czy odsetki w ustalonym terminie. Spłata kredytu odbywa się w ratach, o ustalonej wysokości i w wyznaczonym czasie. Może się zdarzyć, że kredytobiorca w trakcie kredytowania pozyska większą ilość pieniędzy i zechce przed czasem uregulować zadłużenie. Wcześniejsza spłata jest możliwa, jednak warto się upewnić czy nie jest ona powiązana z dodatkowymi kosztami. 

Wcześniejsza spłata całego zobowiązania jest z punktu widzenia kredytobiorcy idealnym wyjściem. Inną metodą pozwalającą szybciej zapomnieć o zobowiązaniu jest nadpłacanie kredytu. Polega ono na spłacaniu wyższych rat niż założone. W konsekwencji dzięki takiemu działaniu kredyt także może zostać spłacony w całości przed czasem. 

Wniosek o zwrot prowizji kredytu

Chcąc odzyskać część prowizji w związku z wcześniejszą spłatą, należy przygotować odpowiedni wniosek. Po pierwsze powinien on mieć odpowiednią podstawę prawną, czyli art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim, a także wyrok TSUE. Banki niestety różnie reagują na chęć odzyskania części kosztów. Odrzucają one wnioski, powołując się na często niejednoznaczne zapisy w umowach. 

Wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu - co powinien zawierać?

Pismo do banku powinno zawierać kilka kluczowych elementów:

  • Nazwa i adres banku - we wniosku musi być zawarta pełna nazwa i adres placówki; dane do sprawdzenia choćby na oficjalnej stronie Komisji Nadzoru Finansowego
  • Dane wnioskującego 
  • Powód, czyli chęć odzyskania prowizji,  jej wysokość i termin spłaty zobowiązania zapisany w umowie
  • Uzasadnienie wniosku - podstawą prawną jest art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim i wyrok TSUE; dodatkowo powołać się można na stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK, którzy także stoją po stronie konsumentów
  • Czas na zwrot prowizji - bank ma 14 dni na zwrot prowizji

Wzór wniosku o zwrot prowizji można pobrać choćby z oficjalnej strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Jak bank reaguje na wniosek o zwrot prowizji?

Banki różnie reagują na próbę odzyskania prowizji po wcześniejszej spłacie. Niektóre przychylnie rozpatrują wniosek i wypłacają ją, inne zwracają część kosztów, ale pod warunkiem spełnienia konkretnych kryteriów. Są również placówki, które niechętnie podchodzą do wniosków i odrzucają je. Dlaczego? Swoją decyzję argumentują nie powiązaniem prowizji z okresem kredytowania, co niezupełnie jest prawdą. Oczywiście wszystko zależy od zapisów w umowie kredytowej. Ogólnie kredytobiorca, który drogą sądową zechce odzyskać część kosztów kredytowych, będzie musiał udowodnić zależność prowizji od okresu kredytowania. 

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu - podsumowanie

Zasadniczo banki powinny dokonywać zwrotu kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Niestety bardzo często uwarunkowane jest to innymi czynnikami zapisanymi w umowie. W takim przypadku najlepiej jest złożyć wniosek o zwrot prowizji. W sytuacji problemu z jej odzyskaniem można skorzystać ze wsparcia Biliti.

Potrzebujesz pomocy ze spłatą kredytu? Skontaktuj się z nami.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy

Dodaj komentarz