fundusz wsparcia kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to instytucja umożliwiająca odroczenie płatności rat kredytu hipotecznego. Szybki wzrost zainteresowania funduszem spowodowany był podwyżką stóp procentowych RPP. Jego głównym celem jest zapobieganie sytuacjom, w których duża część kredytobiorców nie będzie w stanie regularnie spłacać zadłużenia. 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej, które posiadają kredyt hipoteczny. Wsparcie z funduszu mogą otrzymać także osoby, które sprzedały nieruchomość kupioną na kredyt, ale uzyskana kwota nie pozwoliła na całkowitą spłatę zadłużenia. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to państwowa instytucja stworzona z myślą o osobach, które posiadają kredyt mieszkaniowy i, przez trudne położenie, nie mogą poradzić sobie ze spłatą zadłużenia. Z pomocy skorzystać mogą także osoby, które pozbyły się kupionej z pomocą kredytu nieruchomości, ale kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła wszystkich kosztów finansowania. Fundusz pomocy kredytobiorcom to mechanizm umożliwiający odroczenie spłaty zobowiązania. Wsparcie z funduszu polega na dopłatach do rat kredytu, do których dokłada się Skarb Państwa. Dzięki temu państwo jest w stanie kontrolować rynek, a kredytobiorca zyskuje realne wsparcie finansowe. 

Wsparcie dla kredytobiorców - jak to właściwie działa?

Środki funduszu pochodzą od banków i instytucji pozabankowych. Za jego sprawne działanie odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego, który kontroluje płatności, przelewając je na konto kredytodawcy bez pośrednictwa kredytobiorcy. 

Do FWK potencjalny beneficjent może złożyć wniosek o dopłatę maksymalnie do 2 tys. zł miesięcznie przez okres 3 lat. Faktycznie finansowanie działa na zasadach pożyczki. Wnioskujący przez pewien czas nie musi spłacać rat kredytu (podobnie jak w przypadku wakacji kredytowych), ale zadłużenie nie zostaje anulowane. Jest ono rozkładane w czasie na długi okres, by jego spłata nie stanowiła już problemu.

Możliwa jest również jednorazowa pożyczka na pokrycie pozostałej po sprzedaży części zadłużenia i wynosi ona do 72 tys. zł.  

Pomoc dla zadłużonych - na czym polega nowelizacja ustawy?

W 2022 roku znowelizowana została ustawa o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W konsekwencji wysokiej inflacji podniesione zostały limity kwot, jakie mogą zostać w rodzinie po odliczeniu kredytu. Z 1402 zł na 1550 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz z 1056 zł na 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2021 roku zostały wprowadzone zmiany, które doprecyzowały wcześniejsze mgliste definicje. O jakich zmianach mowa? Było to wydłużenie okresu finansowania z 18 na 36 miesięcy, wzrost kwoty dofinansowania z 1500 zł na 2000 zł. Możliwe również stało się także umorzenie części pożyczki. Dostępność finansowania wzrosła, przed nowelizacją kredyt musiał przekraczać 60% dochodów, aktualnie jest to jedynie 50%.

Pomoc dla kredytobiorców - kto może skorzystać?

Z pomocy skorzystać mogą osoby posiadające kredyt hipoteczny lub te, które sprzedały nieruchomość wziętą na kredyt, a suma ta nie pokryła kosztów finansowania. O wsparcie mogą ubierać się klienci spłacający kredyt samodzielnie lub dzieląc go, np. z małżonkiem, jeśli przynajmniej jedno z nich spełnia warunki przyznania pomocy. Jednak aby uzyskać pomoc z funduszu, osoba musi udowodnić, że jest w trudnej sytuacji materialnej. 

Trudna sytuacja materialna spowodowana może być:

 • Bezrobociem - w dniu złożenia wniosku osoba musi być zarejestrowana jako bezrobotna w Urzędzie Pracy 
 • Zbyt wysoką ratą kredytu - jeśli wynosi ona więcej niż 50% dochodów netto wnioskującego lub w przypadku, gdy zostaje jej mniej niż 1552 zł na życie po odliczeniu kredytu
 • Dużą ilością osób na utrzymaniu - po odliczeniu kredytu zostaje mniej niż 1200 zł na osobę 

Wsparcie kredytobiorców - ograniczenia w uzyskaniu 

Zapomoga nie może być przyznana w przypadku gdy:

 • Utrata pracy nastąpiła z jego winy 
 • Osoba korzystała już z pomocy FWK
 • Kredyt został już wypowiedziany
 • Kredytobiorcy przysługuje świadczenie na wypadek utraty pracy

Dodatkowo wsparcia nie mogą otrzymać osoby, których potrzeby mieszkaniowe są zaspokojone z racji posiadania lub współposiadania lokalu mieszkalnego, posiadają one spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub roszczeń do przeniesienia praw własności lokalu. W każdym z wymienionych przypadków uwzględniamy prawo posiadane w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - wniosek

Pomoc w długach można uzyskać, składając wniosek pisemny do banku, w którym posiada się kredyt mieszkaniowy. Wzór pisma można pobrać ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozpatrzenie wniosku może trwać do 14 dni, ale zazwyczaj na decyzję nie trzeba tyle czekać. 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - o czym warto pamiętać?

 • Zwrot finansowania rozpoczyna się 2 lata po ostatniej racie wsparcia. Jest on rozłożony na 144 równe i nieoprocentowane raty
 • Będąc właścicielem kilku mieszkań, nie można ubiegać się o wsparcie na jedno z nich. 
 • Bank kredytujący musi zostać powiadomiony w przypadku zmiany sytuacji materialnej. To samo tyczy się podjęcia pracy.  
 • Spłata finansowania może być umorzona, ale częściowo. W przypadku terminowej spłaty 100 rat reszta może zostać umorzona.

Myślisz o kredycie hipotecznym? Wyślij formularz!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy