Otrzymanie mandatu karnego to niezbyt miła niespodzianka. Taki nieprzewidziany wydatek może nie tylko popsuć humor, ale
i znacząco nadwyrężyć domowy budżet. Na szczęście składając wniosek do odpowiedniego urzędu spłatę da się rozłożyć na raty.

Mandat karny to nałożenie kary lub grzywny, do postępowania mandatowego uprawniona jest Policja. Ile jest czasu na zapłacenie mandatu? Kwotę grzywny należy uregulować w terminie do 7 dni od daty przyjęcia. Funkcjonariusz ma obowiązek poinformować o wysokości grzywny i zarzuconych sprawcy wykroczeniach. Dodatkowo musi zakomunikować o możliwości odmowy przyjęcia mandatu i skutkach prawnych takiego postępowania. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

17 września 2022 roku zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów, na mocy którego za 21 najcięższych wykroczeń zarobić można aż 15 punktów karnych. Dodatkowo kary za ponowne popełnienie czynu w przeciągu 2 lat skutkować mogą nawet podwójnie wyższą karą pieniężną. 

Czy mandat można rozłożyć na raty?

„Czy mandat można płacić w ratach?” Okazuje się, że owszem. Aktualne kary za wykroczenia na drodze można liczyć w tysiącach. Dla wielu zapłacenie mandatu w jednej racie byłoby najzwyczajniej niemożliwe. 

Warto pamiętać, że rozłożenie mandatu na raty musi być poprzedzone przyjęciem go. Odmowa poskutkuje skierowaniem sprawy do sądu. W konsekwencji kwota do zapłaty będzie wyższa, gdyż dojdą do niej koszty sądowe.  

Chcąc rozbić mandat na raty powinniśmy złożyć wniosek w urzędzie. Uprzednio należy oczywiście zastanowić się jaki mamy plan na spłatę kary. Najlepiej aby pismo zostało opracowane w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania mandatu. 

Przykładowy wniosek o rozłożenie mandatu na raty - wzór

Rozbicia kary na mniejsze raty można dokonać sporządzając samodzielnie napisany wniosek lub korzystając z gotowego wzoru. Warto pamiętać o podstawowych informacjach, które powinien on zawierać. Podane dane muszą być zgodne z prawdą. Do wniosku warto byłoby załączyć dokumenty potwierdzające prawdziwość naszych argumentów. Doskonale sprawdzi się w tym przypadku zaświadczenie o zarobkach czy wysokości pobieranych świadczeń socjalnych. Generalnie wszelkie pisma mogące udowodnić naszą sytuację finansową. Ogólnie przyjętą normą jest rozłożenie płatności na maksymalnie 10 rat, ale i w tym przypadku zdarzają się wyjątki. 

Co powinien zawierać wniosek:

 • dane urzędu
 • miejsce i data spisania dokumentu
 • dane kontaktowe wnioskującego
 • numer i serię mandatu
 • wysokość kary
 • ilość dogodnych rat
 • argumentację
 • podpis

Wniosek o rozłożenie mandatu na raty - PDF

Gotowy wniosek można również bez problemu znaleźć w internecie. W takim przypadku dokument należy uzupełnić jedynie o własne dane i odpowiednio uargumentować swoją prośbę. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, to urzędnik ocenia czy zaproponowane przez nas rozwiązanie ma sens. Nie warto proponować rozłożenia mandatu na zbyt wiele rat, gdyż może to działać na naszą niekorzyść.

Płatność mandatu na raty - jak uargumentować wniosek? 

Rozłożenie mandatu na mniejsze raty nie żadną egzotyką. Urzędy chętnie przystają na prośby poparte logicznymi argumentami. Ważne, aby przesłanki były prawdziwe i czy zaproponowana przez nas forma spłaty rzeczywiście będzie możliwa do realizacji. 

Gdzie złożyć wniosek o rozłożenie mandatu na raty? Urząd Skarbowy Opole

Aktualnie rozpatrywaniem kwestii związanych z mandatami zajmuje się Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu. Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem:

 • poczty - najlepiej listem poleconym, by mieć potwierdzenie nadania go
 • elektronicznie - przez ePUAP lub portal eUrząd Skarbowy
 • osobiście

Mandat na raty bez wniosku - czy to ma sens?

Ratalne spłacanie mandatu bez wcześniejszego zawnioskowania to dość ryzykowne posunięcie. Brak terminowej spłaty zakończyć się może postępowaniem egzekucyjnym. Jasno określony termin i wysokość opłat jest korzystny dla obu stron. W sytuacji, gdy sami zdecydujemy o ratalnym systemie płatności, możemy nieoczekiwanie otrzymać pismo o konieczności uregulowania całej zaległej kwoty. 

Czy mandaty są w BIK?

Jazda bez biletu na gapę może mieć większe konsekwencje, niż mogłoby się wydawać. Karą za brak biletu może być nie tylko mandat. Dodatkowo osoba, która nie uregulowała terminowo płatności, może być wpisana do rejestru dłużników prowadzonego przez choćby BIG InfoMonitor. Skutki takiego wpisu mogą być znacznie dotkliwsze niż sama kara pieniężna. Osoby mające wpisy w bazach dłużników mogą w przyszłości nie otrzymać kredytu w banku czy sprzętu na raty.

Jak rozłożyć mandat na raty i czy to się w ogóle kalkuluje?

Kwota należna do zapłaty nie ulega zmianie, nie ma znaczenia czy płacimy ją jednorazowo czy w systemie ratalnym. Rozłożenie należności na mniejsze części nie jest obciążone prowizją czy oprocentowaniem. Jedynym dodatkowym kosztem jest opłata skarbowa, która wynosi 10 zł. 

Odpowiedź na pytanie, czy można rozłożyć mandat na raty, jest dość jasna i prosta. Wniosek pomoże uregulować i usystematyzować należność. Samowolne działanie może doprowadzić do postępowania egzekucyjnego, które dołoży tylko niepotrzebnych stresów.

Potrzebujesz rozłożyć dług na raty? Przeczytaj ten artykuł.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy