wniosek o rozłożenie na raty

Problem ze spłatą zobowiązań może doprowadzić do jeszcze większych nieprzyjemności. Nieopłacone na czas zobowiązania mogą skutkować wypowiedzeniem przez wierzyciela umowy pożyczki, a nawet skierowaniem sprawy do windykacji czy komornika. Wyjściem z sytuacji może być prośba o rozłożenie na raty, która pomoże zachować stabilność finansową. 

Różne sytuacje losowe mogą znacząco odbić się na naszej płynności finansowej. Utrata pracy czy choroba mogą być powodem, przez który stracimy grunt pod nogami. Może zdarzyć się tak, że po prostu źle ocenimy nasze możliwości i spłata z pozoru niewielkiej pożyczki nas przerośnie. Warto w takiej sytuacji wystosować pismo o rozłożenie na raty. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Czym jest wniosek o rozłożenie długu na raty?

Jest to pismo sporządzane w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić zadłużenia terminowo. Należy mieć na uwadze, że wierzyciel nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia danej prośby. Niemniej jednak w przypadku braku możliwości spłaty owe pismo warto sporządzić, gdyż często rozpatrywane jest na korzyść wnioskującego. 

Próbować rozłożyć na raty możemy właściwie każde zadłużenie. Najlepiej byłoby jakby dług nie był przedawniony. W takim przypadku wierzyciel znacznie chętniej przystanie na naszą prośbę. To najczęstsza praktyka w przypadku chwilówek, które z założenia spłacone powinny być jednorazowo. 

Rozłożenie na raty - do kogo skierować pismo?

W sytuacji, gdy dłużnik w porę nie spłaci zaciągniętego zobowiązania wierzyciel ma prawo oddać sprawę do firmy windykacyjnej lub powołać komornika, aby ten odzyskał należne pieniądze. Nawet w przypadku, gdy w procesie uczestniczy windykacja czy komornik pismo o rozłożenie długu na raty nadal kierujemy do instytucji, w której zaciągnęliśmy zobowiązanie i to ona podejmuje decyzje. 

W jaki sposób złożyć podanie o rozłożenie na raty?

Podanie możemy złożyć różnymi sposobami. Pierwszym jest oczywiście forma listowna. W tym przypadku należy wysłać list polecony, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Drugą opcją jest fizyczne udanie się do placówki. Wybierając tę drogę warto również pamiętać o pisemnym poręczeniu dostarczenia owego wniosku. Ostatnią opcją jest droga internetowa. Wysyłając maila z prośbą o rozłożenie na raty warto poprosić o wiadomość zwrotną od wierzyciela z potwierdzeniem otrzymania pisma. 

Co powinna zawierać prośba o rozłożenie długu na raty?

Aby wierzyciel mógł rozłożyć dług na raty musi otrzymać wniosek w formie pisemnej. W internecie znaleźć można wiele gotowych wzorów pism. Nie istnieje jeden uniwersalny wzór, najważniejsze jest, aby pismo zawierało kilka najważniejszych informacji. 

Wniosek powinien zawierać:

  • Dane dłużnika - imię, nazwisko oraz adres
  • Dane formalne - gdzie i kiedy wniosek został sporządzony 
  • Nagłówek o czym jest dane pismo
  • Istotę pisma - w tym przypadku jest to rozłożenie długu na raty
  • Informacje o wysokości zadłużenia i ile zostało już spłacone
  • Propozycję spłaty - np. w ratach miesięcznych
  • Uzasadnienie - dlaczego wnioskujemy o rozbicie płatności na mniejsze raty
  • Podpis wnioskującego

Wniosek o rozłożenie długu na raty uzasadnienie - co warto wiedzieć?

Zastanawiasz się jak napisać uzasadnienie wniosku rozłożenia na raty? Odpowiedź jest jedna - powinno ono być zwięzłe i zgodne z prawdą. Nie ma sensu ubierać go w wyszukane słowa czy niestworzone historie. Przyczyna zwłoki płatności musi być konkretny, np. związany z chorobą czy nagłą utrata pracy. Nieprzewidziane wydatki, które nadmiernie obciążyły nasz budżet również mogą stanowić powód, dla którego płynność finansowa została przerwana. 

Jeśli posiadamy dowody potwierdzające podany przez nas powód warto załączyć je do wniosku. Każdy dokument zwiększa wiarygodność wnioskującego.

Prośba o rozłożenie na raty długu - czy warto?

Zdecydowanie warto się nad tym zastanowić. Jeśli spłata zadłużenia w jednej racie przerosła nasze możliwości, rozbicie jej na kilka mniejszych być może jedyną opcją pozwalającą uniknąć popadnięcia w finansowy dołek. Osoba ze słabą sytuacją pieniężną lepiej powinna poradzić sobie ze spłatą mniejszych zobowiązań rozbitych w czasie. Rozłożenie na raty może wiązać się z dodatkowymi kosztami, jednak wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie może je przewyższyć. Dlatego nie warto zwlekać, bo czas to pieniądz.

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami już dziś!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy

Dodaj komentarz