Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. odpowiedzialne jest za prowadzenie Rejestru Dłużników. Na mocy Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przechowuje i udostępnia materiały o zaległych płatnościach osób prywatnych i firm. Dysponuje także danymi o zadłużeniach regulowanych w terminie. 

Biuro Informacji Gospodarczej należy do Grupy BIK, która jest główną bazą informacyjną w kwestii kredytowej i gospodarczej w Polsce. Grupa BIK zrzesza w sobie Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Biuro Informacji Gospodarczej BIG - co to?

Wszystkie banki oraz znaczna część firm pożyczkowych i instytucji pozabankowych współpracuje z BIG. Co ważne, biuro pozwala na dostęp do baz takich instytucji jak Biuro Informacji Kredytowej i Związek Banków Polskich. Umożliwia to przepływ informacji między systemem bankowym, a innymi sektorami finansowymi. Osoba wpisana do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor posiada przeterminowane zadłużenie. Dzięki temu banki oraz instytucje pozabankowe współpracujące z BIG dowiedzą się o danym wpisie. Osoba chcąca ubiegać się o finansowanie kredytu, pożyczki czy nawet sprzętu na raty może uzyskać w tym przypadku negatywną odpowiedź. 

Jak sprawdzić swoje zadłużenie w BIG?

BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o zaległych płatnościach osób prywatnych i firm. Sprawdzając rejestr można dowiedzieć się czy dana osoba wywiązuje się ze swoich zobowiązań względem instytucji finansowych, ale także czy płaci rachunki za telefon czy gaz. BIG zbiera nie tylko negatywne, ale i pozytywne informacje. 

Zadłużenie osoby prywatnej może sprawdzić tylko i wyłącznie firma w ramach umowy abonamentowej z BIG, nigdy inna osoba prywatna. Oczywiście raport o sobie może też sprawdzić sam konsument. 

Sprawdzenie osoby prywatnej w ramach jednorazowej usługi pre-paid nie jest możliwe. Do sprawdzenia raportu osoby prywatnej potrzebne jest podpisanie umowy abonamentowej z BIG-iem. 

Więcej o alertach BIK przeczytasz tutaj.

Raport BIG za darmo - czego można się dowiedzieć?

Raport o sobie zawiera informacje czy dana osoba figuruje w Rejestrze Dłużników BIG, przez kogo została wpisana i ze spłatą jakiej kwoty zalega. BIG raport darmowy można pobrać za darmo raz na 6 miesięcy. Do tego potrzebny będzie wyłącznie dowód osobisty, a właściwie jego skan, w przypadku działania przez internet. 

big-jak-sprawdzić

BIG InfoMonitor - jakie dane widnieją w rejestrze?

Rejestr BIG zbiera wszystkie negatywne informacje o zaległych zobowiązaniach finansowych. W raporcie znajdziemy informacje o płatnościach przeterminowanych co najmniej 30 dni. Dotyczy to także opóźnień w spłacie mandatów, alimentów, czy rachunków. 

Widniejące tam informacje dotyczą przeterminowanych zobowiązań nie tylko osób fizycznych, ale także przedsiębiorców.

Wpis do BIG - kto może go dokonać?

Wpisu może dokonać przedsiębiorca, ale i osoba fizyczna. Dzięki ustawie o BIG z dnia 14 czerwca 2010 roku osoby fizyczna także mogą dodawać wpisy do raportu. Niezbędny do tego będzie jednak dokument sądowy z klauzulą wykonalności.

Rejestr dłużników - lista osób prywatnych

Wpisanie kogoś na listę dłużników przez osobę fizyczną odbywa się w następujący sposób:

 1. Wysłanie listu poleconego z wezwaniem do zapłaty na co najmniej 2 tygodnie przed wystosowaniem wpisu, z ostrzeżeniem o zamiarze udostępnienia jego danych do BIG.
 2. Zarejestrowanie się w Systemie BIG.pl
 3. Wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie umowy z załącznikiem.
 4. Nadanie listu lub kurierem do BIG InfoMonitor tej umowy.
 5. Załączenie skanu dowodu osobistego.
 6. Opłacenie za pomocą systemu płatności internetowych poprzez BIG.pl.

www big pl - jak wygląda proces wpisania na listę dłużników?

Wpis do rejestru dłużników BIG jest coraz popularniejszą formą egzekucji długów. Jest to dużo prostsza metoda na odzyskanie należności, a do tego wysoce skuteczna. 

W rejestrze mogą się znaleźć zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Aby to się stało, spełnione muszą być pewne okoliczności. 

Konsument może zostać wpisany na listę dłużników, jeśli:

 • zobowiązanie zostało zaciągnięte w związku z określonym stosunkiem prawnym, jak np. umowa kredytowa oraz nieterminowe płatności wynikające z takich umów, jak na przykład rachunki za media;
 • łączne zadłużenie wynosi co najmniej 200 zł; 
 • opóźnienie w spłacie wynosi minimum 30 dni; 
 • zostało wysłane zawiadomienie od wierzyciela o zamiarze umieszczenia dłużnika w BIG. 

Przedsiębiorca może zostać wpisany do rejestru, gdy:

 • zadłużenie powstało w wyniku zawarcia umowy określonej stosunkiem prawnym;
 • łączna suma długów wynosi minimum 500 zł; 
 • zwłoka płatności to co najmniej 30 dni;  
 • minął co najmniej miesiąc od nadania listu z wezwaniem do zapłaty i zamiarem wpisania do BIG.

Kiedy warto wygenerować raport dłużników BIG na swój temat?

 • Masz w planach wzięcie kredytu hipotecznego - za pomocą danych z raportu sprawdzisz, jak widzi Cię bank; analiza danych przechowywanych przez BIK to jeden z kluczowych elementów badania zdolności kredytowej
 • Chcesz podpisać umowę z operatorem sieci komórkowej czy dostawcą internetu - dostawcy usług także mają wgląd do baz; zaleganie z płatnościami może być przyczyną odmownej decyzji
 • Chcesz wyjść z długów - osoby, które popadły w spiralę zadłużeń często nie są świadome swoich zobowiązań; raport może pomóc w ogarnięciu wszystkich zobowiązań

Jak długo widnieje się w BIG?

Według prawa wierzyciel musi usunąć negatywny wpis maksymalnie w przeciągu 14 dni od momentu spłaty należności. W przypadku, gdy dłużnik nie spłaci zadłużenia może ona figurować w rejestrze nawet do 10 lat. Same zapytania widać w rejestrze do 12 miesięcy od zapytania. 

Chcesz wiedzieć czym jest BIG? Więcej na jego temat przeczytasz tutaj.

BIG rejestr dłużników - co zrobić, by zniknąć z listy?

Pozytywne wpisy potwierdzają twoją rzetelność jako potencjalnego kredytobiorcę, analogicznie negatywne odwracają sytuację o 180 stopni. Co jednak można zrobić by zmienić bieg spraw? Czy da się usunąć wpis? Owszem, pierwszym krokiem do tego jest spłata zaległego zadłużenia wraz z odsetkami. Po spłacie wierzyciel zobowiązany jest do usunięcia twojego negatywnego wpisu w terminie do 14 dni. 

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. - co jeśli nie mam jak spłacić długu?

W sytuacji, gdy nie mamy wystarczającej ilości środków na spłatę całego zadłużenia, możesz spróbować rozłożyć dług na raty. W takiej sytuacji wierzyciel zaktualizuje informacje w rejestrze. Ten sposób co prawda nie pozwala na wykreślenie z bazy, ale zdecydowanie wpłynie na to, jak wygląda nasza sytuacja. Raport zawiera jedynie aktualne informacje, więc dawne zadłużenia, które zostały uregulowane, nie będą widoczne.

Jestem zadłużony, gdzie szukać pomocy?

Osoby mające problem z terminowym spłacaniem zobowiązań rozważyć powinny konsolidację. To rozwiązanie pozwala połączyć kilka zobowiązań w jedno, z mniejszą miesięczną ratą. Dzięki temu pożyczkobiorca jest w stanie lepiej zaplanować nad swoim budżetem. 

Masz kilka zobowiązań? Skontaktuj się z nami! Pomoc w wyjściu z chwilówek to nasza specjalność. Pomożemy Ci usystematyzować płatności i dobrać odpowiedni harmonogram spłaty. W Biliti dobieramy rozwiązania skrojone pod indywidualne możliwości każdego klienta.

Biuro Informacji Gospodarczej - jak usunąć zapytania?

Pobierając raport możesz nie tylko sprawdzić swoje zadłużenie, ale także dowiedzieć się kto sprawdzał informacje na Twój temat. Zapytań z rejestru nie da się usunąć. Może się również wydarzyć, że dłużnik zostanie niesłusznie wpisany do rejestru. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z osobą, która owego wpisu dokonała. 

BIG kontakt

Na stronie BIG można znaleźć informacje o otwartej infolinii, która jest czynna od poniedziałku do piątku, od 8 do 17. Otwarte są także specjalnie infolinie dedykowane konkretnie choćby przedsiębiorstwom.

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz na stronie Biliti.pl

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań