Krajowy Rejestr Długów (KRD) to publicznie dostępna baza danych, która zawiera informacje o dłużnikach. Bycie wpisanym do KRD może utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie jakiegokolwiek kredytu bankowego. Dlatego warto znać przyczyny wpisu do tej bazy. Przeczytaj, jak można bezpłatnie uzyskać wgląd do Krajowego Rejestru Dłużników i dowiedz się, jak usunąć niekorzystne wpisy z KRD.

Czy to, że jesteśmy widoczni w bazie Krajowego Rejestru Długów, może stwarzać dla nas problemy? Niestety tak. Baza KRD jest wykorzystywana przez wiele firm, których usługi mogą nam być potrzebne, takich jak operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy internetu i telewizji, a także banki. Jeśli nasze dane znajdują się w KRD, możemy napotkać trudności w korzystaniu z usług tych firm. Dlatego warto wiedzieć, jak sprawdzić, czy nasze dane są obecne w KRD.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Co to jest KRD?

Krajowy Rejestr Długów jest wiodącym polskim biurem informacji gospodarczej. Jego celem jest gromadzenie, monitorowanie i udostępnianie danych dotyczących niespłaconych zobowiązań finansowych. Sytuacja w Krajowym Rejestrze Długów ma wpływ na ocenę historii kredytowej, a negatywne wpisy mogą znacznie utrudnić uzyskanie kredytu.

Krajowy Rejestr Długów został utworzony 4 sierpnia 2003 roku, a jego działalność jest oparta na ustawie o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Baza KRD gromadzi informacje dotyczące zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Współpracuje ona głównie z bankami, firmami pożyczkowymi i innymi instytucjami finansowymi. W praktyce jednak wpis do KRD może być zgłoszony przez dowolną osobę lub instytucję.

Rejestr zadłużonych - kto może trafić?

W kontekście Krajowego Rejestru Długów (KRD) często mówi się o negatywnych wpisach, które świadczą o niespłaceniu zobowiązania finansowego w terminie. Aby osoba fizyczna trafiła do KRD, musi spełnić wszystkie następujące warunki:

  • Łączna kwota przeterminowanego zobowiązania wynosi co najmniej 200 zł.
  • Upłynęło co najmniej 60 dni od momentu, w którym zobowiązanie powinno zostać spłacone.
  • Minął co najmniej 1 miesiąc od otrzymania upomnienia o zaległych należnościach w formie listu poleconego z wezwaniem do zapłaty.

Zasady dotyczące zgłaszania wpisów są bardzo podobne dla przedsiębiorców. Różnica polega na tym, że minimalna kwota zobowiązania wynosi 500 zł, a nie 200 zł.

KRD - z jakiego tytułu można być wpisanym do rejestru?

Warto zaznaczyć, że wpis do Krajowego Rejestru Długów (KRD) nigdy nie pojawia się automatycznie. Zawsze to wierzyciel musi złożyć odpowiedni wniosek do tego rejestru dłużników. W KRD zgłaszane są różne kategorie zobowiązań, takie jak:

  • Kredyty, pożyczki i leasingi: Banki, instytucje pożyczkowe, czy leasingodawcy często zgłaszają zaległości w spłacie rat kredytowych czy pożyczek.
  • Zadłużenia z poza kredytowych segmentów gospodarki: Do KRD można trafić w przypadku nieopłaconych polis ubezpieczeniowych, nieuiszczonych opłat za gaz czy inne nieuregulowane rachunki.
  • Zobowiązania w instytucjach publicznych: Wpis w KRD może pojawić się nawet w przypadku niezapłaconego mandatu za jazdę bez ważnego biletu komunikacją miejską czy inne nieuregulowane należności wobec instytucji publicznych.
  • Inne zobowiązania finansowe: Katalog KRD obejmuje praktycznie wszystkie zaległości płatnicze, w tym np. zaległe alimenty.

Ważne jest, że wniosek o zgłoszenie kogoś do KRD może być złożony przez każdą osobę, która ma zaległości płatnicze wobec innej osoby lub instytucji.

KRD raport

Krajowy Rejestr Długów oferuje różne usługi, z których dużą część stanowią raporty. Poszczególne raporty nieco się od siebie różnią w zależności od tego, czy są przeznaczone dla klientów indywidualnych, czy dla przedsiębiorców.

W przypadku sprawdzania siebie jako klienta indywidualnego, interesujące będą dwa raporty KRD. Pierwszym z nich jest tzw. rejestr zapytań, w którym możemy sprawdzić, kto ostatnio szukał informacji na nasz temat. Na przykład, jeśli niedawno składaliśmy wniosek o kredyt, bank prawdopodobnie dokonał zapytania w rejestrze dłużników. Informacja o tym zostanie odnotowana w rejestrze zapytań.

Jednak najważniejszym raportem dla nas jako osoby fizycznej będzie raport o sobie w KRD. To w tym dokumencie możemy sprawdzić informacje dotyczące naszego zadłużenia. Często raport okazuje się pusty, co jest dobrą wiadomością. Pusty raport oznacza, że nie posiadamy żadnych przeterminowanych zobowiązań w tej bazie.

Jednak raport może także zawierać jedną lub kilka pozycji. Interpretacja zależy od treści informacji. Może zawierać pozytywne wpisy, co jest świetnym sygnałem. Pozytywne dane mogą poprawić naszą ocenę kredytową i zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu.

Jednak możliwe jest również, że raport z Krajowego Rejestru Długów zawiera negatywne informacje na nasz temat. W takim przypadku powinniśmy się z nimi zapoznać i sprawdzić, czy są one uzasadnione. Jeśli tak, powinniśmy spłacić dane zobowiązanie. W ten sposób negatywne informacje zostaną usunięte z raportu KRD.

KRD - jak sprawdzić za darmo?

Zasadniczo, aby uzyskać informacje i raporty z Krajowego Rejestru Długów (KRD), konieczne jest wniesienie opłaty. Jednak co 6 miesięcy istnieje możliwość bezpłatnego sprawdzenia swoich danych w KRD. To prawo zostało zagwarantowane konsumentom w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jeśli chcemy sprawdzać swoją sytuację w bazie Krajowego Rejestru Długów (KRD) częściej niż co pół roku, konieczne będzie wniesienie opłaty. Ważne jest również zwrócenie uwagi na cennik usług KRD, zwłaszcza gdy chcemy uzyskać raport dotyczący innej osoby.

Dokładny koszt zależy od zakresu informacji, które są nam potrzebne. Standardowy pojedynczy raport dotyczący nas samych jest dostępny już za kilkanaście złotych. Istnieje również możliwość wykupienia abonamentu na pakiety danych, jednak jest to rozwiązanie skierowane głównie do przedsiębiorców, którzy chcą regularnie sprawdzać swoich kontrahentów. Tego rodzaju abonament może wiązać się z kosztem rzędu kilkuset złotych.

Jak sprawdzić swoje długi w internecie? - rejestracja

Osoba prywatna chcąc sprawdzić raport o sobie, powinna wejść na stronę konsument.krd.pl. Na niebieskim pasku widnieje zdanie zawierające link prowadzący do formularza rejestracyjnego, który należy kliknąć. Proces zakładania konta jest prosty i intuicyjny. Wypełnij podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy oraz numer PESEL. Następnie utwórz bezpieczne i skomplikowane hasło, które będziesz musiał/a podać przy każdym logowaniu. Kolejnym krokiem jest rozwiązanie zabezpieczenia Captcha, aby wykluczyć ryzyko tworzenia konta przez programy komputerowe. Na końcu zaakceptuj regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług i ich cennik. Jeśli chcesz, możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.

Aby zapobiec przypadkowemu ujawnieniu danych osobowych, w tym numeru PESEL, istotne jest zweryfikowanie tożsamości osoby rejestrującej się. W tym celu konieczne jest dostarczenie skanów lub czytelnych zdjęć dokumentu tożsamości, które zostaną załączone do formularza w odpowiedzi na żądanie.

Po udanej weryfikacji na stronie głównej można zalogować się do serwisu, wpisując numer PESEL i ustalone hasło. Następnie należy przejść do sekcji „Sprawdzanie” i wybrać opcję „Sprawdź, czy jesteś zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Długów”. W ten sposób można sprawdzić, czy numer PESEL figuruje na liście dłużników oraz czy nie doszło do próby nieuprawnionego jego użycia. Raport można pobrać bezpłatnie raz na pół roku. W przypadku konieczności częstszych sprawdzeń wymagana jest opłata.

KRD - osoba prywatna

Chcąc pobrać raport o sobie, należy przejść do sekcji raportów. Jeśli od ostatniego pobrania raportu minęło już co najmniej 6 miesięcy, ten raport będzie dostępny do pobrania za darmo. Po wybraniu opcji „pobierz raport” dokument powinien otworzyć się na urządzeniu w ciągu kilkunastu sekund. 

Krajowy Rejestr Dłużników - jak sprawdzić kogoś?

Krajowy Rejestr Długów umożliwia sprawdzenie wiarygodności finansowej innych osób, co jest szczególnie przydatne dla przedsiębiorców. Po wniesieniu opłaty można dokonać weryfikacji kontrahenta poprzez sprawdzenie jego przeterminowanych zobowiązań. Krajowy Rejestr Długów oferuje również usługę analizy wypłacalności.

Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie aktualnych raportów KRD dotyczących naszej działalności gospodarczej. Istnieje także opcja uruchomienia monitoringu 24/7, który zapewnia natychmiastowe powiadomienia SMS i e-mail w przypadku próby wpisania nas do bazy. Aby skorzystać z tych usług, należy zarejestrować się na portalu internetowym Krajowego Rejestru Długów.

Po zarejestrowaniu konta istnieje również możliwość zgłoszenia wpisu do bazy dłużników. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju operacja zwykle wiąże się z opłatą, która wynosi kilkadziesiąt złotych. Przed dokonaniem takiego zgłoszenia należy upewnić się, czy posiadamy prawo do wpisania danej osoby do KRD, ponieważ nieuzasadnione zgłoszenie może skutkować grzywną. Grzywny za takie naruszenie mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych.

Jak usunąć wpisy z KRD?

W przypadku Krajowego Rejestru Długów istnieją dwa scenariusze usuwania wpisów z bazy. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy w rejestrze pojawiła się nieprawdziwa informacja na nasz temat. Mimo że Krajowy Rejestr Długów jest profesjonalną instytucją, która dba o jakość swoich danych, zawsze istnieje ryzyko pomyłki z uwagi na ogromną ilość informacji przechowywanych w bazach danych.

Jeśli odkryjemy, że wpis w bazie jest nieuzasadniony, powinniśmy skontaktować się z podmiotem, który dokonał tego wpisu. Raport Krajowego Rejestru Długów zawsze zawiera informacje identyfikujące osobę lub instytucję zgłaszającą wniosek o wpis. Możemy również skontaktować się bezpośrednio z Krajowym Rejestrem Długów w celu zakwestionowania wpisu. Jeśli faktycznie stwierdzimy, że wpis jest błędny, powinien zostać niezwłocznie usunięty.

Jednak częściej zdarza się sytuacja, gdy wpis w Krajowym Rejestrze Długów został dokonany prawidłowo zgodnie z obowiązującym prawem. Jest to potwierdzenie, że określone zobowiązanie finansowe nie zostało uregulowane w terminie zgodnie z umową.

W takim przypadku wpis z bazy może zostać usunięty poprzez spłatę zaległości finansowych. Po spłacie wierzyciel ma 14 dni na usunięcie nas z rejestru dłużników. Jeśli spłacimy tylko część zadłużenia, wierzyciel ma obowiązek dokonania modyfikacji wpisu w rejestrze.

KRD kontakt

W większości przypadków korzystanie ze strony internetowej Krajowego Rejestru Długów jest wystarczające. Poprzez rejestrację na platformie online możemy uzyskać informacje z raportów dotyczących naszej osoby.

Jednak czasami mogą pojawić się wątpliwości i pytania, zwłaszcza jeśli chcemy zakwestionować wpisy w bazie dłużników. Istnieje możliwość skontaktowania się z Krajowym Rejestrem Długów telefonicznie. Numer telefonu dla konsumentów to 71 74 74 395, natomiast dla przedsiębiorców to 71 78 50 080.  

Pożyczka bez KRD - czy to możliwe?

Negatywny wpis w bazie dłużników może znacznie zmniejszyć lub nawet uniemożliwić otrzymanie kredytu bankowego. Na przykład, gdy składamy wniosek o kartę kredytową, a kredytodawca odkryje przeterminowane zadłużenie, aplikacja może zostać odrzucona.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem, zwłaszcza na dłuższą metę, jest uporanie się z problematycznym zadłużeniem. Po rozwiązaniu tego problemu i usunięciu negatywnego wpisu z Krajowego Rejestru Długów, szanse na uzyskanie kredytu w banku będą znacznie większe.

Jeśli nasza sytuacja w KRD jest niekorzystna, a zależy nam na szybkim finansowaniu, możemy skupić się na ratalnych pożyczkach pozabankowych. Firmy pożyczkowe dokonują selektywnych weryfikacji baz dłużników. Konkretny pożyczkodawca może sprawdzić BIG, ale niekoniecznie bazę Krajowego Rejestru Długów.

Możliwe jest uzyskanie pożyczek bez sprawdzania KRD również dlatego, że instytucje pozabankowe oceniają historię kredytową klientów w sposób bardziej elastyczny niż banki. Pożyczkodawcy mogą przyznać pożyczkę przez Internet nawet w przypadku wykrycia historii zadłużeń, która odbiega od ideału.

Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek jest oceniany indywidualnie. Istnieje ryzyko, że nawet firma pożyczkowa nie zaakceptuje wniosku pożyczkowego ze względu na niekorzystną sytuację w bazie KRD.

Masz problem z przeterminowanymi zobowiązaniami z sektora pozabankowego? Chcesz wyjść ze spirali zadłużenia, ale nie wiesz jak to zrobić na własną rękę? Skontaktuj się z nami! W Biliti specjalizujemy się w rozwiązywaniu takich sytuacji. Pomożemy Ci odzyskać spokój.

Jak sprawdzić czy jestem w KRD i jak często należy to robić?

Sytuację w bazach dłużników należy sprawdzać, zwłaszcza jeśli planujemy w przyszłości ubiegać się o kredyt. Jeśli interesuje nas wzięcie kredytu na wiele lat, np. hipotecznego, rejestr dłużników powinien być punktem obowiązkowym. Poza bazą KRD powinniśmy także monitorować sytuację w bazach BIK czy BIG. Te rejestry razem ze zdolnością kredytową zadecydują o przyznaniu finansowania lub odrzuceniu wniosku. 

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań