pozyczka-z-poreczycielem

Brak zdolności kredytowej może być znaczącym problemem przy ubieganiu się o pożyczkę czy kredyt. W przypadku wielu banków automatycznie zostajemy odrzuceni jako potencjalni pożyczkobiorcy, ponieważ nie spełniamy ich wymagań dotyczących wiarygodności kredytowej. Zaległości w spłacie zadłużenia, postępowanie windykacyjne czy nawet młody wiek mogą negatywnie wpływać na naszą ocenę kredytową. Sprawdź jak uzyskać pożyczkę z poręczycielem i kto może z niej skorzystać. 

W życiu pojawiają się różne sytuacje, które mogą wymagać dodatkowego zastrzyku gotówki. Czasami sytuacja finansowa uniemożliwia nam skorzystanie z tradycyjnych pożyczek w firmach pozabankowych. W takich przypadkach, jednym z możliwych rozwiązań może być uzyskanie pożyczki przy wsparciu gwaranta.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Kim jest gwarant?

Gwarant to inaczej poręczyciel lub żyrant, czyli osoba, która dobrowolnie podejmuje się poręczenia za zobowiązanie finansowe pożyczkobiorcy. W przypadku kredytów lub pożyczek gwarant jest dodatkowym uczestnikiem umowy, działającym obok pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy. Poprzez swoje poręczenie, gwarant zobowiązuje się wobec wierzyciela do zapłaty zobowiązania, jeśli pożyczkobiorca nie byłby w stanie tego zrobić.

Kto może być gwarantem?

W przypadku pożyczek najczęściej gwarantem zostaje krewny pożyczkobiorcy, na przykład brat, siostra, rodzic, ciotka lub wujek. Niemniej jednak zgodnie z zasadami, również osoba obca, na przykład kolega z pracy lub przyjaciel, może pełnić funkcję gwaranta.

Aby ktoś został gwarantem pożyczki, konieczne jest uzyskanie jego wyraźnej zgody na poręczenie naszego zobowiązania. Oznacza to, że potencjalny gwarant musi świadomie i dobrowolnie zgodzić się na wzięcie na siebie odpowiedzialności za spłatę pożyczki, gdybyśmy sami nie byli w stanie tego zrobić.

Poręczyciel musi:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • być w odpowiednim wieku - poręczycielem można zostać osoba mieszcząca się w przedziale od 18 do około 75 lat;
 • mieć dobrą zdolność kredytową;
 • mieć nienaganną historię kredytową.

Żyrant - obowiązki

Poręczenie jest czynnością cywilnoprawną, uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 876). 

Przede wszystkim głównym zobowiązaniem poręczyciela jest spłata pożyczki, w przypadku, gdy nie dokona tego pożyczkobiorca. Do wypełnienia tego obowiązku poręczyciel musi się zobowiązać na piśmie. 

Zależnie od warunków umowy, poręczyciel może być zobowiązany do spłaty całości lub części zobowiązania. Najczęściej udzielający finansowania zapewniają sobie prawo do żądania od poręczyciela:

 • natychmiastowego uregulowania zaległej raty;
 • spłaty całej kwoty pożyczki w przypadku śmierci, bankructwa itp.;
 • uregulowania odsetek za opóźnienia czy kar.

Tak więc poręczyciel jest w równym stopniu odpowiedzialny za spłatę zobowiązania, co pożyczkobiorca. 

Poręczyciel - jakie ma prawa?

Poza obowiązkami poręczyciel ma również pewne prawa. 

Poręczyciel ma prawo do:

 • uzyskania informacji o aktualnym statusie zobowiązania - czy jest spłacana terminowo, ile zostało do spłaty;
 • egzekwowania zapłaconych przez poręczyciela kwot - poręczyciel może nawet wejść na drogę sądową w ramach tak zwanego roszczenia regresywnego.

Gwarant może również zawrzeć odrębną umowę z pożyczkobiorcą, w której zabezpieczy swoje interesy, na przykład poprzez ustanowienie zastawu na majątku ruchomym pożyczkobiorcy przez czas trwania umowy pożyczki.

Pożyczka z poręczycielem - jak to działa?

Pożyczka z gwarantem to forma pożyczki gotówkowej, która jest udzielana pożyczkobiorcy pod warunkiem, że do umowy przystąpi osoba trzecia, czyli gwarant. Gwarant w tej umowie zobowiązuje się do spłaty zobowiązania, jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie tego zrobić.

Tego rodzaju pożyczki są głównie skierowane do osób, które mają zaległości w bazach (np. w BIK) i nie posiadają zdolności kredytowej. Z punktu widzenia pożyczkodawców, takie osoby mogą być uznawane za niewiarygodne i udzielenie im standardowej pożyczki wiąże się z dużym ryzykiem.

Poprzez zaangażowanie gwaranta, pożyczkodawcy zyskują dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby pożyczkobiorca nie był w stanie spłacić pożyczki. Gwarantowanie pożyczki może pomóc osobom zadłużonym w otrzymaniu finansowania, które w innym przypadku mogłoby być im trudno lub niemożliwe do uzyskania.

Należy jednak pamiętać, że zarówno pożyczkobiorca, jak i gwarant, ponoszą odpowiedzialność za spłatę pożyczki. Dlatego też ważne jest, aby obie strony były świadome swoich zobowiązań i konsekwencji, wynikających z tego rodzaju umowy. Osoby rozważające pożyczkę z gwarantem powinny dokładnie zapoznać się z warunkami i regulaminem umowy oraz mieć pewność, że są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Udzielenie tego finansowania jest nieco inne niż w przypadku klasycznych produktów finansowych. W tym przypadku analizie zdolności kredytowej poddawany jest żyrant, a nie pożyczkobiorca. 

Pożyczka dla zadłużonych z poręczycielem - jak wnioskować?

Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy znaleźć osobę, która zgodzi się być poręczycielem naszej pożyczki. O taką pożyczkę można w pełni wnioskować online, jednak wygląda to trochę inaczej niż w przypadku klasycznej pożyczki. 

 1. Wejdź na stronę pożyczkodawcy, wybierz kwotę pożyczki i okres spłaty.
 2. Wypełnij wniosek o podstawowe dane, także dane poręczyciela. 
 3. W kolejnym kroku to poręczyciel wypełnia wniosek przesłany mu na pocztę elektroniczną. W tym momencie poręczyciel udziela także informacji o wysokości dochodów, innych zobowiązań itd.
 4. Następnie pożyczkodawca kontaktuje się zarówno z pożyczkobiorcą, jak i poręczycielem w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku. W niektórych przypadkach gwarant może zostać poproszony o przedstawienie zaświadczeń od pracodawcy. 
 5. Po akceptacji wniosku podpisana zostaje umowa pożyczkowa, którą musi podpisać pożyczkobiorca i poręczyciel. Następnie środki są przelewane na konto. 

Pożyczka z poręczycielem online - ile można pożyczyć?

Wszystko uzależnione jest od zdolności kredytowej poręczyciela zobowiązania, jednak zazwyczaj te kwoty nie przekraczają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Natomiast okres spłaty wynosi przeważnie od roku do 5 lat. 

Pożyczka z gwarantem - ile to kosztuje?

Na koszt pożyczki składają się:

Pożyczki z poręczycielem są droższe niż klasyczne produkty firm pozabankowych. A to wszystko ze względu na wysokie ryzyko takiej pożyczki. Warto pamiętać, że firmy oferujące pożyczki z gwarantem są zobowiązane do ścisłego przestrzegania przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o kredycie konsumenckim. Jednym z ich kluczowych obowiązków jest zapewnienie pełnej i rzetelnej informacji zarówno pożyczkobiorcy, jak i gwarantowi, jeszcze przed zawarciem pełnej umowy o kosztach zobowiązania i RRSO

Pożyczka dla zadłużonych bez gwaranta

Oczywiście na rynku jest wiele produktów finansowych skierowanych do osób już zadłużonych jak choćby pożyczki bez BIK, czy pożyczki z komornikiem. Znalezienie takiej oferty nie jest specjalnie ciężkie, ale… No właśnie, każda pożyczka powinna być dobrze przemyślana. A pożyczka zaciągana przez osoby mające problemy ze spłatą bieżących zobowiązań powinna być poprzedzona dokładną i rzetelną analizą swoich możliwości finansowych. 

Pomoc dla osób zadłużonych

Wyjściem z trudnej sytuacji może być konsolidacja zobowiązań. To rozwiązanie pozwala na połączenie wielu zobowiązań w jedno, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty. Pożyczkobiorca zostaje z jedną ratą dobraną indywidualnie pod jego potrzeby. Dodatkową korzyścią płynącą z konsolidacji jest usystematyzowanie płatności i łatwiejsza kontrola nad wydatkami. 

Masz problem z bieżącymi płatnościami? Masz kilka zobowiązań, ale nie jesteś ich w stanie samodzielnie usystematyzować? Nie czekaj, skontaktuj się z nami! Rozwiązaniem tej sytuacji może być konsolidacja. Pomożemy ci uzyskać jedną wygodną ratę, posegregować płatności i doradzimy, jak uniknąć problemów w przyszłości. 

Czy pożyczka z poręczycielem jest bezpieczna?

Z perspektywy pożyczkobiorcy, pożyczka z gwarantem może wydawać się bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ w przypadku trudności ze spłatą zobowiązania, gwarant ma obowiązek uregulować dług w jego miejsce. Jednak należy pamiętać, że pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich roszczeń zarówno od pożyczkobiorcy, jak i od gwaranta.

W sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie spłaci zobowiązania, pożyczkodawca może podjąć działania windykacyjne, a nawet skierować sprawę do sądu i komornika, zarówno przeciwko pożyczkobiorcy, jak i przeciwko gwarantowi. Dlatego gwarant podejmuje znaczne ryzyko, ponieważ bierze na siebie odpowiedzialność za cudze długi i jest zobowiązany do ich spłaty całym swoim majątkiem.

Pożyczka z gwarantem może również wpłynąć negatywnie na historię kredytową gwaranta, ponieważ jako poręczenie zostanie odnotowana w BIK. To z kolei może wpłynąć na zdolność kredytową gwaranta w przyszłości.

Poręczyciel może jednak zabezpieczyć swoje interesy. Musi zadbać o to, by w umowie pożyczki znalazły się zapisy wskazujące na:

 • maksymalną część, za którą odpowiada gwarant;
 • okres odpowiedzialności poręczyciela;
 • pierwszeństwo odpowiedzialności pożyczkobiorcy, a dopiero po nieskutecznej próbie zażąda spłaty przez gwaranta. 

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy