promesa zatrudnienia

Promesa zatrudnienia to zabezpieczenie obu stron. Osoba chcąca uzyskać finansowanie jednocześnie nie będąc zatrudniona na umowie o pracę na czas nieokreślony, może podpisać z pracodawcą ów dokument. Na jego mocy obie strony zobowiązują się dalszej współpracy. Czym dokładnie jest i w jakich sytuacjach może być pomocna, dowiesz się z poniższego artykułu. 

Chcąc ubiegać się o kredyt, należy liczyć się z licznymi wymaganiami ze strony banku. Jednym z nich jest źródło oraz wysokość dochodów. Najdogodniejszą umową w oczach banku jest oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony. Niestety nie każdy może liczyć na taki rodzaj umowy, a przynajmniej nie od razu. Umowa przedwstępna o pracę stanowić może pewnego rodzaju potwierdzenie stabilności źródła utrzymania. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Co to jest promesa?

Według słownikowej definicji promesa jest obietnicą dokonania określonej czynności lub spełnienia określonego świadczenia. Promesa zatrudnienia to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Potocznie nazywana jest umową przedwstępną, która jest swojego rodzaju obietnicą do podjęcia konkretnych czynności, np. podjęcia pracy po wygaśnięciu poprzedniej umowy. 

Umowa przedwstępna o pracę

Warto mieć świadomość, że promesa zatrudnienia regulowana jest prawnie. Umowa przedwstępna jest umową cywilno-prawną i podlega pod Kodeks cywilny, a nie jak mogłoby się wydawać, Kodeks pracy. Zgodnie z art. 389. Kodeksu cywilnego:

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Promesa zatrudnienia - w jakich sytuacjach warto spisać dokument?

Spisane promesy zatrudnienia ma jeden nadrzędny cel - zapewnić zatrudnienie. Przydatna może okazać się w sytuacji, gdy:

 • osoba chce podjąć pracę za granicą - dokument potrzebny będzie do zezwolenia na dłuższy pobyt
 • osoba stara się o przyznanie opieki nad dzieckiem 
 • skazany po wyjściu z zakładu karnego chce podjąć się pracy
 • pracownik zatrudniony jest w innym zakładzie

3-miesięczny okres wypowiedzenia a nowa praca

Promesa to idealne rozwiązanie dla osób wciąż będących zatrudnionych w innej firmie, ale chcących mieć pewność, że nowe stanowisko będzie na nich czekać. To rozwiązanie sprawdzi się w sytuacji, gdyż pracownika obowiązuje zazwyczaj 1 lub 3-miesięczny okres wypowiedzenia. W tym czasie pracownik ma możliwość znalezienia sobie pewnego miejsca pracy, przy jednoczesnej ciągłości zatrudnienia. 

Analogicznie promesa stanowi także zabezpieczenie dla pracodawcy. Podpisując umowę, może mieć on pewność, że pozyska danego pracownika po zakończeniu umowy w jego poprzednim zakładzie pracy. 

Promesa zatrudnienia - wzór

Umowa regulowana jest przepisami prawa cywilnego i powinna zawierać informacje takie jak:

 • dane pracownika i pracodawcy 
 • miejsce wykonywanie obowiązku
 • rodzaj umowy
 • wymiar pracy
 • wysokość wynagrodzenia
 • termin zawarcia zaplanowanej umowy
 • wysokość odszkodowania w przypadku niedotrzymania umowy 
umowa-przedwstepna-zatrudnienia-wzor

Czy umowa przedwstępna jest wiążąca?

Tak, umowa o zatrudnienie jest wiążącym porozumieniem dla obu stron, tj. pracownika i pracodawcy. Rozwiązanie tej umowy wymaga wypłacenia odszkodowania.

Promesa zatrudnienia - wycofanie się z obietnicy zatrudnienia

W takiej sytuacji strona poszkodowana może domagać się zadośćuczynienia. Jak wysokie może być odszkodowanie za zerwanie promesy? Pracownik może oczekiwać nawet wielokrotności planowanego wynagrodzenia. O odszkodowanie można ubiegać się do roku od podpisania promesy. Po upłynięciu tego czasu umowa ulega przedawnieniu. 

Prośba o przedłużenie umowy o pracę

Podanie o przedłużenie umowy o pracę ma stanowić zabezpieczenie osoby zatrudnionej na czas określony. Podpisywane jest zazwyczaj w sytuacji, gdy pracownikowi kończy się okres pracy, ale chce mieć pewność, że nie zostanie bez źródła dochodu. W sytuacji, gdy wniosek zostanie pozytywnie przez pracodawcę, ubiegać się możesz o umowę na czas nieokreślony. Jeśli wniosek będzie rozpatrzony negatywnie, będziesz miał czas na spokojne znalezienie nowej pracy.

Promesa zatrudnienia - kredyt

Otrzymanie kredytu związane jest z szeregiem wymogów, które kredytobiorca musi spełnić. W przypadku wysokich kwot bank zwraca również uwagę na formę zatrudnienia i stabilność tej umowy. W przypadku umowy na czas określony, która kończy się za kilka lub kilkanaście miesięcy, decyzja kredytowa może być negatywna. 

Wyjścia z takiej sytuacji są dwa. Po pierwsze pracownik może poprosić pracodawcę o zmianę umowy na czas nieokreślony. Drugą możliwością jest oświadczenie pracodawcy o przedłużeniu umowy. Oczywiście promesa bankowa nie gwarantuje pozytywnej decyzji kredytowej, jednak może znacznie polepszyć profil kredytowy wnioskującego. 

Promesa zatrudnienia skazanego

Promesa zatrudnienia może być również udzielona osobie odbywającej karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, gdyż zatrudnienie skazanego jest legalne w Polsce. W przypadku otrzymania takiego dokumentu od pracodawcy, skazany będzie mógł złożyć wniosek do sądu o możliwość wcześniejszego opuszczenia zakładu karnego lub uzyskanie pozwolenia na odbywanie części kary poza jego murami.

Promesa zatrudnienia - podsumowanie

Obietnica zatrudnienia może być wystawiona w różnych celach i stanowi pewnego rodzaju potwierdzenie ciągłości wpływów. Najczęściej wykorzystywana jest w sytuacji ubiegania się o kredyt. Nie daje ona gwarancji kredytu, ale zdecydowanie zwiększa szanse na przyznanie finansowania. 

Potrzebujesz pomocy z konsolidacją chwilówek? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy