Zdarza się, że życie przynosi nieprzewidziane wyzwania, które mogą prowadzić do problemów ze spłatą kredytów, rachunków czy zaległości w opłacaniu mandatów. W takich sytuacjach możliwe jest zajęcie konta przez komornika, co może być trudnym doświadczeniem dla każdej osoby. Warto jednak wiedzieć, jakie kroki podjąć w takiej sytuacji. W poniższym tekście odpowiemy, czy rzeczywiście istnieje konto bankowe bez komornika. 

Zajęcie konta bankowego stanowi standardową procedurę w postępowaniu komorniczym, co wzbudza obawy u wielu dłużników, gdyż ogranicza dostęp do środków na koncie. Z tego powodu wiele osób poszukuje alternatywnych rozwiązań, takich jak anonimowe konto bankowe, które komornik miałby trudność ze zlokalizowaniem. Czy istnieje konto bez komornika w polskich bankach? 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Blokada konta przez komornika - dlaczego komornik zajmuje konto?

Komornik to urzędnik państwowy odpowiedzialny za egzekwowanie długów od dłużników na mocy wyroku sądowego. Jego uprawnienia w tym zakresie są szerokie, co pozwala mu na podjęcie różnych działań w celu odzyskania należności. Komornik może zająć oszczędności lub środki zgromadzone na koncie bankowym osoby zadłużonej. Może również skonfiskować wartościowe przedmioty, takie jak drogocenne przedmioty, sprzęt elektroniczny czy biżuterię, które należą do dłużnika.

Najprostszym i najczęściej stosowanym sposobem na odzyskanie długu przez komornika jest zajęcie środków pieniężnych, co skutkuje blokadą konta bankowego dłużnika. To pierwszy krok, jaki podejmuje komornik w celu egzekwowania należności. Poprzez zajęcie konta, komornik ma dostęp do środków znajdujących się na koncie dłużnika, które następnie mogą zostać przekazane wierzycielom w celu spłaty zadłużenia.

W przypadku, gdy zajęcie konta nie przynosi oczekiwanego rezultatu lub na koncie nie ma wystarczających środków do pokrycia długu, komornik przystępuje do kolejnych kroków, takich jak zajęcie innych składników majątku dłużnika. Mogą to być m.in. wartościowe przedmioty, pojazdy czy nieruchomości.

Czy mogę wypłacić pieniądze z konta zajętego przez komornika?

Jeśli bank zablokuje Twoje konto z powodu zadłużenia wskazanego w zawiadomieniu komorniczym, to musi pozostawić na nim środki niezbędne do pokrycia Twoich podstawowych potrzeb życiowych. Taka kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym wynosi równowartość 75% minimalnej pensji pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin.

Należy zaznaczyć, że bank może zablokować tylko kwotę zadłużenia wskazaną przez komornika oraz ewentualne koszty związane z egzekucją. Kwota pozostawiona na koncie, która jest wyższa od sumy zadłużenia, pozostaje dostępna dla Ciebie i nie może być zajęta.

Jeśli chodzi o świadczenia, które są zwolnione z egzekucji, są to głównie alimenty - świadczenia pieniężne na utrzymanie dziecka lub byłego współmałżonka. Oznacza to, że komornik nie może zajmować tych środków na Twoim koncie bankowym w celu spłaty innych długów.

Jak komornik znajduje konto dłużnika?

Komornik może uzyskać takie informacje bezpośrednio od wierzyciela lub poszukać go na własną rękę. Aktualnie kancelarie komornicze korzystają ze specjalnej aplikacji, pozwalającej wysyłać zapytania do instytucji bankowych. Ten program zintegrowany jest z systemem OGNIVO, który służy do pozyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.

Banki poza systemem OGNIVO - czy takie istnieją?

OGNIVO to system stworzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową, mający na celu ułatwienie bankom wymiany informacji. W ramach tego systemu działa Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych, która umożliwia dostęp m.in. do danych o kontach osób zmarłych.

System OGNIVO spełnia również funkcję pozyskiwania danych dla różnych organów państwowych, które mają do niego dostęp. Wśród tych organów znajdują się m.in. urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), izby celne, sądy, prokuratury oraz organy egzekucyjne, takie jak komornicy sądowi.

Dzięki OGNIVO wymiana informacji pomiędzy bankami i organami państwowymi jest bardziej efektywna, co pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne działania w zakresie rozliczeń finansowych, egzekucji długów oraz dochodzenia praw i obowiązków podatkowych. Jednakże w celu ochrony danych osobowych i zapewnienia prywatności obywateli, system ten działa zgodnie z odpowiednimi przepisami i ograniczeniami określonymi przez prawo.

Wszystkie banki i SKOK-i w Polsce korzystają z systemu OGNIVO. Dodatkowo komornik wysyłając zapytanie o konto dłużnika, uzyskuje odpowiedź z każdego banku automatycznie. W związku, z czym nie ma możliwości posiadania konta w polskim banku, o którym nie dowie się komornik. 

Konto bankowe bez komornika - wyjątek od reguły

Wolne od zajęcia komorniczego konto bankowe to konto socjalne. Każda osoba, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może legalnie założyć takie konto na własne dane osobowe. Warto podkreślić, że tego rodzaju konta nie posiadają wszystkich cech typowych dla standardowego konta osobistego, co jest kluczowym powodem, dla którego komornik nie ma możliwości ich zajęcia.

Konto socjalne stanowi specjalny rachunek bankowy, na który wpływać mogą wyłącznie środki wolne od zajęcia komorniczego, w tym różnego rodzaju świadczenia socjalne. Dzięki temu rodzajowi konta, osoba może bezpiecznie otrzymywać i przechowywać środki pochodzące z tych specjalnych świadczeń, a komornik nie ma prawa zajmować tych funduszy w celu spłaty długów.

Mowa o środkach pochodzących z:

  • programu 500 plus;
  • świadczeń rodzinnych;
  • zasiłków;
  • dodatków rodzinnych;
  • świadczeń integracyjnych.

Posiadanie konta socjalnego umożliwia nam ochronienie spod egzekucji komorniczej tylko tych środków, które i tak nie mogą być zajęte przez komornika. Jednakże takie konta zostały wprowadzone głównie z myślą o zabezpieczeniu przed ewentualnymi błędnymi lub nadmiernymi egzekucjami komorniczymi. Choć większość świadczeń socjalnych i innych niepodlegających zajęciu środków finansowych jest z natury wolna od egzekucji, zdarza się, że komornik pomimo tego dokonuje nieprawidłowego zajęcia środków, co może prowadzić do trudności i utraty czasu związanego z odzyskaniem tych pieniędzy. Dodatkowo, konto socjalne najczęściej oferowane jest jako darmowe konto, co oznacza brak opłat za jego prowadzenie oraz korzystanie z karty płatniczej.

Banki, które nie współpracują z komornikiem - banki zagraniczne

Możliwość zajęcia konta przez komornika dotyczy kont prowadzonych w polskich bankach. Z tego powodu wiele osób zastanawia się nad założeniem zagranicznego konta bankowego jako rozwiązania, które uchroni ich przed zajęciem komorniczym. Faktycznie, prawo bankowe ogranicza komorników do poszukiwania kont tylko w bankach działających na terenie Polski.

W związku z powyższym, założenie konta w banku zagranicznym może okazać się skutecznym sposobem ochrony przed zajęciem komorniczym, o ile rzeczywiście jest to konto prowadzone przez zagraniczny bank, a nie jedynie oddział zagranicznej instytucji finansowej działający w Polsce.

Jakiego konta nie zablokuje komornik? Czy może on zająć konto firmowe?

Konto firmowe jest chronione przed egzekucją komorniczą do momentu, w którym komornik otrzyma nakaz zajęcia bezpośrednio tego konkretnego rachunku bankowego. Oznacza to, że komornik nie zajmie konta firmowego, jeśli wierzyciel jedynie nakazuje zajęcie osobistego konta dłużnika. Jednakże, jeśli komornik otrzyma nakaz od wierzyciela, obejmujący również konto firmowe, będzie uprawniony do zajęcia wszystkich środków znajdujących się na tym koncie. W przypadku zajęcia konta firmowego nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego, która ma zastosowanie do kont osobistych.

Konto wolne od komornika - Revolut

Revolut to brytyjska firma funkcjonująca w Polsce jako oddział zarejestrowany na Litwie. Oferta firmy obejmuje internetowe konto osobiste, które umożliwia płatności w wielu walutach oraz kartę płatniczą dla swoich klientów.

Konto Revolut może być trudne do zlokalizowania przez komornika, ponieważ jest zarejestrowane w banku litewskim. Mimo że polscy klienci mogą mieć rachunek z polskim numerem IBAN nadanym przez Aion Bank we współpracy z brytyjskim fintech, jest to tzw. rachunek techniczny, który nie jest dostępny dla komornika w systemie OGNIVO.

Jednakże ważne jest zrozumienie, że przekierowywanie pensji od pracodawcy na „ukryte” konto w Revolucie nie w pełni gwarantuje ochronę przed egzekucją komorniczą. Komornik ma prawo zajęcia wynagrodzenia bezpośrednio u pracodawcy, nawet jeśli środki te byłyby kierowane na konto Revolut.

Dlatego przed podjęciem decyzji o korzystaniu z konta Revolut lub innych rozwiązań finansowych, które wydają się zapewniać ochronę przed zajęciem komorniczym, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym. To pozwoli na dokładne zrozumienie przepisów prawnych oraz możliwych konsekwencji związanych z ochroną swoich środków finansowych przed egzekucją komorniczą. Wiedza ta pomoże podjąć świadomą i odpowiedzialną decyzję finansową.

Jak uniknąć komornika na koncie? Czy nowe konto uchroni przed zajęciem komorniczym?

Wielu dłużników, których konto zostało już zajęte przez komornika, podejmuje decyzję o założeniu nowego rachunku w innym banku, aby na nim otrzymywać środki, na przykład wynagrodzenie, i swobodnie z nich korzystać.

Jednakże warto zdawać sobie sprawę, że otworzenie nowego rachunku w innym banku może być tylko tymczasowym rozwiązaniem i nie stanowi trwałej ucieczki przed komornikiem. W przypadku trudności z odzyskaniem długu komornik może w przyszłości szukać innych sposobów na egzekucję zadłużenia, co może wiązać się z ponownym sprawdzeniem systemu OGNIVO w celu znalezienia nowego rachunku.

Czy komornik może zająć wynagrodzenie bez powiadomienia?

Zajęcie konta przez komornika z reguły jest zaskoczeniem dla dłużnika. W innym przypadku mógłby on opróżnić konto przed komornikiem. Co prawda całe postępowanie nie jest tajemnicą dla dłużnika, ale przepływ informacji na linii komornik-bank jest właściwie natychmiastowy. Te informacje przekazywane są elektronicznie, natomiast korespondencja do dłużnika wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Co zrobić, aby komornik zszedł z pensji?

Przede wszystkim podstawowym działaniem powinno być dążenie do spłaty długu. Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika wymaga aktywnego zaangażowania wierzyciela. Dłużnik musi poinformować wierzyciela o swoim wniosku, a po zapoznaniu się z proponowaną ugodą, ta musi zostać zaakceptowana przez obie strony. Dopiero po otrzymaniu pisemnej informacji o zawarciu porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem, komornik jest uprawniony do wstrzymania swoich dalszych działań egzekucyjnych. Jednakże pełne zatrzymanie egzekucji następuje dopiero wtedy, gdy wierzyciel wyrazi pisemne potwierdzenie otrzymania całej zaległej kwoty.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań