Lekarz trzymający słoik z oszczędnościami

Posiadając wolny zawód i chcąc rozwinąć firmę warto skorzystać z finansowania zewnętrznego. Przedstawiciele wolnych zawodów mogą liczyć na wyższe kwoty kredytu i preferencyjne warunki. Z tego artykułu dowiesz się, jakie zawody uznawane są za „wolne” i co oferują banki dla tego sektora klientów.

Co to jest wolny zawód?

Wolnym zawodem opisuje się pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonywaną osobiście przez wybrane grupy zawodowe, ale za osobiste jego wypełnianie uznaje się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów o podobnych cechach osób wykonujących czynności związane z sednem zawodu. Oznacza to zatem, iż przedstawiciele wolnych zawodów realizują swoją pracę na podstawie samozatrudnienia.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Sformułowanie „wolny zawód” funkcjonuje na gruncie prawnym i gospodarczym. Jest on skategoryzowany na podstawie Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz Kodeksie Spółek Handlowych. 

Wolne zawody - lista:

 • lekarz
 • pielęgniarka
 • położna
 • fizjoterapeuta
 • lekarz dentysta
 • lekarz weterynarii
 • felczer
 • psycholog
 • aptekarz
 • tłumacz
 • architekt
 • inżynier budownictwa
 • rzeczoznawca budowlany
 • broker reasekuracyjny
 • broker ubezpieczeniowy
 • księgowy
 • doradca podatkowy
 • doradca restrukturyzacyjny
 • makler papierów wartościowych
 • doradca inwestycyjny
 • adwokat
 • biegły rewident
 • notariusz
 • radca prawny
 • agent firm inwestycyjnych,
 • rzecznik patentowy
 • nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny

Za przedstawicieli wolnych zawodów często uznaje się również osoby pracujące w innych branżach na własny rachunek. Dlatego niekiedy banki udzielają preferencyjnych warunków kredytowania również przedstawicielom innych zawodów uznawanych przez nich za „wolne”, a nie znajdujących się w wykazie Kodeksu Spółek Handlowych. Starając się o kredyt na rozwój firmy, warto o to dopytać.

Szczególnym zaufaniem banków i instytucji pozabankowych cieszą się osoby wykonujące wolny zawód, który jest jednocześnie zawodem zaufania publicznego. Zalicza się do nich m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, lekarzy, komorników, sędziów. W odróżnieniu od osób wykonujących tzw. wolny zawód, osoby wykonujące zawód zaufania publicznego potrzebują posiadać zezwolenia określone przepisami prawa (np. egzaminy państwowe, praktykę zawodową, szkolenia).

Zalety i wady wolnego zawodu 

Zalety pracy w ramach wolnego zawodu obejmują możliwość autonomicznego planowania czasu i procesu pracy. Przedstawiciele tego rodzaju zawodów samodzielnie ustalają godziny pracy oraz terminy, w jakich są w stanie spełnić swoje zobowiązania. Dodatkowo istnieje swoboda wyboru miejsca wykonywania obowiązków, czy to w domu, czy przy wynajmowanym biurku w przestrzeni coworkingowej. To rozwiązanie pozwala niekiedy na łatwiejsze utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Jednakże istnieją również pewne negatywne aspekty tego modelu pracy. Nieregulowany czas pracy i brak stałej, regularnej pensji to jedne z głównych wad. Jeżeli osoba pracująca na zasadach wolnego zawodu nie wykaże się wystarczającą samodyscypliną, jej wynagrodzenie może być znacznie niższe niż oczekiwane, co wpływa negatywnie na jej satysfakcję z wykonywanej pracy.

Jakie są różnice między wolnym zawodem a freelancem?

Niektórzy uważają, że pojęcia wolnego zawodu i freelancingu są tożsame, w praktyce istnieją jednak znaczne różnice. Wolny zawód wymaga konkretnego wykształcenia i związany jest ze szczególnym statusem prawnym. W przypadku freelancerów nie ma wymogów dotyczących konkretnego wykształcenia. Możliwe jest wykonanie obowiązków na podstawie umowy o dzieło, zlecenia, działalności gospodarczej czy w ramach umowy o pracę. W tym przypadku odpowiedzialność określana jest każdorazowo w ramach konkretnej umowy.  

Formy opodatkowania wolnych zawodów

Wszyscy wiedzą, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z kosztami. Zatem jaka jest najlepsza forma opodatkowania wolnego zawodu? Osoby wykonujące wolne zawody wybierają ryczałt lub kartę podatkową. Obie te formy opodatkowania stosunkowo często są mało opłacalne, w związku z czym rozliczają się oni na podstawie zasad dostępnych dla wszystkich innych przedsiębiorców.

Wolny zawód a ZUS

Przedstawiciele wolnych zawodów rozliczają się z ZUS-em i opłacają wszystkie składki zdrowotne tak samo jak inni przedsiębiorcy posiadający własną działalność gospodarczą. Z tą różnicą, że dokonując zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego należy podać kod ZUS, by system mógł zakwalifikować go do przedstawicieli wolnych zawodów.

Wolny zawód a „mały ZUS”

Informacja podana w 2018 roku dotycząca tzw. małego ZUSu napawała optymizmem, jednak po przeanalizowaniu warunków okazało się, że przedstawiciele wolnych zawodów nie mogą korzystać z danej ulgi. Wsparciem dla nich może być ulga na start i prawo do dwuletniej preferencji, przysługujące przedsiębiorcom, w tym osobom samozatrudnionym.

Wybór kredytu na rozwinięcie firmy

Kredyt dla wolnych zawodów

Banki przychylnie patrzą na osoby wykonujące wolne zawody (zwłaszcza zawody zaufania publicznego) i chętnie udzielają im kredytów. Ich przedstawiciele cieszą się prestiżem i nierzadko osiągają wysokie dochody. Lekarze, adwokaci, architekci czy notariusze oferują usługi, na które jest nieustanny popyt. Dlatego są dla banków wiarygodni. Tym samym mogą liczyć na bardziej preferencyjne warunki kredytów niż pozostali klienci.

Wiele banków posiada specjalne kredyty dla wolnych zawodów. Mogą oni liczyć na:

 • wyższe kwoty kredytów;
 • niższe marże;
 • brak prowizji;
 • niskie oprocentowanie; 
 • kredyt na podstawie oświadczenia o zarobkach;
 • preferencyjne warunki spłaty kredytu;
 • uproszczone procedury;
 • wydłużenie okresu kredytowania;
 • obsługę wniosków kredytowych w pierwszej kolejności i szybką decyzję o przyznaniu finansowania.

Uzyskane fundusze pozwalają na podnoszenie kwalifikacji, inwestycje, zakup sprzętu, oprogramowania, remont, zakup lub wynajem powierzchni biurowej w dobrej lokalizacji czy zatrudnienie pracowników. Wszystko to zwiększa konkurencyjność firmy na rynku, co ma ogromne znaczenie przy wykonywaniu wolnego zawodu.

Przedsiębiorca pracujący na laptopie

Co oferuje rynek finansowy dla przedstawicieli wolnych zawodów?

Z jakich kredytów można skorzystać planując rozwój firmy? Banki oferują obecnie szeroki wachlarz usług kredytowych. Znajdziemy wśród nich m.in.:

Przeczytaj więcej na temat finansowania zewnętrznego

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy