Co zrobić, gdy zostaje ogłoszona upadłość konsumencka jednego z małżonków, a kredyt hipoteczny ciąży na nieruchomości? Polacy często wybierają tę formę zadłużenia jako sposób na finansowanie mieszkania czy domu. Zazwyczaj jest to jedyna możliwość na zakup własnych czterech ścian przez młodych.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Problemy finansowe i brak możliwości uregulowania długu u wierzycieli, mogą doprowadzić do konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak wygląda ta procedura i jak może wpłynąć na Twoją codzienność.

Gdy sytuacja finansowa niespodziewanie zmieni się w Twoim życiu, nie załamuj się. Skorzystaj z pomocy specjalistów firmy Biliti, którzy pomogą Ci wyjść z zadłużenia i stanąć na własnych nogach.

Poznaj naszą ofertę i spłać swoje zobowiązania!

Hipoteka a upadłość konsumencka – co znaczą te pojęcia?

Hipoteka to jedno z podstawowych zabezpieczeń rzeczowych dla wierzycieli, czyli na przykład banków udzielających kredytu. Odnosi się do nieruchomości i chroni przed brakiem spłaty długu. W razie niewywiązania się z umowy wierzyciel może wystąpić do sądu w celu sprzedania nieruchomości i odzyskania środków.

Upadłość konsumencka (pot. upadłość kredytowa) jest postępowaniem sądowym, polegającym na oddłużaniu konsumentów – częściowo lub w pełni. Ogłasza ją sąd na wniosek jedynie osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, komandytariuszami lub wspólnikami. Konsumencka upadłość kredytobiorcy może pomóc w wyjściu ze spirali zadłużenia.

Wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to bardzo poważna decyzja. Jej daleko idące skutki dotykają różnych sfer życia, a sam proces oddziałuje na codzienność przez długie lata. Najbardziej dotkliwe aspekty tego wyboru przedstawiamy poniżej.

  • Utrata majątku – w celu spłaty długów u wierzycieli, syndyk sprzedaje cały majątek upadłego, wiąże się to również z utratą nieruchomości.
  • Zajęcie części dochodów – syndyk często przejmuje określoną kwotę bezpośrednio z pensji dłużnika.
  • Rozpoczęcie skomplikowanej i czasochłonnej procedury – przejście procesu upadłości wymaga czasu i zaangażowania ze strony zadłużonego.
  • Brak możliwości swobodnego zaciągnięcia nowych zobowiązań – dopiero po zgodzie sądu upadły może ubiegać się o pożyczkę lub kredyt.
  • Publiczność danych – informacje o upadłości są powszechnie dostępne. Przedstawiają takie dane jak imię i nazwisko, PESEL czy adres dłużnika.

Upadłość konsumencka jest ostatecznością, jeżeli chodzi o problemy w spłacie wierzycieli. Rozwiązanie to wywiera ogromny wpływ na komfort i warunki życia. Jeżeli chcesz wyjść z zadłużenia, korzystniej będzie zdać się na specjalistów firmy Biliti. Przekonaj się, jak możemy pomóc Ci w oddłużeniu!

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny – jakie są konsekwencje?

Upadłość konsumencka dotyczy wszystkich kredytów dłużnika, jednak to wierzyciel kredytu hipotecznego ma pierwszeństwo w egzekwowaniu środków. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie sprawi, że Twoja hipoteka na nieruchomości wygaśnie. Dojdzie do tego jedynie, kiedy syndyk wyznaczony przez sąd sprzeda nieruchomość. W ten sposób wierzyciel, czyli bank, może uzyskać zwrot należnej mu kwoty.

Środki uzyskane po sprzedaży nieruchomości zostaną przekazane bankowi w celu spłaty kredytu. Jeżeli nie pokryją one całej kwoty zadłużenia, upadłość kredytobiorcy sprawi, że bank będzie mógł umorzyć resztę sumy. W innym przypadku upadły będzie kontynuować spłatę długu w rozplanowanych ratach. Jeżeli natomiast pieniądze uzyskane ze sprzedaży przewyższą kredyt hipoteczny, pozostałe środki zostaną rozdysponowane na innych wierzycieli dłużnika.

Dłużnik jest zobowiązany do opuszczenia miejsca zamieszkania, które zostało sprzedane przez syndyka. Prawo jednak zakłada przeznaczenie części środków z licytacji dla osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką. Mają jej one pozwolić na opłacenie czynszu innego lokalu na czas od jednego do dwóch lat.

Upadłość konsumencka jednego z małżonków a kredyt hipoteczny

Upadłość jednego z małżonków może wiązać się z dodatkowymi komplikacjami w procesie. Postępowanie łączy się z określeniem masy upadłościowej należącej tylko do niewypłacalnego małżonka. Zobowiązanie wynikające z umowy kredytu hipotecznego od małżonka upadłego staje się natychmiast wymagalne.

Jednak współmałżonka upadłego nadal obowiązuje umowa i musi kontynuować spłatę kredytu na bieżąco. W przypadku kredytu hipotecznego banki często uciekają się do wspólnej odpowiedzialności małżeństwa, dlatego w momencie sprzedaży nieruchomości bank ma prawo zająć jej całość. Zależy to od indywidualnej umowy z wierzycielem.

Wspólnota majątkowa małżonków – co zmienia w postępowaniu?

Jeżeli małżonków w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej łączy wspólność majątkowa, syndyk może włączyć cały majątek do masy upadłościowej. W tej sytuacji małżeństwo jako całość odpowiada swoim majątkiem za długi u wierzycieli. Syndyk może więc dokonać licytacji dóbr również współmałżonka upadłego.

Od momentu upadłości majątkowej jednego z małżonków, dochodzi do rozdzielności majątkowej pomiędzy nimi. Rozdzielność ta kończy się wraz z zakończeniem postępowania.

Warto zaznaczyć, że są przypadki, kiedy współmałżonek może uchronić część swojego majątku. Syndyk nie może zająć środków, które są niezbędne do funkcjonowania i pracy. Dodatkowo musi pozostawić mu kwotę wolną, pokrywającą koszty życia przez ustalony w postępowaniu czas.

Upadłość konsumencka współkredytobiorcy innego niż małżonek

Co w sytuacji, w której został zaciągnięty kredyt hipoteczny, a upadłość konsumencka współkredytobiorcy nie dotyczy małżeństwa? Ta forma zabezpieczenia wierzycieli może obejmować również zadłużenia z partnerem, przyjacielem czy członkiem rodziny. Wiele banków daje możliwość zaciągnięcia kredytu osobom niespokrewnionym w większej liczbie niż 2.

W wypadku upadłości współkredytobiorcy niespokrewnionego procedura wygląda tak samo, jak w przypadku małżeństwa, z tym że syndyk nie włącza majątku współkredytobiorcy upadłego do masy upadłościowej, jeżeli nie przewidziała tego umowa.

Egzekucja czy upadłość konsumencka? Kredyt hipoteczny

Egzekucja i upadłość rozróżniają korzyści dla dłużnika. Oto główna charakterystyka tych dwóch procesów.

  • Egzekucja – dokonuje jej komornik, jego głównym celem jest szybkie uzyskanie środków ze sprzedaży nieruchomości. W ten sposób dochodzi do zaniżenia wartości gruntu, lokalu lub domu. Egzekucja jest prowadzona do momentu spłacenia długów wierzycieli. Może trwać wiele lat, a sam proces generuje koszty. Sprawia to, że dług, zamiast maleć, rośnie.
  • Upadłość konsumencka – dokonuje jej syndyk, jego celem jest oddłużenie upadłego. Dlatego sprzedaż nieruchomości odbędzie się po jak najkorzystniejszej stawce. Istnieje możliwość umorzenia części długu, jeżeli upadły wykona założony plan spłaty, ustalony w trakcie postępowania.

Korzystniejszym rozwiązaniem dla osoby, która nie jest w stanie w żaden sposób pokryć kwoty zadłużenia, jest wnioskowanie o upadłość konsumencką.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Obecnie obowiązujące prawo nie zabrania uzyskania kredytu osobie, która przeszła przez proces upadłości konsumenckiej i jej długi zostały umorzone. Po zakończeniu procedury upadłości osoba jest wykreślona z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Dane pozostaną jednak w Rejestrze Bankowym przez okres 5 lat, co może wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej przez bank.

Sprawdź naszą ofertę kredytów dla zadłużonych.

Czy po ogłoszeniu upadłości można prowadzić działalność gospodarczą?

Upadły może prowadzić działalność gospodarczą. Prawo nie zakazuje tego w żaden sposób, lecz również nie uwzględnia tej okoliczności w przepisach. Ponadto zakazanie prowadzenia działalności upadłemu byłoby sprzeczne z Konstytucją. Dzięki działalności gospodarczej dłużnika łatwiej będzie mu spłacić wierzycieli i szybciej przejdzie przez postępowanie.

Upadłość konsumencka jednego z małżonków a kredyt hipoteczny – uzyskaj pomoc od Biliti

Pogarszająca się sytuacja finansowa wielu Polaków sprawia, że często mierzą się oni z niewypłacalnością. Problemy ze spłatą kredytów popychają ich w spiralę zadłużenia. Jest to duże zagrożenie szczególnie w przypadku umów podpisanych na dłuższy okres, takich jak kredyty hipoteczne.

Uzyskaj pomoc w wyjściu z zadłużenia i zdobądź środki finansowania kredytu hipotecznego dzięki specjalistom Biliti.

Zobacz naszą ofertę i wyjdź z długu!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy