Mężczyzna w garniturze z rozpostartymi ramionami, a w tle wieżowce znikające w chmurach

Jeśli Twoja firma przechodzi kryzys, potrzebujesz pieniędzy na remont czy rozbudowę siedziby firmy lub trudność sprawia Ci opłacenie bieżących wydatków tj. koszty zatrudnienia pracowników - pomocny może okazać się kredyt gotówkowy. Sprawdź kiedy jeszcze możesz go potrzebować.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Przedsiębiorcy dzielą się na dwie grupy – jedni unikają kredytów, poświęcając mnóstwo czasu i energii na rozwój firmy, drudzy korzystają z finansowania zewnętrznego w bankach, by szybko rozkręcić firmę. I jedni i drudzy ponoszą czasem porażki - dlaczego tak się dzieje?

Najczęstsze powody to:

 • brak biznesplanu
 • brak badania rynku, pozwalającego sprawdzić zapotrzebowanie na produkty lub usługi
 • nie zaplanowanie strategii rozwoju
Monety ułożone jedna na drugiej w trzech stosach, a z każdego wyrasta młoda roślinka

Kiedy kredyt gotówkowy dla firm jest dobrym rozwiązaniem?

Rozwój firmy równoznaczy jest z nakładem finansowym niezbędnym np. do wprowadzania zmian technologicznych, strukturalnych czy nowych inwestycji. Dzięki nim firma może umacniać swoją pozycję na rynku i budować przewagę nad konkurencją. Niestety małe przedsiębiorstwa są często niedoinwestowane. Koszty prowadzenia własnej firmy są wysokie, ale obawa przed wzięciem kredytu jest równie duża, przez co hamuje rozwój i sprawia, że trwa on niekiedy latami.

Na pierwszym planie wykres wznoszący a w tle mężczyzna i liczby

Rozwój firmy wymaga nakładów finansowych, ale nadmierne zadłużenie firmy nie jest dobrym rozwiązaniem. Przed zaciągnięciem kredytu przedsiębiorca powinien ustalić plan na zagospodarowanie otrzymanych pieniędzy, aby później móc sprawnie spłacić kredyt. 

Prowadzenie działalności wyłącznie w oparciu o środki własne, także nie służy ich optymalizacji. Nawet jeśli budżet firmy jest w danym momencie dosyć wysoki, nie warto inwestować go w całości, nie pozostawiając sobie funduszy na tzw. czarną godzinę.

Kredyt gotówkowy na rozwój, w kwocie dostosowanej do możliwości firmy, pozwala dobrze zainwestować pieniądze, zwiększyć dochód i szybko spłacić zaciągnięte zobowiązania.

Kiedy wziąć kredyt gotówkowy dla firmy?

Szczególnie pomocny w wejściu na rynek może okazać się kredyt dla nowych firm ponieważ każde nowo powstałe przedsiębiorstwo potrzebuje sporego kapitału na rozwój.

Kredyt gotówkowy dla firmy może być potrzebny na cele takie jak:

 • zwiększenie sprzedaży;
 • opłacenie bieżących wydatków firmy, np. media, koszty zatrudnienia pracowników, administracji;
 • przyspieszenie rozwoju firmy, aby wykorzystać koniunkturę i nie czekać latami na poprawę kondycji firmy;
 • zakup towaru, surowców lub materiałów;
 • nabycie maszyn i niezbędnego sprzętu (wpływa na innowacyjność firmy i poprawia jej konkurencyjność na rynku);
Fragment biurka, na biurku komputer i notatnik, mężczyzna w koszuli robi notatki
Pośrednik oferujący kredyt gotówkowy dla firm
 • remont, zakup, budowę bądź rozbudowę siedziby firmy lub magazynów;
 • reklamę i marketing;
 • poprawę płynności finansowej firmy, np. w sytuacji, gdy klienci nie płacą terminowo faktur lub wystawiamy dokumenty z odroczonym terminem płatności;
 • zakup pojazdów mechanicznych;
 • otwarcie firmy i szybkie wejście na rynek;
 • restrukturyzację firmy w celu poprawy jej funkcjonowania;
 • nabycie niezbędnego wyposażenia, np. mebli, urządzeń biurowych;
 • wykupienie licencji, koncesji, oprogramowania, praw autorskich, papierów wartościowych.

Rodzaje kredytów gotówkowych - Więcej na temat rodzajów kredytów dostępnych dla firm przeczytasz tutaj.

Dodatkową opcją kredytowania jest tzw. kredyt rzeczowy, czyli leasing - można z niego skorzystać, chcąc zakupić pojazdy do firmy bądź maszyny. O leasingu przeczytasz tutaj.

Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt gotówkowy na firmę?

Biorąc kredyt gotówkowy na firmę, potrzebujemy zwrócić szczególną uwagę na:

 • opłaty i warunki;
 • okres spłaty kredytu;
 • wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
 • formę zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
 • wysokość prowizji;
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy;
 • ewentualne dodatkowe ubezpieczenia (na życie, na wypadek utraty nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych), które potrzebujemy wykupić.
  Wpływają one na całościowy koszt kredytu, jaki przyjdzie nam ponieść.

Zastanawiasz się czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej i czy to się opłaca?

Podstawą przy zawieraniu umowy kredytowej jest bezwzględne zapoznanie się z jej warunkami. To właśnie w umowie bank szczegółowo określa jakie istnieją sposoby i warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania oraz jakie ewentualne koszty poniesie kredytobiorca. W wielu przypadkach spłata kredytu przed terminem jest darmowa, co jest opłacalnym rozwiązaniem dla klienta. 

Banki mogą jednak zabezpieczyć się w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, pobierając prowizję za spłatę przed terminem. Wysokość prowizji uzależniona jest od wysokości zaciągniętego kredytu, wcześniejszego sposobu spłaty zobowiązania oraz czasu, który pozostał do końca umowy. 

W wyborze kredytu i wyjaśnieniu najistotniejszych kwestii pomocnym może okazać się doradca kredytowy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Pomoże on realnie ocenić możliwości finansowe, sprawdzi zdolność kredytową i przedstawi najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne na rynku.

Pośrednik finansowy przygorowujący kredyt gotówykowy dla firm

Z pomocą eksperta będziesz mógł uzyskać kredyt na korzystniejszych warunkach niż gdybyś negocjował go samemu. Za usługi doradcy finansowego nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat. Są one wliczone w koszt kredytu.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy