Skuteczna i szybka
pomoc w spłacie
zadłużenia

Zostaw numer

Oddzwonimy w 30 minut

Oblicz ratę

I spłać swoje długi

Ocena

Mamy świetne opinie
i wysoką skuteczność

Zaktualizowano:

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął nabór do programu „Kredytu ekologicznego”. Skierowany jest do przedsiębiorców chcących podnieść efektywność swojego przedsiębiorstwa, dzięki nowym inwestycjom energetycznym. Odpowiednia inwestycja i osiągnięte cele, pozwolą na częściową spłatę przez BGK.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Kredyt ekologiczny umożliwia sfinansowanie prac modernizacyjnych, aby zmaksymalizować energooszczędność procesów firmy. Kredytobiorca może otrzymać premię ekologiczną z BGK na częściową spłatę finansowania.

Kredyt ekologiczny – co to jest?

Kredyt ekologiczny jest programem Banku Gospodarstwa Krajowego, który ma na celu wsparcie firm chcących zwiększyć efektywność ekologiczną poprzez inwestycję w infrastrukturę. Inwestycja może obejmować nowe rozwiązania lub też dotyczyć ulepszenia istniejących produktów, lub procesów. Firma może otrzymać także premię z BGK na częściową spłatę zobowiązania.

Kredyt ekologiczny FENG

Fundusze na kredyt ekologiczny pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przewidziane na lata 2021-2027. Planowaną kwotą dofinansowań jest 660 mln zł.

Kredyt ekologiczny dla firm – kto może skorzystać?

Kredyt ekologiczny skierowany jest do mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców. Firmy te muszą prowadzić działalność na terytorium Polski, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru. Do uzyskania kredytu ekologicznego wymagana jest odpowiednia zdolność kredytowa.

Kredyt ekologiczny – do kiedy?

Według informacji widniejącej na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego harmonogram wygląda następująco:

 • 28.03.2024 r. – ogłoszenie konkursu;
 • 25.04.2024 r. – początek składania wniosków;
 • 25.07.2024 r. – koniec składania wniosków.

Kredyt ekologiczny z BGK – okres finansowania

Okres finansowania uwarunkowany jest rodzajem planowanej inwestycji. Na okres kredytowania wpływa czas realizacji danej inwestycji oraz karencja w spłacie.

Kredyt ekologiczny – poziom dofinansowania

Na wysokość wsparcia wpływa kilka czynników, choćby plan inwestycji, zdolność kredytowa, czy indywidualne potrzeby. Udział kredytu w projekcie może stanowić 100% kosztów kwalifikowanych.

Na co możesz otrzymać kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny można przeznaczyć na unowocześnienie posiadanej już infrastruktury jak budynki czy urządzenia. W wyniku modernizacji należy zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w obszarze o co najmniej 30% w porównaniu z obecnym poziomem zużycia.

Uzyskane środki można przeznaczyć na:

 • pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, robót budowlanych i materiałów budowlanych;
 • pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej;
 • pokrycie rat z tytułu umowy leasingu;
 • sfinansowanie kosztów studiów, ekspertyz, koncepcji oraz projektów technicznych opracowanych przez zewnętrznych doradców związanych z realizacją projektu.

Jak wygląda proces ubiegania się o kredyt ekologiczny?

 1. Pierwszym krokiem jest uzyskanie promesy od banku kredytującego;
 2. Następnie składany jest wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie;
 3. Ocena wniosku przez BGK i otrzymanie promesy;
 4. Zawarcie umowy kredytowej z bankiem kredytującym oraz umowy dofinansowania z BGK;
 5. Realizacja projektu i rozliczenie.

Jakie są zalety kredytu ekologicznego?

Kredyt ten ma na celu wspieranie inwestycji, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska, np. inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną czy ochronę zasobów naturalnych. Dzięki temu kredyt wspiera działania proekologiczne i redukcję emisji szkodliwych substancji. BGK często oferuje korzystne warunki kredytowania, takie jak niższe oprocentowanie, dłuższe okresy spłaty lub możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy. To może pomóc przedsiębiorcom w realizacji projektów ekologicznych, które mogą być kosztowne w początkowej fazie. Kredyt ekologiczny BGK wspiera innowacyjne przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, np. rozwój technologii zielonych, ekologicznych procesów produkcji czy zaawansowanych systemów efektywności energetycznej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą rozwijać się w kierunku bardziej zrównoważonej działalności. BGK często skupia się na udzielaniu kredytów ekologicznych właśnie dla sektora MSP, co może pomóc w zwiększeniu konkurencyjności tych firm poprzez wprowadzenie ekologicznych innowacji.

Korzystanie z kredytu ekologicznego BGK może przyczynić się do poprawy wizerunku firmy poprzez wykazywanie zaangażowania w kwestie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

5/5 - (1 vote)