Czy pożyczki są udzielane tylko przez banki?

Zaktualizowano:

Kredyt i pożyczka to dwa różne produkty finansowe. O ile pierwszy jest zarezerwowany tylko dla banków, tak drugiego może już udzielać o wiele więcej podmiotów.

Lektura poniższego tekstu pozwoli Ci zrozumieć nie tylko różnice między kredytem a pożyczką, ale również to:

  • czy pożyczki są udzielane tylko przez banki,
  • kto może udzielać pożyczek i na jakich zasadach.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Pożyczki – czy mogą ich udzielać tylko banki?

Wszelkie kwestie związane z pożyczkami i zasadami, na jakich są one udzielane, reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93). Zgodnie z zawartymi tam zapisami nie tylko banki mogą udzielać pożyczek.

Kto w takim razie może to robić? Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Kto może udzielać pożyczek?

Nie tylko banki mogą udzielać pożyczek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą to robić również:

  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i – ich działalność jest uregulowana odrębną ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. Zgodnie z jej przepisami mogą one m.in. udzielać swoim członkom kredytów i pożyczek;
  • prywatne firmy pożyczkowe – aby mogły działać zgodnie z prawem, muszą być zarejestrowane jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Prawnym wymogiem jest również wpis do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Pożyczkowych. To tylko niektóre z wymagań, jakie muszą spełniać pozabankowe firmy, aby móc udzielać pożyczek;
  • pracownicze kasy pożyczkowe – funkcjonują one w niektórych większych firmach lub instytucjach, a w szczególności tych państwowych, umożliwiając swoim pracownikom wzięcie pożyczki. Często na preferencyjnych warunkach;
  • osoby prywatne – pieniądze można pożyczyć również od osób fizycznych – zaczynając od najbliższej rodziny, a kończąc na osobach niespokrewnionych i nieznajomych. W tym celu można skorzystać z social lending, czyli specjalnych portali pożyczkowych, na których można uzyskać pożyczkę od całkiem obcych Ci osób (tzw. inwestorów). Wystarczy stworzyć aukcję pożyczkową i zaproponować warunki takie jak kwota pożyczki, okres spłaty i oprocentowanie. Gdy warunki przekonają któregoś z inwestorów, to może on zdecydować się, pożyczyć Ci pieniądze.

Bank, prywatna firma, SKOK – gdzie starać się o pożyczkę?

Wiesz już, że banki, zarówno te komercyjne, jak i spółdzielcze to nie są jedyne miejsca, w których możesz starać się o pożyczkę. Udzielić Ci jej mogą również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy prywatne firmy i osoby.

Ostateczny wybór zależy w dużej mierze od Twojej sytuacji, bo choć w bankach możesz liczyć na najlepsze warunki, to jednocześnie zostaniesz poddany szczegółowej weryfikacji. Bardziej liberalnie do Twojej sytuacji na pewno podejdą prywatne firmy, ale te nie zagwarantują równie dobrych warunków, co banki.

Kiedy nie jesteś pewien, gdzie starać się o pożyczkę, możesz skorzystać z pomocy specjalistów w dziedzinie finansów, a tych znajdziesz w Biliti.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (83 votes)