Skuteczna i szybka
pomoc w spłacie
zadłużenia

Zostaw numer

Oddzwonimy w 30 minut

Oblicz ratę

I spłać swoje długi

Mamy świetne opinie
i wysoką skuteczność

Chwilówki to jeden z najszybciej rozwijających się produktów finansowych w Polsce. Służą one głównie do opłacania bieżących wydatków, a także wsparcia w kryzysowych sytuacjach.

Niestety, prędzej czy później trzeba je spłacać, a jeśli dłużnik nie ureguluje zaciągniętego zobowiązania w terminie, sprawa może zostać skierowana do sądu.

Przeczytaj nasz tekst, a dowiesz się:

  • po jakim czasie chwilówki oddają sprawę do sądu,
  • od czego zależy to, po jakim czasie następuje windykacja chwilówki,
  • jak uniknąć skierowania sprawy do sądu.

 

Po jakim czasie firma pożyczkowa skieruje sprawę do sądu?

Wszystkie chwilówki mają ustalony przez firmę pożyczkową okres spłaty i zwykle wynosi on od 30 do 90 dni. Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w stanie zwrócić pieniędzy w wyznaczonym terminie, może otrzymać od swojego pożyczkodawcy wezwanie do zapłaty.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli pożyczkobiorca nie spłaca swoich zobowiązań finansowych, to w ciągu siedmiu dni od daty spłaty uwzględnionej w umowie, pożyczkodawca może skierować sprawę do sądu. Po wydaniu nakazu zapłaty przez sąd właściwy organ egzekucyjny, taki jak komornik, będzie miał uprawnienia do wyegzekwowania należności od pożyczkobiorcy.

W praktyce firmy pożyczkowe próby odzyskania wierzytelności rozpoczynają od polubownych działań jak ponaglenia, monity czy przedsądowe wezwania do zapłaty. Wystąpienie na drogę sądową jest ostatecznością i najczęściej ma to miejsce po około 3 miesiącach, liczonych od daty upływu terminu spłaty pożyczki.

Chwilówki a sąd – jak tego uniknąć?

Możesz zastanawiać się, po jakim czasie chwilówki oddają sprawę do sądu lub zwracać uwagę na terminy zwrotu swoich zobowiązań, tak by uniknąć problemów z wymiarem sprawiedliwości.

Gdy znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, możesz poinformować o tym fakcie swojego wierzyciela i podjąć próby negocjacji lub skonsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie i skorzystać z pomocy Biliti – firmy specjalizującej się w oddłużaniu.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (83 votes)