Przedsiębiorcy dyskutujący nad obniżeniem kosztów prowadzenia firmy

Jak obniżyć koszty prowadzenia firmy

Rozwijając firmę, ponosimy koszty wynikające z nowych inwestycji. Zakup maszyn, sprzętu czy pojazdów możemy zamortyzować, co w znacznym stopniu obniży należne zobowiązania podatkowe. Przeczytaj i sprawdź jak obniżyć koszty prowadzenia firmy

Amortyzacja to nic innego jak spadek wartości trwałego majątku firmy. Maszyny, sprzęt komputerowy, drukarki, samochody czy telefony komórkowe wykorzystywane w firmie podlegają eksploatacji i z czasem wymagają wymiany. Amortyzacja jest więc kosztem niebędącym wydatkiem pieniężnym. Ustawa o podatku dochodowym daje przedsiębiorcom możliwość amortyzacji zużytego sprzętu również tego, zakupionego na kredyt.

Co podlega amortyzacji?

Wspomniana ustawa określa szczegółowo, co podlega amortyzacji. Wśród wymienionych środków trwałych znajdują się m.in.:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością lub wybudowane na cudzym gruncie
 • maszyny, urządzenia i środki transportu
 • oprogramowanie, licencje
 • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez przedsiębiorcę do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingowej.

Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych powstaje, gdy:

 • początkowa wartość przedmiotu przekracza 10 000 zł (przedmioty nieprzekraczające tej kwoty można wrzucić w jednorazowe koszty uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania)
 • jest on własnością lub współwłasnością osoby dokonującej amortyzacji
 • jest nabyty lub wytworzony we własnym zakresie
 • jest kompletny, nadający się do użytku.

Przewidywany okres używania środków trwałych musi być dłuższy niż rok. Przedmioty podlegające amortyzacji powinny być wykorzystywane do celów związanych z działalnością firmy.

Dowiedz się jak obniżyć koszty prowadzenia firmy

Aby zamortyzować środki trwałe firmy potrzebujemy ustalić ich wartość początkową. To m.in. od niej zależeć będzie naliczana wysokość odpisów amortyzacyjnych. W przypadku zakupu środków za gotówkę ich wartością jest cena znajdująca się na fakturze VAT. Jeśli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, jest to kwota netto.

Do ceny tej możemy zaliczyć również koszty wynikające z zakupu, np. transport, ubezpieczenie, montaż/instalacja, koszty aktów notarialnych, skarbowych.

Jeśli środek trwały został wytworzony we własnym zakresie, jego wartością jest koszt wytworzenia.

Przedsiębiorcy dyskutujący przy laptopie

Amortyzacja środków zakupionych na kredyt

Amortyzacji podlegają również środki trwałe zakupione na kredyt. W tym przypadku do ich wartości początkowej możemy wliczyć koszty:

 • prowizji bankowej
 • ubezpieczenia kredytu
 • odsetek naliczonych do dnia przyjęcia środka do użytkowania.

Jeśli współwłaścicielem zakupionego na kredyt gotówkowy środka trwałego jest bank, wówczas jego wartość ustalana jest w zależności od proporcji, jaka pozostaje własnością firmy.

Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy zgodnie z obowiązującą stawką amortyzacyjną (ich wykaz znajduje się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wyliczone koszty amortyzacji obniżają dochód, a tym samym wysokość należnego podatku dochodowego.

Sprawdź koszty prowadzenia firmy i oceń możliwości

Decydując się na kredyt gotówkowy na rozwój firmy, możemy obniżyć należny podatek dochodowy zarówno dzięki odpisom amortyzacyjnym, jak i wliczeniu w koszty comiesięcznych odsetek, które przyjdzie nam płacić.

Finansowanie zewnętrzne jest jak najbardziej celowe, jeśli chcemy szybko się rozwijać i konkurować na rynku. Biorąc kredyt gotówkowy na zakup rzeczy niezbędnych do sprawnego funkcjonowania firmy, możemy w krótkim czasie zwiększyć jej dochód i dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązania. Przeczytaj również, jak rozwinąć firmę dzięki finansowaniu zewnętrznemu.

Wiedza na temat sposobów obniżania kosztów firmy przyda się każdemu przedsiębiorcy. Pozwoli mu dokonać precyzyjnego wyliczenia kosztów.

W dokładnej kalkulacji kosztów kredytu gotówkowego na rozwój firmy pomocny będzie doświadczony doradca finansowy. Zanalizuje nasze możliwości finansowe, realnie oceni ryzyko i pomoże wybrać najlepszy kredyt gotówkowy dostępny na rynku. Zapraszamy do kontaktu z nami tutaj.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz