Przedsiębiorcy dyskutujący nad obniżeniem kosztów prowadzenia firmy

Amortyzacja środków trwałych pozwala w znacznym stopniu obniżyć należne zobowiązania podatkowe. Natomiast należy pamiętać, że przewiduje się wykorzystanie aktywów na rzecz firmy przez okres dłuższy niż rok. Przeczytaj i sprawdź jak obniżyć koszty prowadzenia firmy.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Czym jest amortyzacja?

Amortyzacja to nic innego jak spadek wartości trwałego majątku firmy. Maszyny, sprzęt komputerowy, drukarki, samochody czy telefony komórkowe wykorzystywane w firmie podlegają eksploatacji i z czasem wymagają wymiany. Amortyzacja jest więc kosztem niebędącym wydatkiem pieniężnym. Ustawa o podatku dochodowym daje przedsiębiorcom możliwość amortyzacji zużytego sprzętu również tego, zakupionego na kredyt.

Co podlega amortyzacji?

Wyżej wspomniana ustawa określa szczegółowo, co podlega amortyzacji. Wśród wymienionych środków trwałych znajdują się m.in.:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością lub wybudowane na cudzym gruncie
 • maszyny, urządzenia i środki transportu
 • oprogramowanie, licencje
 • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez przedsiębiorcę do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingowej. (Przeczytaj także: leasing dla firm bez dochodu).

Odpisy amortyzacyjne są niezbędne w przypadku, gdy: 

 • początkowa wartość przedmiotu przekracza 10 000 zł (przedmioty nieprzekraczające tej kwoty można wrzucić w jednorazowe koszty uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania)
 • jest on własnością lub współwłasnością osoby dokonującej amortyzacji
 • jest nabyty lub wytworzony we własnym zakresie
 • jest kompletny, nadający się do użytku.

Przewidywany okres używania środków trwałych musi być dłuższy niż rok. Przedmioty podlegające amortyzacji powinny być wykorzystywane do celów związanych z działalnością firmy. 

Dowiedz się jak obniżyć koszty prowadzenia firmy

Amortyzacja środków trwałych w pierwszej kolejności polega na ustaleniu wartości początkowej danych środków. To m.in. od niej zależeć będzie naliczana wysokość odpisów amortyzacyjnych. W przypadku zakupu środków za gotówkę ich wartością jest cena znajdująca się na fakturze VAT. Jeśli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, jest to kwota netto. 

Do ceny tej możemy zaliczyć również koszty wynikające z zakupu, np. transport, ubezpieczenie, montaż/instalacja, koszty aktów notarialnych, skarbowych.

Jeśli środek trwały został wytworzony we własnym zakresie, jego wartością jest koszt wytworzenia.

Przedsiębiorcy dyskutujący przy laptopie

Amortyzacja środków zakupionych na kredyt

Amortyzacji podlegają również środki trwałe zakupione na kredyt. W tym przypadku do ich wartości początkowej możemy wliczyć koszty:

 • prowizji bankowej
 • ubezpieczenia kredytu
 • odsetek naliczonych do dnia przyjęcia środka do użytkowania.

Jeśli współwłaścicielem zakupionego na kredyt gotówkowy środka trwałego jest bank, wówczas jego wartość ustalana jest w zależności od proporcji, jaka pozostaje własnością firmy.

Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy zgodnie z obowiązującą stawką amortyzacyjną (ich wykaz znajduje się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Wyliczone koszty amortyzacji obniżają dochód, a tym samym wysokość należnego podatku dochodowego.

Sprawdź koszty prowadzenia firmy i oceń możliwości obniżenia podatku dochodowego

Zastanawiając się nad tym, jak obniżyć podatek dochodowy w przypadku decyzji o zaciągnięciu kredytu gotówkowego, należy pamiętać, że dzięki odpisom amortyzacyjnym oraz wliczeniu w koszty comiesięcznych odsetek jest to możliwe. 

Finansowanie zewnętrzne jest jak najbardziej celowe, jeśli chcemy, aby firma szybko się rozwijała. Biorąc kredyt gotówkowy na zakup rzeczy niezbędnych do sprawnego funkcjonowania firmy, możemy w krótkim czasie zwiększyć jej dochód i dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązania. (Przeczytaj również: kredyt na otwarcie firmy na czym on polega? )

Wiedza na temat sposobów obniżania kosztów firmy przyda się każdemu przedsiębiorcy. Pozwoli dokonać precyzyjnego wyliczenia kosztów.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy

Dodaj komentarz