Przedsiębiorcy dyskutujący nad obniżeniem kosztów prowadzenia firmy

Amortyzacja środków trwałych pozwala w znacznym stopniu obniżyć należne zobowiązania podatkowe. Natomiast należy pamiętać, że przewiduje się wykorzystanie aktywów na rzecz firmy przez okres dłuższy niż rok. Przeczytaj i sprawdź jak obniżyć koszty prowadzenia firmy.

Czym jest amortyzacja?

Amortyzacja to nic innego jak spadek wartości trwałego majątku firmy. Maszyny, sprzęt komputerowy, drukarki, samochody czy telefony komórkowe wykorzystywane w firmie podlegają eksploatacji i z czasem wymagają wymiany. Amortyzacja jest więc kosztem niebędącym wydatkiem pieniężnym. Ustawa o podatku dochodowym daje przedsiębiorcom możliwość amortyzacji zużytego sprzętu również tego, zakupionego na kredyt.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Co podlega amortyzacji?

Wyżej wspomniana ustawa określa szczegółowo, co podlega amortyzacji. Wśród wymienionych środków trwałych znajdują się m.in.:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością lub wybudowane na cudzym gruncie;
 • maszyny, urządzenia i środki transportu;
 • oprogramowanie, licencje;
 • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez przedsiębiorcę do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingowej. (Przeczytaj także: leasing dla firm bez dochodu).

Odpisy amortyzacyjne są niezbędne w przypadku, gdy: 

 • początkowa wartość przedmiotu przekracza 10 000 zł (przedmioty nieprzekraczające tej kwoty można wrzucić w jednorazowe koszty uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania);
 • jest on własnością lub współwłasnością osoby dokonującej amortyzacji;
 • jest nabyty lub wytworzony we własnym zakresie;
 • jest kompletny, nadający się do użytku.

Przewidywany okres używania środków trwałych musi być dłuższy niż rok. Przedmioty podlegające amortyzacji powinny być wykorzystywane do celów związanych z działalnością firmy. 

Dowiedz się jak obniżyć koszty prowadzenia firmy

Amortyzacja środków trwałych w pierwszej kolejności polega na ustaleniu wartości początkowej danych środków. To m.in. od niej zależeć będzie naliczana wysokość odpisów amortyzacyjnych. W przypadku zakupu środków za gotówkę ich wartością jest cena znajdująca się na fakturze VAT. Jeśli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, jest to kwota netto. 

Do ceny tej możemy zaliczyć również koszty wynikające z zakupu, np. transport, ubezpieczenie, montaż/instalacja, koszty aktów notarialnych, skarbowych.

Jeśli środek trwały został wytworzony we własnym zakresie, jego wartością jest koszt wytworzenia.

Pomysły na obniżenie kosztów prowadzenia działalności

Obniżenie kosztów w firmie jest możliwe poprzez różne strategie, takie jak zakup używanych sprzętów, korzystanie z księgowości online, sprzedaż odpadów czy wynajem wirtualnego biura. Każdy właściciel, niezależnie od rozmiaru firmy, może pozytywnie wpłynąć na kondycję swojego przedsiębiorstwa, podejmując przemyślane decyzje.

Kilka pomysłów na obniżenie kosztów prowadzenia firmy:

 • Praca zdalna - Jeśli charakter działalności Twojej firmy pozwala, praca zdalna może stanowić skuteczny sposób na obniżenie kosztów. Nawet jeśli niemożliwe jest całkowite przejście na zdalną pracę, rozważ wprowadzenie tego rozwiązania choćby raz w tygodniu dla pracowników. Upewnij się, że personel jest wyposażony w mobilny sprzęt, który umożliwi niezakłócony dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi pracy.
 • Outsourcing i księgowość online - Zamiast angażować pracowników do obszarów IT czy reklamy, warto zlecić te zadania specjalistycznej firmie zewnętrznej. Również sposób prowadzenia księgowości warto przemyśleć. Nadzór nad finansami przedsiębiorstwa nie powinien być powierzany przypadkowym osobom czy firmom bez doświadczenia, aby uniknąć ewentualnych kar ze strony Urzędu Skarbowego, wynikających np. z opóźnień w terminach czy nieprzestrzegania obowiązujących zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Niektóre biura księgowe oferują również usługę wynajmu wirtualnego biura, co dodatkowo może przyczynić się do obniżenia kosztów w firmie. Warto rozważyć tę opcję.
 • Sprzedaż odpadów i analiza kosztów - Optymalizacja kosztów, zwłaszcza w przypadku prowadzenia firmy produkcyjnej, obejmuje również identyfikację odbiorcy dla powstających odpadów, takich jak skrzynie, drewniane odrzuty, pianki, folie czy inne tworzywa. Często istnieje możliwość, aby te odpady zostały przekazane innej firmie, co przynosi korzyści obu stronom. Dzięki temu firma nie ponosi kosztów utylizacji, a jednocześnie odpady są wykorzystywane w innych celach przez innego przedsiębiorcę. Dodatkowo warto przyjrzeć się bliżej kosztom mediów, takim jak usługi telekomunikacyjne, dostawcy internetu czy energii elektrycznej. Istnieje możliwość znalezienia tańszego operatora sieci komórkowej lub dostawcy usług internetowych, a także podjęcia próby renegocjacji warunków umów z każdym z dostawców.
 • Szkolenia kadry online - W celu rozwijania kompetencji swoich pracowników w różnych dziedzinach, często alokuje się środki na specjalistyczne szkolenia stacjonarne i konferencje. Jednakże, wiąże się to z dodatkowymi kosztami związanymi z podróżami służbowymi, zakwaterowaniem oraz dietami pracowniczymi. Aby zoptymalizować wydatki firmy, warto rozważyć kursy i szkolenia realizowane online. Ponadto, dla obniżenia kosztów, zaleca się przeanalizowanie dostępnych ofert szkoleń pracowniczych w ramach funduszy europejskich.
 • Zakup sprzętów z drugiej ręki - Jeśli głównym celem jest obniżenie kosztów w firmie, rozważ zakup sprzętu poleasingowego lub produktów dostępnych w ramach wyprzedaży. To szczególnie korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które do efektywnego funkcjonowania wymagają kosztownych maszyn. W niektórych przypadkach korporacje decydują się nie wykupować sprzętu, lecz oferują go do sprzedaży po zakończeniu umowy leasingowej.
 • Koszty reklamowe - Era, w której ulotki, reklama radiowa, prasowa i telewizyjna stanowiły jedyny sposób dotarcia do klientów, odeszła w zapomnienie. Obecnie, dzięki mediom społecznościowym, firma może szybko i tanio dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców. To samo dotyczy materiałów reklamowych. Unikajmy niepotrzebnych gadżetów, których oferta jest bardzo bogata - długopisy, pióra, notesy, kalendarze, teczki, kubki, torby, plecaki, koszulki. Kluczowe jest jednak skoncentrowanie się na jakości i konkurencyjności naszej oferty, a nie na gadżetach, które trafią w ręce kontrahenta. Dlatego, jeśli zdecydujemy się na przygotowanie materiałów reklamowych, wybierzmy je z rozwagą.
Przedsiębiorcy dyskutujący przy laptopie

Amortyzacja środków zakupionych na kredyt

Amortyzacji podlegają również środki trwałe zakupione na kredyt. W tym przypadku do ich wartości początkowej możemy wliczyć koszty:

 • prowizji bankowej;
 • ubezpieczenia kredytu;
 • odsetek naliczonych do dnia przyjęcia środka do użytkowania.

Jeśli współwłaścicielem zakupionego na kredyt gotówkowy środka trwałego jest bank, wówczas jego wartość ustalana jest w zależności od proporcji, jaka pozostaje własnością firmy.

Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy zgodnie z obowiązującą stawką amortyzacyjną (ich wykaz znajduje się w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Wyliczone koszty amortyzacji obniżają dochód, a tym samym wysokość należnego podatku dochodowego.

Koszty amortyzacji

Obliczanie i ewidencjonowanie odpisów amortyzacyjnych zależy od kilku czynników: rodzaju aktywów trwałych, odpowiadającej im stawki amortyzacyjnej, wartości początkowej oraz wybranej metody amortyzacji.

Podstawą odpisów amortyzacyjnych jest początkowa wartość aktywów trwałych lub wartość niematerialnych i prawnych. Ta wartość jest wyliczana na podstawie kosztu zakupu lub kosztu wytworzenia. Kolejnym ważnym czynnikiem jest odpowiednia stawka amortyzacyjna.

Jak ustalić stawkę amortyzacji? Roczne podstawowe stawki amortyzacji są z góry określone i znajdują się w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Określają one procent wartości początkowej aktywów trwałych (lub wartości niematerialnych i prawnych), który podlega amortyzacji w ciągu roku.

Sprawdź koszty prowadzenia firmy i oceń możliwości obniżenia podatku dochodowego

Zastanawiając się nad tym, jak obniżyć podatek dochodowy w przypadku decyzji o zaciągnięciu kredytu gotówkowego, należy pamiętać, że dzięki odpisom amortyzacyjnym oraz wliczeniu w koszty comiesięcznych odsetek jest to możliwe. 

Finansowanie zewnętrzne jest jak najbardziej celowe, jeśli chcemy, aby firma szybko się rozwijała. Biorąc kredyt gotówkowy na zakup rzeczy niezbędnych do sprawnego funkcjonowania firmy, możemy w krótkim czasie zwiększyć jej dochód i dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązania. Twoja działalność potrzebuje wsparcia? Chcesz rozwinąć skrzydła biznesu, ale brakuje Ci na to gotówki? Skontaktuj się z nami i uzyskaj kredyt gotówkowy dla firm na miarę swoich potrzeb!

Wiedza na temat sposobów obniżania kosztów firmy przyda się każdemu przedsiębiorcy. Pozwoli dokonać precyzyjnego wyliczenia kosztów.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy