Skuteczna i szybka
pomoc w spłacie
zadłużenia

Zostaw numer

Oddzwonimy w 30 minut

Oblicz ratę

I spłać swoje długi

Mamy świetne opinie
i wysoką skuteczność

W polskim prawie istnieją szczególne przypadki i rodzaje niespłacanych w terminie zobowiązań, które podlegają karze pozbawienia wolności. To, za jakie długi można iść do więzienia i na jak długo, szczegółowo określa Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy czy Kodeks wykroczeń.

Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a dowiesz się:

  • za jakie długi można iść do więzienia,
  • ile wynosi kara więzienia za długi.

 

W jakich sytuacjach możesz trafić do więzienia za długi?

Niespłacenie kredytu samo w sobie nie może stać się bezpośrednim powodem pozbawienia dłużnika wolności. Taka kara dotyczyć może tylko ściśle określonych długów i zachowań, których dopuszcza się dłużnik.

Kara więzienia grozi za:

  • uchylanie się od płacenia alimentów – art. 209 Kodeksu karnego wyraźnie wskazuje na to, że osoba, która nie płaci zasądzonych alimentów, podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kara więzienia za długi alimentacyjne może wynosić 2 lata;
  • wyłudzenie pożyczki czy kredytu – poprzez wyłudzenie należy rozumieć sytuację, w której osoba ubiegająca się o kredyt lub pożyczkę posługuje się w tym celu fałszywymi dokumentami, lub w inny sposób poświadcza nieprawdę. W takim przypadku grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat;
  • niepłacenie podatków – kary za uchylanie się od płacenia podatków są wymienione w Kodeksie karnym skarbowym. Przewidują one karę grzywny za ustawiczne opóźnienia w opłacaniu podatków oraz grzywnę lub karę pozbawienia wolności do 12 miesięcy za narażenie Skarbu Państwa na straty poprzez nieodpowiednie działania finansowe;
  • nieuregulowaną grzywnę – kara pozbawienia wolności za to przewinienie zdarza się rzadko, ale jest jak najbardziej możliwa. Wymierzana jest dopiero w sytuacji, w której dłużnik ignoruje wezwania do zapłaty i próby porozumienia się w tej kwestii. Zgodnie z przepisami nieustanne uchylanie się od zapłacenia grzywny może spotkać się z zastępczą karą pozbawienia wolności do 12 miesięcy lub zastępczą karą aresztu do 30 dni;
  • wyzbycie się majątku w trakcie egzekucji komorniczej – karze pozbawienia wolności podlega zarówno ukrycie majątku (od 3 miesięcy do 5 lat), jak i działania na szkodę wierzycieli poprzez niszczenie, usuwanie, zbywanie, darowanie majątku (od 6 miesięcy do 8 lat).

 

Więzienie za długi – grozi tylko w ściśle określonych przypadkach

Wiesz już, że to, czy za długi można iść do więzienia zależy od rodzaju zobowiązania i działań podejmowanych przez dłużnika. Jednak nawet, gdy niespłacane przez Ciebie kredyty nie mogą być powodem pozbawienia Cię wolności, to pamiętaj, że warto wykonać kroki, które pozwolą Ci wyjść z pętli zadłużenia.

Może w tym pomóc Ci Biliti – firma specjalizująca się w oddłużaniu. Przeanalizujemy Twoją sytuację, opracujemy szczegółowy plan i pomożemy w jego realizacji. Dzięki nam stopniowo zaczniesz wychodzić z pętli zadłużenia i unikniesz wielu przykrych konsekwencji związanych z niespłacaniem długów.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (83 votes)