Za jakie długi można iść do więzienia?

Zaktualizowano:

W polskim prawie istnieją szczególne przypadki i rodzaje niespłacanych w terminie zobowiązań, które podlegają karze pozbawienia wolności. To, za jakie długi można iść do więzienia i na jak długo, szczegółowo określa Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy czy Kodeks wykroczeń.

Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a dowiesz się:

  • za jakie długi można iść do więzienia,
  • ile wynosi kara więzienia za długi.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

W jakich sytuacjach możesz trafić do więzienia za długi?

Niespłacenie kredytu samo w sobie nie może stać się bezpośrednim powodem pozbawienia dłużnika wolności. Taka kara dotyczyć może tylko ściśle określonych długów i zachowań, których dopuszcza się dłużnik.

Kara więzienia grozi za:

  • uchylanie się od płacenia alimentów – art. 209 Kodeksu karnego wyraźnie wskazuje na to, że osoba, która nie płaci zasądzonych alimentów, podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kara więzienia za długi alimentacyjne może wynosić 2 lata;
  • wyłudzenie pożyczki czy kredytu – poprzez wyłudzenie należy rozumieć sytuację, w której osoba ubiegająca się o kredyt lub pożyczkę posługuje się w tym celu fałszywymi dokumentami, lub w inny sposób poświadcza nieprawdę. W takim przypadku grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat;
  • niepłacenie podatków – kary za uchylanie się od płacenia podatków są wymienione w Kodeksie karnym skarbowym. Przewidują one karę grzywny za ustawiczne opóźnienia w opłacaniu podatków oraz grzywnę lub karę pozbawienia wolności do 12 miesięcy za narażenie Skarbu Państwa na straty poprzez nieodpowiednie działania finansowe;
  • nieuregulowaną grzywnę – kara pozbawienia wolności za to przewinienie zdarza się rzadko, ale jest jak najbardziej możliwa. Wymierzana jest dopiero w sytuacji, w której dłużnik ignoruje wezwania do zapłaty i próby porozumienia się w tej kwestii. Zgodnie z przepisami nieustanne uchylanie się od zapłacenia grzywny może spotkać się z zastępczą karą pozbawienia wolności do 12 miesięcy lub zastępczą karą aresztu do 30 dni;
  • wyzbycie się majątku w trakcie egzekucji komorniczej – karze pozbawienia wolności podlega zarówno ukrycie majątku (od 3 miesięcy do 5 lat), jak i działania na szkodę wierzycieli poprzez niszczenie, usuwanie, zbywanie, darowanie majątku (od 6 miesięcy do 8 lat).

Czy komornik może zamienić dług na karę pozbawienia wolności?

Otóż nie, komornik nie ma możliwości zamiany długów na karę pozbawienia wolności. Komornik sądowy nie jest organem uprawniony do zajmowania się odpowiedzialnością karną. W zakresie jego kompetencji jest egzekwowanie należności.

Więzienie za długi – grozi tylko w ściśle określonych przypadkach

Wiesz już, że to, czy za długi można iść do więzienia zależy od rodzaju zobowiązania i działań podejmowanych przez dłużnika. Jednak nawet, gdy niespłacane przez Ciebie kredyty nie mogą być powodem pozbawienia Cię wolności, to pamiętaj, że warto wykonać kroki, które pozwolą Ci wyjść z pętli zadłużenia.

Może w tym pomóc Ci Biliti – firma specjalizująca się w oddłużaniu. Przeanalizujemy Twoją sytuację, opracujemy szczegółowy plan i pomożemy w jego realizacji. Dzięki nam stopniowo zaczniesz wychodzić z pętli zadłużenia i unikniesz wielu przykrych konsekwencji związanych z niespłacaniem długów.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (84 votes)