Jak wygląda windykacja chwilówek ściągających długi?

Zaktualizowano:

Każde zaciągnięte zobowiązanie, w tym również te w postaci chwilówek, które nie jest spłacane w terminie, wierzyciel prędzej czy później będzie chciał wyegzekwować. To, jak wygląda taka procedura i co w jej ramach może zrobić osoba ściągająca nieuregulowane wierzytelności, interesuje wielu dłużników, dlatego podpowiadamy:

  • co to jest windykacja chwilówek,
  • jak wygląda windykacja chwilówek,
  • jak się przed nią ustrzec.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Czym jest windykacja chwilówek?

Windykacja chwilówek to proces dochodzenia należności, w którym wykorzystuje się narzędzia przewidziane w przepisach kodeksu cywilnego. Jej celem jest odzyskanie przez wierzyciela długów wynikających z udzielonych przez niego chwilówek. Oczywiście windykacja może dotyczyć innych produktów finansowych, także tych oferowanych przez banki.

Po upływie terminu spłaty chwilówki, określonego w umowie pożyczki, wierzyciel ma prawo zażądać spłaty zobowiązania w całości.

Jak wygląda proces windykacyjny w przypadku chwilówek?

W większości przypadków (opis jest przykładowy i ten proces może być bardziej złożony) windykacja chwilówek wygląda następująco:

przypomnienia (e-maile, SMS-y) → restrukturyzacja zobowiązania → przekazanie długu do firmy windykacyjnej → przedsądowe wezwanie do zapłaty → skierowanie sprawy na drogę sądową → egzekucja komornicza.

Przypomnienia (e-maile, smsy)

Windykację należności każdy wierzyciel rozpoczyna od wysłania przypomnień i ponagleń. Mogą one mieć formę SMS-ów, e-maili czy monitów. Gdy te nie skutkują, wiele firm pożyczkowych proponuje restrukturyzację zobowiązania.

Restrukturyzacja zobowiązania

Restrukturyzacja zobowiązania może polegać na wydłużeniu okresu spłaty, a tym samym zmniejszeniu raty pożyczki czy zawieszeniu spłaty rat tzw. wakacje kredytowe. Wymaga to jednak współpracy obu stron. Gdy jednak wierzycielowi nie udaje się dojść do porozumienia z dłużnikiem, musi podjąć kolejne kroki.

Przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej

Niektóre firmy pożyczkowe mają swoich windykatorów, jednak gdy ich działania nie przynoszą rezultatów, decydują się na cesję wierzytelności, której mogą dokonać bez zgody dłużnika. Tym samym obowiązek odzyskania należności przejmuje inna firma, która może skutecznie wyegzekwować wierzytelność. Jeśli nie udaje jej się zrobić tego w sposób polubowny, niezbędne są stanowcze kroki.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to ostatnia szansa dla dłużnika na polubowne załatwienie sprawy. Jeśli na tym etapie nie ureguluje on zaległych zobowiązań, to musi liczyć się z windykacją sądową.

Skierowanie sprawy do sądu

Kiedy sprawa trafi do sądu, zostanie przeprowadzony wywiad gospodarczy, który może doprowadzić do wydania nakazu uregulowania należności, a w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika do wydania nakazu postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja komornicza

Komornik na podstawie prawomocnego wyroku sądu odzyskuje długi, korzystając z dostępnych narzędzi, najczęściej w postaci zajęcia komorniczego konta lub wynagrodzenia za pracę.

Windykacja chwilówek – jak jej zapobiec?

Aby zapobiec windykacji chwilówek, najrozsądniej jest podjąć próby negocjacji z wierzycielem. Zrób to, zanim zacznie on proces windykacyjny. Takie negocjacje mogą zakończyć się restrukturyzacją Twojego zobowiązania i zmniejszeniem rat do poziomu, który pozwoli Ci na regularną spłatę. Dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji.

Jeśli nie wiesz, jak rozpocząć negocjacje, to powierz to specjalistom. W Biliti uchronimy Cię przed windykacją chwilówek. Wypracujemy rozwiązanie, które pomoże Ci usystematyzować płatności i wyjść na prostą.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (83 votes)