Skuteczna i szybka
pomoc w spłacie
zadłużenia

Zostaw numer

Oddzwonimy w 30 minut

Oblicz ratę

I spłać swoje długi

Ocena

Mamy świetne opinie
i wysoką skuteczność

Zaktualizowano:

Nie wszystkie zobowiązania ulegają przeterminowaniu po upływie tego samego czasu, jednak jak wskazuje nowa ustawa o przedawnieniu długów z 2018, większość z nich przedawnia się po upływie 6 lat. Wcześniej okres ten wynosił zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – 10 lat.

Przeczytaj poniższy tekst, by dowiedzieć się:

  • czym jest przedawnienie długu,
  • czy po 10 latach dług ulega przedawnieniu.

 

Przedawnienie długu – co oznacza?

Przedawnienie długu oznacza, że upłynął czas, w którym dłużnik musi go spłacić, a tym samym wierzyciel nie ma już możliwości dochodzenia swoich należności.

Podstawowy termin przedawnienia to 6 lat, jednak jest on odrębnie regulowany dla poszczególnych roszczeń.

Co więcej, wierzyciel może przerwać dług przedawnienia np. poprzez rozpoczęcie mediacji, czy skierowanie sprawy do sądu. W takiej sytuacji bieg przedawnienia liczy się od nowa.

Czy po 10 latach dług ulega przedawnieniu?

Przedawnienie długu następuje 6 latach. Mowa tu o podstawowym terminie przedawnienia, który do 2018 roku rzeczywiście wynosił 10 lat.

Obecnie na pytanie, czy po 10 latach dług ulega przedawnieniu, należy odpowiedzieć, że nie.

Pod uwagę należy wziąć również inne roszczenia, dla których w przepisach wyznaczono odrębne okresy przedawnienia. Tym samym po 2 latach przedawniają się roszczenia z tytułu debetu, po 3 latach z tytułu kredytu, pożyczki, a po 5 latach – długi podatkowe.

Jeśli nie wiesz, jak sprawdzić przedawnienie długu, możesz zdać się na specjalistów. W Biliti na co dzień zajmujemy się oddłużaniem, w tym również kwestiami związanymi z przeterminowaniem się zobowiązań.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (83 votes)