Skuteczna i szybka
pomoc w spłacie
zadłużenia

Zostaw numer

Oddzwonimy w 30 minut

Oblicz ratę

I spłać swoje długi

Ocena

Mamy świetne opinie
i wysoką skuteczność

Zaktualizowano:

Komornik ma prawo ściągać tylko i wyłącznie te długi, w przypadku których został wydany prawomocny, opatrzony w klauzulę wykonalności, nakaz zapłaty. Takie długi niezależnie od tego, czego dotyczą (kredytu, pożyczki, rachunków, mandatów), obejmuje 6 lat przedawnienia. Czy po upływie tego czasu komornik może nadal prowadzić czynności egzekucyjne?

Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a pozwoli on Ci zrozumieć to:

  • jak wygląda w praktyce przedawnienie długu u komornika,
  • czy komornik ma prawo ściągać przedawnione długi,
  • jak postępować w przypadku, gdy komornik próbuje egzekwować przedawnione roszczenia.

 

Przedawnione długi w egzekucji komorniczej

W teorii przedawnienie komornicze ma miejsce po 6 latach. Niestety praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Każda czynność związana z dążeniem do zaspokojenia roszczenia, w tym nadanie klauzuli wykonalności, skierowanie sprawy do komornika czy uznanie długu, przerywa bieg przedawnienia i 6-letni okres liczy się od nowa. Zatem, gdy wierzyciel nie pominie któregoś z terminów przedawnienia, to komornik może ściągać długi w nieskończoność.

Jeśli jednak uda Ci się doczekać momentu przedawnienia długu, to czy komornik ma prawo dalej go egzekwować? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Czy komornik ma prawo ściągać przedawnione długi?

Organ egzekucyjny ma obowiązek odmówić wszczęcia lub kontynuowania czynności egzekucyjnych, jeśli ściągany przez niego dług uległ przedawnieniu. Reguluje to Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem było właśnie rozwiązanie problemu związanego z kwestią przedawnienia długu. Te same przepisy dają komornikowi kompetencję do samodzielnego oceniania, czy dane roszczenie jest przedawnione, co nie znajdowało się w zakresie jego obowiązków do momentu wprowadzenia wspomnianej ustawy.

Przedawnienie egzekucji komorniczej – jak postępować?

Gdy mimo przedawnienia długu doszło do wszczęcia egzekucji komorniczej, to dłużnik powinien złożyć do komornika wniosek o jego umorzenie i nie musi w tym celu udowadniać, że dane roszczenie uległo przedawnieniu. Jest to obowiązek wierzyciela, a jeśli ten nie udowodni, że przed upływem terminu przedawnienia nastąpiło przerwanie jego biegu, to komornik ma obowiązek zaprzestania prowadzenia jakichkolwiek czynności egzekucyjnych.

Jeśli jednak tak się nie dzieje i mimo że wierzyciel nie udowodnił, że został przerwany bieg przedawnienia, a organ egzekucji nie wstrzyma się od podejmowanych czynności, to pozostaje złożenie do sądu skargi na działania komornika.

W kwestiach oddłużania, w tym również w sytuacjach egzekucji komorniczej możesz zgłosić się z prośbą o pomoc do Biliti. Służymy wiedzą i doświadczeniem w zakresie finansów i prawa. Przeanalizujemy Twoją sytuację i wybierzemy najbardziej optymalne rozwiązanie!

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (84 votes)