Skuteczna i szybka
pomoc w spłacie
zadłużenia

Zostaw numer

Oddzwonimy w 30 minut

Oblicz ratę

I spłać swoje długi

Ocena

Mamy świetne opinie
i wysoką skuteczność

Zaktualizowano:

Przedawnienie daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od spłaty zaciągniętego zobowiązania po upływie konkretnego terminu, wskazanego w kodeksie cywilnym.

Jeśli więc podejrzewasz, że w Twoim przypadku mogło dojść do przedawnienia długu u komornika, przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się:

  • czy komornik ma obowiązek sprawdzić przedawnienie,
  • jak postępować, gdy ma miejsce przedawnienie egzekucji komorniczej.

 

Przedawnione długi w egzekucji komorniczej – czy komornik ma obowiązek to sprawdzić?

Od 21 sierpnia 2019 roku komornik ma obowiązek sprawdzania, czy dochodzone roszczenie nie uległo przedawnieniu.

Jak mówi art. 804 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, jeśli treść tytułu wykonawczego wskazuje na to, że upłynął termin przedawnienia danego roszczenia, a wierzyciel na wezwanie komornika nie przedstawił stosownych dokumentów, potwierdzających przerwanie biegu przedawnienia, to komornik powinien odmówić wszczęcia egzekucji.

Przedawnienie długu u komornika – jak postępować?

Wcześniej to dłużnik musiał wnieść o powództwo przeciwegzekucyjne, gdyż komornik samodzielnie nie mógł sprawdzić, czy dług uległ przedawnieniu. Obecnie komornik, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne, musi nie tylko wskazać roszczenie, które ma zostać zaspokojone, ale też załączyć, uprzednio sprawdzony pod kątem przedawnienia, tytuł wykonawczy.

Jeśli jednak w jego ocenie upłynął termin przedawnienia, to musi dołączyć do wniosku dokument potwierdzający przerwanie biegu, a jeśli takiego nie posiada – odmówić wszczęcia egzekucji. Nie masz pewności, jak wygląda sytuacja Twoich zobowiązań? Skontaktuj się z nami! Przeanalizujemy sytuację i podpowiemy jak postępować, by uniknąć podobnych problemów w przyszłości. 

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (83 votes)