Co może zrobić komornik, jak nic nie mam?

Zaktualizowano:

Brak dochodów, majątku, świadczeń, a do tego tocząca się wobec Ciebie egzekucja – taki scenariusz nie należy do rzadkości. Co może zrobić komornik w takiej sytuacji?

Przeczytaj poniższy tekst, jeśli tylko zadajesz sobie pytanie:

  • co może zrobić komornik, jak nic nie mam,
  • co mnie czeka po bezskutecznej egzekucji.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Ściąganie należności przez komornika – w jakich sytuacjach jest bezskuteczne?

O bezskutecznej egzekucji mówi się wtedy, kiedy:

  • na konto dłużnika nie wpływają żadne pieniądze z tytułu wynagrodzenia lub gdy wynagrodzenie jest równoznaczne z minimalna krajową;
  • na koncie nie znajdują się żadne oszczędności;
  • dłużnik nie ma żadnego majątku w postaci nieruchomości lub ruchomości, które można spieniężyć;
  • dłużnik nie pobiera żadnych świadczeń np. z tytułu renty lub emerytury.

Co w sytuacji, kiedy komornik nie ma z czego ściągnąć długu?

Kiedy po wykorzystaniu wszystkich możliwych instrumentów komornik uznaje, że nie ma z czego ściągnąć długu, może oficjalnie uznać egzekucję za bezskuteczną.

Swoją decyzję musi jednak uzasadnić, podając konkretne powody. Po przedstawieniu odpowiedniej argumentacji do wierzyciela powinno dotrzeć odpowiednie pismo o planowanym umorzeniu postępowania komorniczego. Wierzyciel ma 7 dni na wniesienie zażalenia od tej decyzji. Brak takiego powoduje, że postępowania komornicze zostaje umorzone.

Co może komornik jak nie mam nic?

Komornik sądowy jest zobowiązany do ujawnienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych faktu umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji. Krajowy Rejestr Zadłużonych jest publiczny i gromadzi informacje o osobach i podmiotach wobec których:

  • prowadzone jest postępowanie o charakterze restrukturyzacyjnym, upadłościowym ,a także w sprawach dotyczących orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności;
  • była przeprowadzona bezskuteczna egzekucja komornicza;
  • toczy się sprawa egzekucyjna dotycząca zaległości alimentacyjnych oraz wobec budżetu państwa. 

Po umorzeniu postępowania z powodu bezskuteczności egzekucji wierzyciel może złożyć wniosek do sądu o ujawnienie majątku dłużnika. Dłużnik jest zobowiązany do złożenia wykazu swojego majątku przed sądem pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku, gdy dłużnik nie stawi się na wezwanie sądu bez usprawiedliwionej przyczyny lub odmówi złożenia wykazu majątku, sąd może nałożyć na niego grzywnę, nakazać przymusowe doprowadzenie lub nawet zastosować areszt do miesiąca.

Komornik nie może ściągnąć długu – co dalej?

Jako dłużnik musisz mieć świadomość, że umorzenie postępowania komorniczego nie jest jednoznaczne z umorzeniem długu. Twoje zobowiązanie nadal istnieje, a wierzyciel przez najbliższe 6 lat może podejmować kolejne próby odzyskania swoich pieniędzy.

Najczęściej pierwsza taka próba ma miejsce kilka miesięcy po umorzeniu postępowania komorniczego, kiedy wierzyciel ma podejrzenie, że Twoja sytuacja finansowa uległa zmianie i pozwala na spłatę długów.

Nie musisz jednak czekać do momentu, w którym zacznie się wobec Ciebie toczyć postępowanie komornicze. Wystarczy, że wcześniej poprosisz o pomoc Biliti – specjalistów w oddłużaniu. Z nami uzyskasz wsparcie, skrojone na miarę Twoich potrzeb!

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (83 votes)