Co grozi za niespłacone długi?

Zaktualizowano:

Niespłacone długi dotyczą wielu Polaków, a powodów takiego stanu rzeczy jest mnóstwo – od rosnących kosztów życia, utratę pracy, poważną chorobę po niespodziewane wydatki. W takiej sytuacji wielu dłużników zadaje sobie pytanie: co grozi za niespłacone długi?

Zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem, a dowiesz się z niego:

  • jakie są konsekwencje niespłacania długów,
  • czy za niespłacone długi można iść do więzienia;
  • co grozi za niespłacenie kredytu.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Co grozi za niespłacone długi?

Dłużnik może spotkać się z różnymi konsekwencjami braku spłaty swoich zobowiązań. To, jaka dokładnie forma zostanie zastosowana wobec Ciebie, zależy przede wszystkim od tego, jak długo zalegasz ze spłatą, jak duże są Twoje długi i czy wierzyciel podejmował już próby ich odzyskania.

Co grozi za niespłacone długi?

  • Naliczanie odsetek karnych za każdy dzień zwłoki. Już od pierwszego dnia po upływie ustalonego terminu spłaty kredytu czy pożyczki wierzyciel ma prawo do naliczania odsetek ustawowych. Ich ostateczna wysokość jest uzależniona od sumy zobowiązania i czasu, jaki upłynął od ostatecznego terminu spłaty. Dłużnik powinien spodziewać się co najmniej jednego wezwania do zapłaty, a gdy ono nie poskutkuje – kolejnych. Ostatnim krokiem jest zazwyczaj wysłanie przez wierzyciela przedsądowego wezwania do zapłaty, który jest sygnałem, że w przypadku braku spłaty, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
  • Umieszczenie informacji o zadłużeniach w bazach dłużników. Wierzyciel może umieścić informacje o Twoich opóźnieniach w spłacie zobowiązań w licznych bazach. Do najpopularniejszej z nich należy Biuro Informacji Kredytowej. Gdy znajdzie się tam wpis na Twój temat, nie tylko stracisz wiarygodność, ale również będziesz mieć problem z uzyskaniem kolejnych kredytów czy pożyczek.
  • Windykacja długu. Gdy nie skutkują żadne wezwania do zapłaty, wierzyciel może skierować sprawę do firmy windykacyjnej, która ma doświadczenie w egzekwowaniu długów. Dla dłużnika może oznaczać to liczne wezwania do zapłaty i wizyty windykatorów.
  • Wydanie sądowego nakazu zapłaty. Bezskuteczne próby odzyskania długów zazwyczaj kończą się skierowaniem ich na drogę sądową, a to kończy się wydaniem sądowego nakazu zapłaty.
  • Egzekucja komornicza. Zdarza się, że nawet sądowy nakaz zapłaty nie jest w stanie skłonić dłużnika do spłaty zobowiązania. W takiej sytuacji pozostaje już tylko wszczęcie egzekucji komorniczej.

Czy za niespłacony kredyt można iść do więzienia?

Za niespłacone kredyty nie grozi kara pozbawienia wolności. Do więzienia trafić można jedynie wtedy, gdy z niespłacaniem zobowiązań wiążą się cięższe przewinienia wymienione w kodeksie karnym.

Kara pozbawienia wolności może grozić dłużnikowi, gdy ten:

  • wyłudził kredyt lub pożyczkę,
  • wyzbywa się majątku w trakcie egzekucji komorniczej.

Niepłacenie długów – jak uniknąć konsekwencji?

Wiesz już, co grozi za niespłacone długi. Pora zastanowić się, co możesz zrobić, aby uniknąć tych konsekwencji.

Najprostszym sposobem jest podjęcie negocjacji z wierzycielami w celu zmiany warunków spłaty lub skorzystanie z pomocy firmy oddłużeniowej, która przygotuje dla Ciebie konkretny plan na wyjście z pętli zadłużenia i pomoże go zrealizować.

W tym celu skontaktuj się z Biliti. Wspólnie przeanalizujemy Twoją sytuację. Dopasujemy plan do Twoich wymagań i możliwości. Doradzimy jak postępować, by nie napotkać podobnych problemów w przyszłości.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (84 votes)