Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz rozkręcić własny biznes, ale brakuje Ci finansów na nowe inwestycje i rozwój firmy? Pomocny może okazać się kredyt inwestycyjny. Przeczytaj i dowiedz się, na jaki cel możesz go zaciągnąć i jakie warunki trzeba spełnić, aby go uzyskać.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z inwestycjami w jej rozwój. Szukając wsparcia finansowego na ten cel przedsiębiorcy sięgają po różne rozwiązania. Korzystają m.in. z dotacji, dofinansowań czy kredytów. Jeśli nie posiadamy własnych środków na rozwój firmy oraz nie spełniamy warunków, aby pozyskać środki unijne pomocny może okazać się kredyt inwestycyjny.

Jak wynika z raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce za 2019 rok 18% małych, 20% średnich i 7% dużych firm finansuje inwestycje z kredytów i pożyczek krajowych (źródło: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_07_ROSS.pdf).

Kredyt inwestycyjny dla firm – co to takiego?

Kredyt inwestycyjny to rodzaj kredytu bankowego udzielanego przedsiębiorcom na rozwój firmy. Umożliwia on finansowanie przedsięwzięć, powiększenie majątku przedsiębiorstwa, jego modernizację lub realizację celu długoterminowych. O pozostałych formach finansowania firm piszemy tutaj.

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa
 • zakup lub remont nieruchomości dla firmy
 • zakup urządzeń i maszyn lub ich modernizację
 • zakup środków transportu
 • zakup gruntów dla firmy
 • zakup koncesji, licencji, oprogramowania, praw
  autorskich
 • zakup udziałów lub papierów wartościowych
 • budowę lub modernizację linii produkcyjnych,
  hal, magazynów
 • zatrudnienie czy przeszkolenie pracowników. 

Okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju inwestycji. Zwykle kredyty inwestycyjne są długoterminowe. Udziela się ich na okres od roku do nawet 20 lat. Korzystając z tej formy finansowania, możemy uzyskać duży zastrzyk finansowy. Wysokość kredytu uzależniona jest od:

 • zdolności finansowej firmy
 • stopnia ryzyka inwestycji
 • obrotów przedsiębiorstwa.

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny dedykowany jest zarówno nowo powstałym przedsiębiorcom, istniejącym firmom, jak i osobom fizycznym. Udzielając go, banki dokonują oceny ryzyka inwestycji. Są branże i gałęzie gospodarki uważane za mniej lub bardziej ryzykowne. Zasadniczo, aby uzyskać kredyt inwestycyjny, należy spełnić kilka warunków. W zależności od banku brane są pod uwagę różne czynniki. Najczęściej są to:

 • biznesplan
 • stan finansowy firmy
 • planowane zakupy
 • prognozowane zyski
 • kosztorys
 • plan finansowy
 • wysokość wkładu własnego (zwykle wymagana jest
  na poziomie 20-30%).

Niekiedy potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci:

 • wpisu do hipoteki nieruchomości
 • weksla in blanco
 • blokady rachunku bankowego.

Ważne jest też nasze uzasadnienie odnośnie konieczności dokonania inwestycji w nieruchomość i przedstawienie korzyści dla rozwoju firmy.

Pamiętajmy, że biorąc kredyt inwestycyjny na firmę, możemy obniżyć koszty uzyskania przychodu poprzez wrzucenie w nie:

 • comiesięcznych odsetek, które przyjdzie
  nam płacić
 • prowizji bankowej
 • ubezpieczenia kredytu (jeśli nie jest to
  ubezpieczenie na życie kredytobiorcy).

Postaw na rozwój!

Kredyt inwestycyjny dla firmy to często jedyna szansa na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Jeśli nie chcemy stać w miejscu i przez wiele lat gromadzić funduszy na rozwój firmy, kredyt inwestycyjny jest dobrym rozwiązaniem. Wykorzystując istniejącą na rynku koniunkturę z pomocą finansowania zewnętrznego z banku lub instytucji pozabankowej, możemy w krótkim czasie zwiększyć przychody firmy, spłacić zaciągnięte zobowiązania i zgromadzić fundusze na przyszłość.

W wyborze najlepszego kredytu inwestycyjnego dla firmy pomoże doświadczony doradca kredytowy. Porówna oferty banków, przedstawi najkorzystniejszą i pomoże w dopełnieniu formalności niezbędnych przy składaniu wniosku kredytowego. Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem tutaj. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań