Dług osób zobowiązanych do płacenia alimentów rośnie w zatrważającym tempie. Najwyższa Izba Kontroli określiła jego przyrost na niemal 2 mln złotych na dobę. Wielokrotne nowelizacje przepisów nie przynoszą upragnionych rezultatów – średnia wartość długów za alimenty nadal rośnie.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Jeżeli ten problem dotyczy również Ciebie, przeczytaj poniższy artykuł. Sprawdź, ile wynosi Twój dług alimentacyjny i dowiedz się, jak sobie z nim poradzić. Pomogą Ci w tym profesjonaliści firmy Biliti, dzięki którym uzyskasz finansowanie zadłużenia.

Sprawdź naszą ofertę dla osób zadłużonych i zacznij spłacać alimenty!

Co to są alimenty i dług alimentacyjny? Definicja i konsekwencje

Alimenty są to obowiązkowe świadczenia przekazywane w celu zapewnienia środków utrzymania członkom rodziny, którzy nie mogą zaspokoić swoich bieżących potrzeb samodzielnie. Przysługują one na przykład dziecku po rozwodzie rodziców lub byłemu małżonkowi w trudnej sytuacji życiowej. Jest to zobowiązanie, które należy płacić co miesiąc.

W tym systemie wierzycielem alimentacyjnym jest uprawniony do otrzymywania wsparcia finansowego, natomiast dłużnikiem jest osoba zobowiązana do jego przekazywania. Obowiązek alimentacyjny jest regulowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Może on wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa czy małżeństwa.

Zadłużenie alimentacyjne ma miejsce w przypadku, kiedy dłużnik nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania środków wierzycielowi. Kwota nieuregulowana w terminie narasta, tworząc coraz większy dług za alimenty. Konsekwencje niepłacenia należności mogą sięgać nawet odpowiedzialności karnej zadłużonego, co w ostateczności prowadzi do pozbawienia wolności.

Jak sprawdzić zadłużenie alimentacyjne?

Zadłużenia alimentacyjne można sprawdzić na różne sposoby i w różnych instytucjach. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w tym kierunku, jest ustalenie, komu należy spłacić dług za alimenty. Nawet jeżeli wcześniej wierzycielami była Twoja rodzina, to przez brak spłaty, dług mógł zostać przekazany instytucji.

Nieuregulowane długi za alimenty możesz sprawdzić:

  • u komornika,
  • w Funduszu Alimentacyjnym, a więc w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania osoby pobierającej świadczenia,
  • w Krajowym Rejestrze Dłużników lub w Biurze Informacji Gospodarczej (baza dla firm).

Jak sprawdzić zadłużenie alimentacyjne u komornika?

W przypadku, kiedy nie wywiązujesz się z obowiązku alimentacyjnego, Twoja sprawa może zostać przekazana do komornika. Jego zadaniem jest egzekucja określonych w długu należności. W takiej sytuacji zostaniesz również obciążony kosztami komorniczymi, związanymi z prowadzeniem postępowania.

Jeżeli chcesz sprawdzić długi alimentacyjne, komornik może udzielić Ci informacji bezpośrednio. Wystarczy, że skontaktujesz się z kancelarią. Możesz zrobić to na piśmie, wysyłając listem poleconym prośbę o wydanie zaświadczenia o wysokości długu. Szybszym rozwiązaniem będzie jednak kontakt telefoniczny z kancelarią, która prowadzi postępowanie egzekucyjne. W aktach są zaprezentowane kwoty już pobrane, zaległa należność i wysokość kosztów komorniczych.

W przypadku zakończenia postępowania informacje o wysokości długu możesz znaleźć w ostatnim postanowieniu dotyczącym Twojej sprawy.

Jak sprawdzić zadłużenie w Funduszu Alimentacyjnym?

W przypadku, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów tego nie robi, a postępowanie komornicze nie przynosi efektów i jest umorzone, obowiązek finansowania świadczeniobiorcy spoczywa na gminie. Fundusz Alimentacyjny może wypłacać dziecku lub innej osobie, której przysługuje wsparcie, do 500 zł miesięcznie. Zobowiązanie dłużnika w tej sytuacji nie zostaje automatycznie umorzone. Zmienia się tylko wierzyciel – z Twojego dziecka lub partnera, na fundusz. 

Aby dowiedzieć się, ile wynosi zgromadzone zadłużenie za alimenty, należy skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który odpowiada lokalizacji świadczeniobiorcy. 

Biuro Informacji Gospodarczej i krajowy rejestr długów – alimenty

Rejestr dłużników alimentacyjnych przedstawia w jawny sposób informacje na temat osób zalegających ze spłatą należności dla świadczeniobiorców. Przez swoją obecność w rejestrze mogą oni mieć problem z zaciągnięciem kredytu czy rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. 

W Krajowym Rejestrze Dłużników dostępne są tylko negatywne dane związane z niewypłacalnością osób, które się w nim znajdują. Wierzyciele zobowiązań mogą podać zalegającą osobę do rejestrów dłużników. Samorządy mają obowiązek zgłaszania osób niepłacących alimentów do rejestru Biur Informacji Gospodarczej (BIG). Do informacji dotyczących osób fizycznych, mają dostęp jedynie firmy.

Jeżeli chcesz przekonać się, czy widniejesz na listach dłużników alimentacyjnych, sprawdź krajowy rejestr dłużników. Alimenty są powodem obecności na liście ponad 300 tysięcy dłużników, którzy nie przekazują świadczeń swoim dzieciom. 

Po jakim czasie przedawnia się dług alimentacyjny? 

Przedawnienie zobowiązania alimentacyjnego określa art. 137 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Mówi on, że roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się po upływie 3 lat. W przypadku dziecka prawo do alimentów kończy się dopiero w momencie uzyskania samodzielności. 

Sytuacja ma się nieco inaczej, kiedy zobowiązanie dotyczy komornika. Dług jest aktualny do końca postępowania, niezależnie od tego, czy procedura egzekucji trwa nadal.

W przypadku posiadania długu w Funduszu Alimentacyjnym, przedawnienie nie nastąpi nigdy.

Czy dług alimentacyjny może ulec umorzeniu?

Tak, może, lecz nie jest to częste zjawisko. Decyzja o podjęciu umorzenia długu za alimenty wymaga waloryzacji sytuacji dochodowej dłużnika. Art. 30 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przedstawia procentowy poziom umorzenia długu w Funduszu Alimentacyjnym, jeżeli jego egzekucja jest skuteczna przez określoną liczbę lat.

Pomoc w zadłużeniu alimentacyjnym – firma Biliti

Rosnący dług alimentacyjny może skutkować dużymi problemami finansowymi i brakiem wypłacalności. Świadczenia te są bardzo istotnym zobowiązaniem w świetle prawa, a ich unikanie może skutkować nawet pozbawieniem wolności. 

Jeżeli masz problem ze spłaceniem długu alimentacyjnego, nie czekaj. Skontaktuj się z profesjonalistami firmy Biliti.

Zobacz naszą pomoc dla zadłużonych i spłać dług alimentacyjny!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań