Czy bank widzi dane statystyczne w BIK?

Zaktualizowano:

W Biurze Informacji Kredytowej (BIK) znajdują się wpisy na temat klientów i spłacanych przez nich zobowiązań, które weryfikuje każdy bank, zanim udzieli danej osobie kredytu. Zawarte tam informacje mają ostateczny wpływ na decyzję o udzieleniu finansowania, dlatego są tak ważne.

Oprócz standardowych informacji BIK gromadzi również dane do celów statystycznych, które budzą wiele wątpliwości.

Aby je rozwiać, przeczytaj poniższy tekst, a dowiesz się:

  • czym są dane statystyczne w BIK,
  • czy bank widzi dane statystyczne w BIK.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Dane statystyczne w BIK – co to jest?

Biuro Informacji Kredytowej oprócz standardowych informacji, jak zaciągnięte zobowiązania, terminy i historia ich spłat, gromadzi także dane do celów statystycznych. W tej sekcji można znaleźć:

  • informacje na temat terminowo spłacanych zobowiązań, których wykasowania zażądał kredytobiorca poprzez wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • informacje na temat zobowiązań, w przypadku których minęło 5 lat od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Dane w celach statystycznych przetrzymywane są przez BIK przez 12 lat (zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe), jednak większość kredytobiorców bardziej zastanawia fakt, czy są one widoczne dla banków.

Czy bank widzi dane statystyczne w BIK?

Ważną informacją z punktu widzenia każdego, kto jest zainteresowany wzięciem kredytu, jest to, czy bank widzi dane statystyczne w BIK.

Mamy więc dobrą wiadomość. Banki nie widzą informacji na temat zobowiązań przetwarzanych do celów statystycznych. Są one widoczne tylko dla Ciebie oraz BIK-u, a więc nie wpływają na ocenę Twojej zdolności kredytowej.

Jak sama nazwa wskazuje, dane te przetrzymywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Przechowywane są przez okres 12 lat i przed upływem tego czasu nie da się ich wykasować.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (83 votes)