Upadłość konsumencka jest oficjalnym uznanie niewypłacalności osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. W niektórych wypadkach jest jedynym i najrozsądniejszym rozwiązaniem. Przeczytaj i dowiedz się kto można ogłosić upadłość oraz kiedy jest na to najlepszy czas.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Co oznacza upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to stan oficjalnej niewypłacalności osoby fizycznej. Oznacza, że dłużnik nie może uregulować swojego zadłużenia poza harmonogramem spłat. Nie mogą być wobec niego prowadzone postępowania komornicze związane z poprzednimi długami. 

Czy osoba prywatna może ogłosić upadłość? 

Postępowanie sądowe związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej dotyczy wyłącznie osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczych. 

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? - Upadłość konsumencka warunki

Upadłość konsumencką, inaczej bankructwo konsumenckie można uzyskać w ramach procedury tylko, gdy spełni się określone warunki. Najważniejszymi z nich są:

  • niewypłacalność - osoba fizyczna musi być niewypłacalna, czyli taka, która utraciła zdolność do regulowania swoich pieniężnych zobowiązań;
  • wcześniejsze umorzenie zobowiązań - oddalenie wniosku przez sąd nastąpi, gdy osoba fizyczna w ciągu ostatnich 10 lat występowała o procedurę upadłościową;
  • niezawiniona niewypłacalność - sytuacja, do której doprowadził dłużnik nie może być spowdowana jego niedbalstwem ani działaniem umyślnym

Przeczytaj Co to jest upadłość konsumencka? i sprawdź kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej.

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Niewypłacalny dłużnik musi liczyć się z konsekwencjami związanymi z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Powoduje ona przede wszystkim utratę praw do zarządzania i rozporządzania własnym majątkiem. Wówczas prawo to wykonuje syndyk. Wszystkie czynności prawne związane ze składnikami majątku dokonanymi przez dłużnika będą wtedy nieważne. 

Czynności prawne tj. umowy sprzedaży, umowy darowizny oraz inne obciążenia majątku, dokonane przez zadłużonego w okresie roku od ogłoszenia upadłości, są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. 

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej majątek staje się masą upadłości, która przeznaczona jest do spłaty kosztów postępowania upadłościowego oraz spłaty długów. Wówczas dłużnik musi wskazać oraz wydać syndykowi składniki majątków i wszystkie dokumenty ich dotyczące. Cały majątek z wyjątkiem pewnych jego składników z mocy ustawy nienależących do masy upadłościowej zostanie spieniężony przez syndyka. Sprzedaż majątku dotyczy również mieszkania lub domu, w którym mieszka dłużnik. 

Ile trwa upadłość konsumencka? - Jak długo trwa cały proces?

Prawo nie określa konkretnych terminów ogłaszania upadłości konsumenckiej. W wielu przypadkach jednak orzeczenie o ogłoszeniu upadłości lub jej odrzuceniu zostaje wydane już około 3 tygodnie po złożeniu odpowiedniego wniosku. Warto przygotować się i pamiętać, że cały etap może potrwać nawet 3 miesiące. 

Postępowanie upadłościowe etapy:

  • Pierwszym etapem postępowania upadłościowego jest zlikwidowanie majątku osoby ogłaszającej upadłość. Syndyk sprawdza listę wierzycieli i dokonuje sprzedaży majątku dłużnika. W dalszej kolejności sąd wydaje orzeczenie o planie spłaty długów. Ten etap może trwać nawet 1,5 roku;
  • Następny etap polega na ustaleniu planu spłat przez sąd. Plan ten obejmuje 12, 24 lub 36 miesięcy. W tym czasie dłużnik może wnosić określoną kwotę na rzecz niespłaconych zobowiązań (w sytuacji, gdy osoba fizyczna doprowadziła do zadłużenia z premedytacją, okres ten może trwać aż 7 lat).

Warto pamiętać, że postępowanie te może przebiec szybciej bez realizacji planu spłaty - jeśli sąd umorzy zobowiązania, w przypadku gdy jego sytuacja jest bardzo ciężka i uniemożliwia spłatę.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ciężką decyzją i warto przed jej ostatecznym podjęciem zastanowić się, czy jest to jedyne, najrozsądniejsze wyjście. Nie jest to rozwiązanie, które warto rozważać posiadając inną możliwość wyjścia z długów. W przypadku problemów ze spłatą zadłużenia należy najpierw sprawdzić wszystkie inne rozwiązania. Upadłość konsumencka powinna być wyborem ostatecznym - nie pierwszym. 

Przeczytaj również – Zdolność kredytowa - wyjaśniamy czym jest i jak sprawdzić zdolność kredytową

Potrzebujesz pomocy z konsolidacją? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy

Dodaj komentarz