Celem przeniesienia kredytu hipotecznego jest przede wszystkim uzyskanie lepszych warunków finansowania, m.in. niższych kosztów, lub dłuższego okresu spłaty zobowiązania. Decydując się na przeniesienie kredytu hipotecznego należy przyjrzeć się dodatkowym kosztom za refinansowanie kredytu, sprawdzić możliwość przejścia na oprocentowanie stałe oraz rozważyć inne dodatkowe opcje oferowane przez bank. Przeczytaj i dowiedz się czy warto przenieść kredyt hipoteczny do innego banku. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Co to jest hipoteka?

Hipoteka to nic innego, jak zabezpieczenie banku w przypadku niespłacania przez kredytobiorcę zaciągniętego zobowiązania. Gwarancja hipoteczna daje wierzycielowi prawo do przejęcia nieruchomości lub jej sprzedaży. Hipoteka ma początek w chwili dokonania wpisu do księgi wieczystej właściwej dla danej nieruchomości. Wygasa wtedy, gdy kredyt hipoteczny zostanie spłacony.

Czy można przenieść kredyt hipoteczny? 

Kredyt hipoteczny podobnie jak inne umowy, może zostać zmodyfikowany, lub zakończony za zgodą zainteresowanych. Dzięki temu kredytobiorca ma możliwość przeniesienia kredytu do innego banku z realną szansą na zmianę warunków spłaty.

Na czym polega przeniesienie kredytu hipotecznego?

Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku polega na zamknięciu jednego kredytu z jednoczesnym zaciągnięciem drugiego. Kwota pożyczona w ramach drugiego kredytu wykorzystana jest na spłatę pierwszego zobowiązania, tym samym zamykając kredyt. Od momentu przelania pieniędzy w ramach poprzedniego zobowiązania kredytobiorca spłaca już nowy kredyt. 

Decydując się na przeniesienie kredytu hipotecznego należy wziąć pod uwagę konieczność przejścia przez całą procedurę kredytową. Bank ocenia zdolność kredytową na podstawie złożonego wniosku i udokumentowanych dochodów, następnie wydaje decyzję. Więcej na temat zdolności kredytowej przeczytasz tutaj

Kredyt hipoteczny można przenieść na dowolnym etapie jego spłaty (między podpisaniem umowy a spłatą ostatniej raty). W praktyce najbardziej opłacalnym momentem jest środkowy okres spłaty kredytu. W pierwszych trzech latach spłaty kredytu, prowizja za wcześniejsze uregulowanie zobowiązania byłaby dodatkowym kosztem, a na koniec terminu spłaty prowizja za nowy kredyt prawdopodobnie przekroczyłaby korzyści z jego przeniesienia. 

Szansę na uzyskanie zgody przeniesienia kredytu można uzyskać w sytuacji gdy:

 • Kredytobiorca posiada zdolność kredytową, aby spłacać przeniesiony kredyt
 • Kredytobiorca nie opóźniał spłaty rat o więcej niż miesiąc
 • Kredytobiorca posiada dokumenty potwierdzające własność nieruchomości
 • Nieruchomość nie została zniszczona, a jej wartość znacząco nie spadła

Refinansowanie kredytu hipotecznego w tym samym banku. Czy jest to możliwe?

Osoba posiadająca kredyt hipoteczny może go refinansować w tym samym banku, w którym go zaciągnęła. Nie mówi się wtedy o przeniesieniu zobowiązania, lecz o restrukturyzacji zadłużenia, co daje taki sam efekt. 

Bank chcąc utrzymać klienta (jeśli ten spełnia warunki do przyznania nowego kredytu z uwzględnieniem wykorzystania go na spłatę poprzedniego), może zaproponować rozłożenie okresu spłaty na dłuższy czas lub odłożenie kilku rat w późniejszym terminie. Kredytobiorca chcąc uzyskać lepszą ofertę pod względem finansowym powinien jednak skorzystać z przeniesienia kredytu do innego banku.

Na co zwrócić uwagę przy refinansowaniu kredytu?

Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu kredytu do innego banku należy dokładnie przejrzeć umowę kredytową, sprawdzić koszty związane z aktualnym zobowiązaniem oraz porównać je z kosztami w nowej ofercie. Trzeba również zwrócić uwagę na możliwość wydłużenia okresu kredytowania, czy też na pożyczenie dodatkowych środków na dowolny cel. Szukając korzystnych warunków kredytowych, warto przeanalizować:

 • możliwość wydłużenia okresu kredytowania
 • koszty związane z ubezpieczeniem
 • koszty refinansowania kredytu hipotecznego
 • prowizję za udzielenie nowego kredytu 
 • możliwość zmiany oprocentowanie zmiennego na stałe
 • koszty związane z wcześniejszą spłatą dotychczasowego zobowiązania
 • udogodnienia tj. wakacje kredytowe

Przeniesienie kredytu hipotecznego a konsolidacja

Przeniesienie kredytu oraz jego konsolidacja to dwa różne produkty bankowe. W ostatnich czasach biorąc pod uwagę praktykę rynkową oba produkty bardzo się do siebie zbliżyły. Przeniesienie kredytu to zamknięcie jednego i otwarcie drugiego zobowiązania, natomiast konsolidacja polega na spłacie kilku dotychczasowych zobowiązań oraz zamienieniu ich w jedno, które kredytobiorca musi spłacać ale zazwyczaj na lepszych warunkach. Przeczytaj również: Czy warto skorzystać z konsolidacji dla firm?

Myślisz o kredycie hipotecznym? Wyślij formularz!

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy

Dodaj komentarz