Pomysł na rozwój firmy dla komornika

Zawód komornika jest niezwykle wymagającą profesją. Predyspozycje, jakie powinna mieć osoba pełniąca tę funkcję to, z pewnością silna psychika, opanowanie i zdecydowanie. Jednak w obecnych czasach, gdzie panuje coraz większa swoboda w rozliczaniu się i niedotrzymywanie terminów spłaty rachunków czy długów, popyt na te usługi rośnie.


Komornik jako funkcjonariusz publiczny


Pracę komornika reguluje ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Stanowi ona przede wszystkim o tym, iż komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający w sądzie rejonowym. Inaczej, jest to zawód zaufania publicznego. Nic więc dziwnego, że jednym z wymogów do ubiegania się o to stanowisko jest nie bycie podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego czy przestępstwo skarbowe.


Na mocy tej samej ustawy komornik nie korzysta ze swobody w prowadzonej przez siebie działalności. Nie ma też wpływu na kształtowanie zasad swojego wynagrodzenia. Komornik utrzymuje się z prowizji od pobranych opłat egzekucyjnych. Nie może jednak odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, nawet gdy ma przeświadczenie, że podjęcie się tej sprawy nie przyniesie jakiegokolwiek dochodu, a nawet zakończy się stratą.


Dodatkowo, komornik nie jest przedsiębiorcą i nie może prowadzić działalności gospodarczej. Nie może także podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym lub naukowym w szkole wyższej, choć również i takiemu zatrudnieniu może sprzeciwić się prezes sądu, któremu podlega komornik.

Podsumowując, komornik nie może podejmować innego sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków komornika, mogło osłabić zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu.


Komornik jako przedsiębiorca – wyjątki

Pomimo, iż komornik nie może prowadzić działalności gospodarczej, istnieje kilka wyjątków, które mogłyby wskazywać na rolę komornika jako przedsiębiorcy. Najważniejsze z nich to:

 • brak zagwarantowanego pokrycia kosztów działalności egzekucyjnej,
 • stosowanie wobec komornika ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • konieczność utworzenia i finansowania kancelarii ze środków własnych,
 • zatrudnianie pracowników i odpowiedzialność za ich wynagrodzenia oraz wywiązywanie się z obowiązków,
 • obowiązek zatrudniania raz na trzy lata asesora i opłacania go.

Komornik a marketing

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Etyki Zawodowej Komornika Sądowego, korzystanie przez komorników z reklamy, w tym osobistej i w jakiejkolwiek innej postaci jest zabronione.

Możliwości kredytowe komornika

Kredyt gotówkowy, który na atrakcyjnych warunkach proponują takie banki jak PKO Bank Polski, Getin Bank czy Deutsche Bank. Oferowana kwota zazwyczaj oscyluje w okolicach 200 000 zł z możliwością spłacania przez okres około 10 lat. Średnia stopa oprocentowania to 5%. Wymagane dokumenty to – w zależności od banku – potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz oświadczenie o dochodach lub niekiedy nawet sam dowód osobisty.

Kredyt firmowy nawet do 250 000 zł. Dokumentami wymaganymi w trakcie przyznawania kredytu są oświadczenie o uzyskiwanych dochodach oraz niezaleganiu z ZUS i Urzędem Skarbowym lub 3 ostatnie wpłaty. Oprocentowanie rozpoczyna się nawet od 2,6%. Okres spłaty – do 84 miesięcy.

Kredyt inwestycyjny do 650 000 zł z gwarancją DE MINIMIS, który wydawany jest na podstawie podsumowania KPiR za okres 12 miesięcy oraz zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędem Skarbowym lub 3 ostatnie wpłaty. Okres spłaty w przypadku tego kredytu wydłużony jest do 8 lat. Zdolność kredytowa wyliczana jest na podstawie prognozy przychodów.

Kredyt obrotowy do 600 000 zł, wydawany na podstawie dokumentów w dwóch wariantach:

 • PIT 2020 + KPiR 2021 + zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego lub 3 ostatnie wpłaty
 • PIT 2019 + KPiR 2020 + KPiR 2021 + zaświadczenie z ZUS i US lub 3 ostatnie wpłaty

Zdolność kredytowana wyliczana jest na podstawie obrotów. Z kolei odsetki naliczają się wyłącznie do wykorzystanej kwoty.

Zalety kredytu dla osób wykonujących zawód komornika

 • wysoka przyznawalność,
 • brak zabezpieczeń,
 • niższe oprocentowanie,
 • dowolny cel,
 • bezpieczeństwo,
 • decyzja podejmowana online.


Przedstawicielom wolnych zawodów proponuje się bardzo atrakcyjne warunki udzielania kredytów. Chodzi nie tylko o wyższe kwoty finansowania, ale także dłuższy okres spłaty, obniżone oprocentowanie czy brak konieczności zabezpieczenia kredytu. Taka uproszczona ścieżka kredytowa sprawia, że osoby pełniące funkcje na stanowiskach tj. komornik, prawnik, czy psychoterapeuta chętnie rozglądają się za opcją rozwinięcia swojej kariery zawodowej.


Jeśli też o tym myślisz, skontaktuj się z nami, a wyegzekwujemy dla Ciebie jak najdogodniejsze warunki kredytu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz