Skuteczna i szybka
pomoc w spłacie
zadłużenia

Zostaw numer

Oddzwonimy w 30 minut

Oblicz ratę

I spłać swoje długi

Mamy świetne opinie
i wysoką skuteczność

Zarówno długi, jak i tytuł wykonawczy zgodnie z kodeksem cywilnym nie mogą trwać w nieskończoność. Przez tytuł wykonawczy należy rozumieć orzeczenie sądu wraz z klauzulą wykonalności, czyli potwierdzeniem, że orzeczenie jest prawomocne i może być egzekwowane przez komornika.

Dla tych, nad którymi wisi widmo egzekucji komorniczej, przygotowaliśmy, krótki tekst, który podpowie:

  • po jakim czasie długi się przedawniają,
  • ile czasu potrzeba na przedawnienie tytułu wykonawczego,
  • czym jest i jaką rolę odgrywa przerwanie biegu przedawnienia.

 

Po jakim czasie dług ulega przedawnieniu?

To, po jakim czasie następuje przedawnienie długu, zależy od jego rodzaju. Tym samym może to być:

  • po roku – przedawnieniu ulegają otrzymane mandaty, a także umowy z tytułu przewozu;
  • po 2 latach – rachunki za telefon czy internet, roszczenia związane z umową o dzieło czy umową sprzedaży, nieuregulowane faktury oraz debet w rachunku bankowym;
  • po 3 latach – długi związane z działalnością gospodarczą, roszczenia z tytułu umowy o kredyt czy pożyczkę; zadłużenia na karcie kredytowej; nieuregulowane opłaty czynszowe;
  • po 6 latach – długi spadkowe; długi potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

 

Po jakim czasie tytuł wykonawczy ulega przedawnieniu?

Jak pokazuje powyższe, wszelkie roszczenia objęte tytułem wykonawczym ulegają przedawnieniu po 6 latach od momentu uprawomocnienia się orzeczenia, które jest tytułem wykonawczym. W praktyce jednak rzadko kiedy dochodzi do sytuacji, w której tytuł wykonawczy ulega przedawnieniu, ponieważ każde przerwanie biegu przedawnienia sprawia, że te 6 lat zaczyna liczyć się od nowa.

Przerwanie biegu przedawnienia – czym skutkuje?

Przerwanie biegu przedawnienia to po prostu rozpoczęcie odliczania 6 lat przedawnienia od początku. Sytuacja taka ma miejsce, gdy dochodzi do wykonania jednej z czynności określonej w kodeksie cywilnym, czyli:

  • uznania roszczenia przez dłużnika;
  • uczynienia roszczenia przedmiotem procesu sądowego lub prowadzonego przez inny powołany do tego organ;
  • wszczęcia mediacji.

Skutkiem tych czynności jest rozpoczęcie naliczania czasu przedawnienie, czyli 6 lat, od nowa.

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (82 votes)