Skuteczna i szybka
pomoc w spłacie
zadłużenia

Zostaw numer

Oddzwonimy w 30 minut

Oblicz ratę

I spłać swoje długi

Ocena

Mamy świetne opinie
i wysoką skuteczność

Zaktualizowano:

Zaciąganie kolejnych kredytów, a potem pożyczek czy chwilówek bardzo szybko może doprowadzić do wpadnięcia w pętlę zadłużenia, która w wielu przypadkach kończy się wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Po wydaniu prawomocnego, opatrzonego w klauzulę wykonalności, nakazu zapłaty, ściąganiem niezapłaconych zobowiązań może zająć się komornik. Jednak czy może on robić to w nieskończoność?

Dowiedz się:

 • czym jest przedawnienie długu,
 • po ilu latach następują przedawnienia długów,
 • jak długo komornik może ściągać dług.

 

Przedawnienie długu – czym jest i kiedy następuje?

Przedawnienie długu następuje w momencie, kiedy dłużnik nie spłaca swojego zobowiązania, a wierzyciel przez okres wskazany w kodeksie cywilnym nie upomina się o jego uregulowanie. W zależności od rodzaju długu przedawnienie następuje po roku, 2 latach, 3 latach lub po 6 latach.

Kiedy dług się przedawnia?
po roku po 2 latach po 3 latach po 6 latach
 • mandaty;
 • umowy z tytułu przewozu.
 • należności za usługi telekomunikacyjne;
 • debet na koncie;
 • roszczenie wynikające z umowy o dzieło;
 • roszczenia związane z dokonaną i nieopłaconą dostawą;
 • roszczenia z tytułu umowy sprzedaży;
 • nieopłacone faktury.
 • należności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • roszczenia z tytułu umowy kredytowej lub pożyczkowej;
 • roszczenia z tytułu umowy o pracę;
 • zadłużenia na karcie kredytowej;
 • zaległy czynsz.
 • długi spadkowe;
 • długi związane z prawomocnym wyrokiem sądu.

Czy możliwe jest przedawnienie długu u komornika?

Czy w takim razie możliwe są przedawnienia długów komorniczych? W teorii, jak wskazuje powyższa tabela, następuje to po sześciu latach. Niestety w praktyce przedawnienia komornicze nie istnieją. Po wydaniu prawomocnego nakazu zapłaty 6-letni okres przedawnienia obowiązuje każdy rodzaj zobowiązania, a wszelkie wnioski o wszczęcie egzekucji przerywają bieg terminu, który liczy się od nowa. Jeśli więc wierzyciel nie przegapi jednego z terminów przedawnienia, to może dochodzić o swoje pieniądze w nieskończoność, również wykorzystując do tego narzędzie w postaci zajęcia komorniczego.

Jak długo komornik może ściągnąć dług?

W sytuacji, w której komornik ma możliwość regularnego ściągania pieniędzy np. z konta bankowego lub z wynagrodzenia za pracę, to ma prawo robić to do momentu całkowitego zaspokojenia sumy egzekucji. Oznacza to, że proces ten w zależności od kwoty wskazanej w prawomocnym opatrzonym klauzulą wykonalności nakazie zapłaty, może trwać kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.

Przedawnione długi w egzekucji komorniczej – jak postępować w takiej sytuacji?

Chociaż prawo nie wyklucza przedawnienia długów komorniczych, to jednak w praktyce stanowią one nieliczne sytuacje. Co w takim razie należy zrobić, gdy przedawnienie komornicze Ciebie dotyczy? W pierwszej kolejności należy dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście nastąpiło przedawnienie, a wierzyciel nie podjął żadnych kroków, aby przerwać jego bieg. W takiej sytuacji należy skierować odpowiedni wniosek do komornika, w wyniku którego postępowanie powinno zostać umorzone. Jeśli wniosek zostanie przez niego bezpodstawnie odrzucony, pozostaje złożenie skargi do sądu na przeprowadzane przez komornika czynności.

Jeśli masz wątpliwości, czy doszło do przedawnienia długów komorniczych, zawsze możesz skontaktować się ze specjalistami z firmy Biliti – doradzimy i pomożemy. Podpowiemy jak uniknąć podobnych dylematów w przyszłości. 

Dowiedz się więcej

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

4.7/5 - (82 votes)