kredyt studencki

Kredyt studencki to forma wsparcia dedykowana osobom, które nie mają wystarczających środków na sfinansowanie życia w okresie zdobywania wykształcenia. Często to jedyne wyjście dla osób, które nie mogą liczyć na pomoc rodziców lub ich absorbujący kierunek studiów nie pozwala na podjęcie pracy. Pożyczka studencka to finansowanie na preferencyjnych warunkach. Zobacz, co zrobić, by ją uzyskać. 

Drogie podręczniki, wynajem pokoju w dużym mieście czy po prostu utrzymanie. Studiowanie, niezależnie czy dziennie, czy zaocznie, wymaga pieniędzy. Nie wszyscy studenci mogą liczyć na pomoc finansową rodziców. Także wiele kierunków jest na tyle angażująca, że uniemożliwiają one pracę w pełnym wymiarze godzin. Dodatkowo umowa zlecenie, na podstawie której zatrudnieni są często studenci, utrudnia wzięcie zwykłego kredytu. Więc co zrobić, jeśli na drodze edukacji stanie brak środków finansowych? Rozwiązaniem tego problemu może być kredyt studencki. 

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Kredyt studencki - co to właściwie jest?

Jest to kredyt gotówkowy udzielany tylko studentom i doktorantom na pokrycie ogólnorozumianych kosztów związanych ze studiowaniem. Koszt takiej usługi jest stosunkowo niski w porównaniu z innymi produktami bankowymi. Student otrzymuje pieniądze każdego miesiąca roku akademickiego, aż do zakończenia studiów. Spłata zobowiązania następuje dopiero 2 lata po zakończeniu edukacji. 

Warunki przyznania kredytu studenckiego

Aktualnie o kredyt studencki ubiegać się mogą:

 • studenci - do 30. roku życia
 • doktoranci - do 35. roku życia

Wniosek o kredyt studencki może złożyć także osoba będąca kandydatem na studia. Przed podpisaniem umowy kredytowej student musi złożyć zaświadczenie do banku o przyjęciu na studia. Ubiegać się o taki kredyt można przez cały rok, a decyzja kredytowa powinna zapaść w przeciągu 30 dni. 

Kredyt studencki mogą uzyskać osoby, które nie przekroczyły konkretnego progu dochodowego. W roku akademickim 2022/2023 dochód na członka rodziny nie mógł być większy niż 3000 zł. Pobieranie innych świadczeń nie stanowi przeszkody w uzyskaniu tego typu finansowania. 

Kredyt na studia - na jaki okres jest udzielany?

Okres kredytowania w przypadku studentów wynosi 6 lat, natomiast doktorantów 4 lata. Pieniądze wypłacane są w systemie ratalnym przez 10 miesięcy trwania roku akademickiego. Bank udzielający finansowania zaprzestanie wypłacania środków w przypadku gdy student:

 • zostanie skreślony z listy studentów,
 • zostanie zawieszony w prawach studenta,
 • ukończy edukację,
 • zatai informacje wpływające na kredyt.

Dokumenty - kredyt studencki

Do wniosku o kredyt załączyć należy także:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i ilości członków w rodzinie,
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że wnioskujący jest studentem lub doktorantem danej placówki, 
 • dokumenty wymagane przez bank niezbędne do oceny zdolności kredytowej.

Wniosek kredytowy może być złożony w formie papierowej lub online. Dodatkowo możliwość całorocznego wnioskowania pozwala uzyskać finansowanie także osobom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu na przestrzeni roku akademickiego. 

Banki i kredyt studencki - kto udziela takiego finansowania?

 • Kredyt studencki w Pekao;
 • Kredyt studencki w PKO;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości;
 • SGB-Bank.

Porównanie kredytów studenckich - na co należy zwrócić uwagę?

Pod wieloma względami różni się od zwykłego kredytu gotówkowego. Przede wszystkim jest znacznie tańszą opcją. Ale czym właściwie cechuje się tego typu finansowanie?

 • Niskie oprocentowanie - aktualnie jest ono na poziomie przekraczającym 1 procent stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego; na rynku raczej próżno szukać równie taniego finansowania; 
 • Udzielany na okres studiów - na 6 lat w przypadku studentów i na 4 lata w przypadku doktorantów;
 • Wypłacany w 10 transzach w ciągu roku akademickiego;
 • Wygodna spłata - następuje 2 lata po zakończeniu kształcenia. Liczba rat jest równa dwukrotności wypłaconych transz;
 • Możliwość umorzenia długu.

Umorzenie kredytu studenckiego - w jakich sytuacjach jest to możliwe?

Umorzenie kredytu możliwe jest w dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich jest częściowe umorzenie długu ze względu na dobre wyniki w nauce. W przypadku, gdy student znajdzie się w 10% najlepszych studentów, jego dług może zostać umorzony nawet do 50% wartości kredytu. 

Kredyt zostanie umorzony, jeśli:

 • kredytobiorca był w 1% najlepszych studentów - umorzony o 50%;
 • był w 1,01 do 5% najlepszych studentów - umorzone może zostać do 35% zadłużenia;
 • znalazł się wśród 5,01 do 10% najlepszych studentów, wtedy dług może zostać umorzony nawet do 20%.

Drugą sytuacją umożliwiającą umorzenie kredytu są problemy finansowe. W przypadku trudności ze spłatą kredyt może zostać umorzony częściowo lub w szczególnych sytuacjach całkowicie. 

Kredyt studencki - na jakie kwoty można liczyć?

 • 400 zł
 • 600 zł
 • 800 zł
 • 1000 zł

Oczywiście bank może odmówić finansowania na określoną kwotę. Swoją decyzję instytucja kredytująca popiera oceną zdolności kredytowej. Niska zdolność kredytowa nie dyskwalifikuje wnioskującego, ale może wpłynąć na wysokość przyznanego kredytu, a łączna kwota finansowania nie może przekroczyć 50 tys. zł. 

Poręczenie kredytu studenckiego

Do kredytu studenckiego potrzebny jest poręczyciel. Zobowiązany on będzie do spłaty długu w sytuacji, gdy beneficjent sam nie będzie mógł tego zrobić. Poręczycielem może być rodzic, rodzeństwo czy dalsza rodzina. W sytuacji, gdy student nie ma możliwości poproszenia o poręczenie członka rodziny zrobić to może Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Pożyczka studencka - czym różni się od kredytu studenckiego?

Kredyt studencki z pozoru wydaje się tym samym co kredyt dla studenta. Okazuje się, że te dwa pojęcia nie są tożsame. Finansowanie dla studenta to zwykły kredyt gotówkowy lub pożyczka, ale dopasowany do wymogów i możliwości osoby uczącej się. 

Chcesz wiedzieć czym jest pożyczka dla młodych? Przeczytaj nasz tekst.

Kredyty studenckie - zalety

Kredyt studencki może być dobrą formą wsparcia finansowego. Przede wszystkim jest znacznie tańszy niż kredyty i pożyczki będące w klasycznej ofercie firm finansowych. Oczywiście warto go wziąć jedynie w sytuacji, gdy rzeczywiście jest on potrzebny. Jednak studenci często przeznaczają go na inwestycje we własny biznes, czy decydują się na wybór droższego kierunku, na który normalnie nie mogliby sobie pozwolić.

kredyt-studencki

Kredyt studencki - czy warto?

Kredyt studencki rządzi się innymi prawami niż zwykły kredyt konsumencki. Proponowany jest na lepszych warunkach, koszty finansowania są niższe, a do jego uzyskania niewymagana jest specjalna zdolność kredytowa. Osoby nieposiadające zdolności kredytowej mogą liczyć na poręczenie rodziny czy instytucji takiej jak BGK. 

Podstawową zaletą tego finansowania jest oczywiście atrakcyjność cenowa. Poza niskim oprocentowaniem zdecydowanie wartym uwagi aspektem powinna być możliwość umorzenia długu.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy