Zastanawiając się, jaki kredyt wybrać dla swojej firmy trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, np. potrzebna kwota, konieczność posiadania wkładu własnego, okres spłaty kredytu, forma jego zabezpieczenia czy karencja. Sprawdź, czytając artykuł, który kredyt będzie odpowiedni dla Twojej firmy.

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Najważniejszy jest cel

Głównym determinantem wyboru pomiędzy kredytem obrotowym a inwestycyjnym jest cel, na który chce się przeznaczyć pożyczone pieniądze. 

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy służy finansowaniu bieżących wydatków firmy, zapewniając jej płynność finansową.

Jeśli więc firma przeżywa gorsze chwile i grozi jej zator płatniczy, kredyt ten będzie idealnym wyborem i może uratować firmę przed bankructwem.

Okres spłaty jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku kredytu inwestycyjnego, bo najczęściej do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 3 lat. Kwota kredytu jest uzależniona od wyników osiąganych przez firmę, przy założeniu, że im stabilniejsza pozycja firmy oraz zdolność kredytowa, tym większe szanse na uzyskanie kredytu. 

Szanse zwiększają się dodatkowo ze względu na proste zasady udzielania kredytu obrotowego. W związku z tym skraca się także okres oczekiwania na decyzję, która może być wydana nawet w dniu złożenia wniosku i to bez konieczności określania zabezpieczeń kredytu. Jest to sytuacja komfortowa z perspektywy tych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście muszą ratować finanse firmy w trybie natychmiastowym.

Istnieją dwa rodzaje kredytu obrotowego:

 • na rachunku bieżącym, czyli taki, który swoją strukturą przypomina debet na rachunku osobistym. Dodatkowe środki na koncie można wykorzystywać do określonego limitu, a każda spłata zmniejsza debet;
 • na rachunku kredytowym, gdzie w ramach spłacanego kredytu tworzone jest specjalne konto bankowe.

Więcej informacji na temat kredytu obrotowego znajdziesz w naszym wpisie w całości poświęconym temu zagadnieniu.

Na co może zostać przeznaczony kredyt obrotowy?

Środki pozyskane w ten sposób mogą zostać przeznaczone na wsparcie bieżącej działalności, czyli:

 • Uregulowanie zaległości płatniczych,
 • Nabywanie towarów i usług,
 • Finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników,
 • Bieżące finansowanie zawartych kontraktów itp.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny co to?

Jest on idealnym pomysłem dla tych przedsiębiorców, którzy planują realizację poważnych przedsięwzięć tj. zakup maszyn, nieruchomości, auta itd. W zależności od specyfiki branży potrzeby te mogą być różne. Finansowanie firmy z kredytu inwestycyjnego może się odbywać w perspektywie wieloletniej, co daje możliwość ciągłego rozwoju i modernizacji firmy. Podobnie jest ze spłacaniem takiego kredytu - również ma ono charakter długoterminowy.

W przypadku tego kredytu warunki jego udzielania mogą się kształtować odmiennie w zależności od banku. Co więcej, w obrębie danego banku oferty dla poszczególnych firm także mogą być zróżnicowane ze względu na wysokość kwoty kredytu, wiarygodność firmy, historię kredytową, okres spłaty oraz oszacowane ryzyko związane z planowaną inwestycją. Stąd też częstym wymogiem banków jest zaprezentowanie szczegółowego biznesplanu wraz z kosztorysem.

Dodatkowo, ubiegając się o kredyt na inwestycje konieczne jest posiadanie wkładu własnego.

Kredyty inwestycyjne - na co mogą być wykorzystane?

Odpowiednie przepisy ustawy Prawa bankowego precyzują, że kredyty inwestycyjne są przeznaczone do finansowania różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest zwiększenie, zmodernizowanie lub odtworzenie majątku trwałego. Mogą to być projekty takie jak:

 • Nabywanie, budowa lub rozbudowa nieruchomości o charakterze gospodarczo-usługowym;
 • Zakup urządzeń i maszyn przemysłowych;
 • Rozbudowa sprzętu komputerowego;
 • Modernizacja lub budowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa;
 • Pozyskiwanie dóbr niematerialnych i prawnych;
 • Nabycie środków transportu;
 • Zakup know-how, licencji, patentów i innych praw;
 • Nabywanie udziałów w przedsiębiorstwach lub inwestowanie w długoterminowe papiery wartościowe.

Kredyt hipoteczny inwestycyjny dla firm 

Jak wynika z powyższych podpunktów, kredyt inwestycyjny może być także przeznaczony na zakup nieruchomości. W takim przypadku zazwyczaj zabezpieczeniem kredytu staje się nabyta hipoteka.

Jakie informacje trzeba zebrać, decydując się na kredyt dla firmy?

Przed wyborem rodzaju kredytu należy upewnić się o posiadaniu odpowiednich informacji, by decyzja ta była podjęta świadomie i w sposób wiążący (w przypadku kredytu inwestycyjnego na lata!).

Trzeba rozważyć:

 1. Jaka kwota jest potrzebna?
 2. Jaki jest cel, na który chce się przeznaczyć pożyczone pieniądze.
 3. Czy jest wymagane posiadanie wkładu własnego?
 4. W jakim czasie przewiduje się spłatę pożyczki?
 5. Czy można negocjować warunki?
 6. Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?
 7. Jaka jest sytuacja finansowa firmy?
 8. Czy można skorzystać z karencji w spłacie kredytu?

Kredyt obrotowy czy inwestycyjny?

Dobierając właściwe źródło finansowania, musisz przede wszystkim precyzyjnie określić cel, na który zamierzasz przeznaczyć środki. Kredyt obrotowy stanowi wsparcie dla bieżących potrzeb firmy, takich jak zakup towarów, materiałów czy uregulowanie bieżących zobowiązań wobec dostawców. Zapewnia przedsiębiorstwom płynność finansową i często stanowi ocalenie przed opóźnieniami w płatnościach, które mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie firmy lub nawet doprowadzić do jej bankructwa. Warto zauważyć, że jest to zobowiązanie o krótkim okresie spłaty, najczęściej trwające od 12 do 24 miesięcy.

Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego powinno być rozważane, jeśli planujesz realizację poważnych, długoterminowych inwestycji. Taki kredyt dostarcza środków finansowych na długi okres czasu. Warto zaznaczyć, że kredyt inwestycyjny, w przeciwieństwie do kredytu obrotowego, ma określony cel, który może obejmować zakup linii produkcyjnej, nieruchomości czy samochodu. Istotną różnicą jest także okres udzielania kredytów inwestycyjnych, który charakteryzuje się długotrwałością (nawet do 15 lat), umożliwiającą prowadzenie projektów budowlanych czy modernizacyjnych w firmie.

Twoja firma potrzebuje wsparcia finansowego? Chciałbyś wprowadzić swoją działalność na odpowiednie tory? Skontaktuj się z nami! Wspólnie przygotujemy plan skrojony na miarę potrzeb Twojego biznesu.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy

Dodaj komentarz