Częstymi przyczynami kryzysu są zarówno czynniki zewnętrzne (koniunktura gospodarcza), jak i wewnętrzne (związane z sytuacją przedsiębiorstwa). W kłopotach może pomóc m.in optymalizacja kosztów, kredyt bankowy, faktoring lub w ostateczności przebranżowienie się. Jak wyprowadzić firmę z kłopotów finansowych i przetrwać na konkurencyjnym rynku? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Znajdź źródło problemu

Trudna sytuacja finansowa firmy może dotknąć każdego przedsiębiorcy. Najczęstsze przyczyny współczesnego kryzysu finansowego w przedsiębiorstwach to:

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

 • zbyt niskie przychody
 • problemy ze ściągalnością płatności od klientów
 • zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności
 • nieregularna sprzedaż
 • utrata kontrahentów
 • źle oszacowane koszty
 • nieumiejętne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • nieumiejętność konkurowania na rynku
 • brak doświadczenia i niekompetencja.

Stabilność finansowa firmy jest zagrożona przez wyżej wspomniane źródła kryzysu finansowego, a w dalszej perspektywie jej istnienie. Dlatego tak ważna jest analiza wyników przedsiębiorstwa przynajmniej raz w miesiącu i porównywać je do analogicznego okresu z poprzedniego roku. Jeśli maleją to znak, że sytuacja finansowa firmy się pogarsza. Regularna kontrola przychodów i kosztów pozwoli odpowiednio wcześnie dostrzec problem i podjąć właściwe działania.

Jak wyjść z kłopotów finansowych?

Jeśli już popadłeś w tarapaty finansowe i sytuacja w firmie się pogarsza, musisz jak najszybciej zareagować. Pierwszym działaniem powinno być znalezienie źródła problemu. W zależności od zdiagnozowanej przyczyny możesz zastosować odpowiednie środki ratujące takie jak:

 • Szukanie oszczędności – optymalizacja kosztów za media (warto poszukać korzystniejszej oferty), delegowanie zadań na zewnątrz zamiast zatrudniania pracowników etatowych, obniżenie kosztów zużycia energii dzięki zastosowaniu żarówek energooszczędnych i czujników ruchu, zakup używanego sprzętu czy maszyn.
 • Konsolidacja zaciągniętych kredytów gotówkowych w jeden o niższej racie pomoże unormować sytuację finansową firmy. Więcej na ten temat piszemy tutaj.
 • Kredyt bankowy lub pozabankowy zaciągnięty w odpowiednim momencie pozwoli poprawić sytuację finansową firmy, wprowadzić innowacyjne rozwiązania, rozwinąć ją i zwiększyć przychód w krótkim czasie. 
 • Faktoring – wykup przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych zaległości w płatnościach od kontrahentów pomoże szybko odzyskać środki z wystawionych faktur i spłacić zobowiązania.
 • Leasing – rodzaj kredytu rzeczowego pozwalający pozyskać sprzęt niezbędny do prowadzenia i rozszerzenia działalności oraz rozwoju firmy bez konieczności posiadania dużego kapitału własnego. Więcej o leasingu znajdziesz tutaj.
 • Zmiana kadry lub systemu motywacji pracowników, jeśli są oni przyczyną złych wyników finansowych firmy.
 • Przebranżowienie się, jeśli przyczyną złej sytuacji finansowej jest słaba koniunktura na rynku.

Potrzebujesz finansowania z zewnątrz? Zapytaj doradcy!

Obniżenie przychodów nie musi oznaczać bankructwa firmy. Gdy popadniesz w kłopoty finansowe, kredyt gotówkowy z banku jest często jedynym sposobem na poprawę sytuacji firmy (więcej na temat kredytów firmowych piszemy tutaj). Decydując się na kredyt, upewnij się, czy jego spłata nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla firmy. Pamiętaj również o możliwości obniżenia kosztów uzyskania przychodu o odsetki, prowizje i opłaty bankowe. W dokładnym wyliczeniu kosztów i wyborze najlepszej oferty kredytu gotówkowego na rynku pomoże doświadczony doradca kredytowy.

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy