Zastanawiasz się jak zwiększyć zdolność kredytową? Najważniejsza dla banku jest wiarygodność kredytowa. Terminowa spłata dotychczasowych zobowiązań to najistotniejszy aspekt, który wpływa na ocenę w BIK. Przeczytaj i poznaj sposoby budowania dobrej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. 

Banki mają różne kryteria i warunki przyznawania kredytów gotówkowych dla firm. Dwa najważniejsze to zdolność kredytowa i wiarygodność finansowa kredytobiorcy. Są to czynniki, na które mamy realny wpływ. O ile zdolność kredytowa oceniana jest różnie w zależności od instytucji, o tyle wiarygodność osoby starającej się o kredyt weryfikowana jest w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Najszybsza droga do spłaty Twoich zobowiązań

Budowanie historii kredytowej

Planując zaciągnięcie kredytu gotówkowego np. na rozwój firmy czy zwiększenie jej innowacyjności, zawczasu należy zadbać o historię kredytową w BIK. Jeśli jest ona negatywna, można nie otrzymać kredytu mimo wysokich dochodów lub otrzymać go na gorszych warunkach. Brak historii w BIK działa na niekorzyść przedsiębiorcy. Bank nie wie, czego się po nim spodziewać. Sukcesywnie budowana historia kredytowa pokazuje bankowi, że nasza firma jest rzetelna i przede wszystkim wypłacalna.

Co obniża ocenę punktową w BIK?

Ocena historii kredytowej w BIK jest oceną punktową. Na jej obniżenie wpływają czynniki takie jak:

 • opóźnienia w spłacie zaciągniętych kredytów,
 • ilość kredytów, których spłaty są opóźnione,
 • wysokość kwoty, której dotyczy opóźnienie w spłacie,
 • czas opóźnienia w spłacie kredytu,
 • czas kolejnych opóźnień w spłacie,
 • przekroczenie limitu kredytowego,
 • kwota przekroczenia limitu,
 • okres, po którym przekroczyliśmy limit kredytowy po raz kolejny.

Ocena punktowa w Biurze Informacji Kredytowej jest zmienna.

Ocena kredytowa - jakie dokumenty będą potrzebne?

Budowanie zdolności kredytowej to działanie na wielu polach. Instytucje finansowe uwzględniają różnorodne kryteria, takie jak: dochody przedsiębiorcy, liczba oraz wartość zobowiązań, a także historię kredytową. Najczęściej do oceny potrzebne będzie:

 • zeznanie podatkowe za poprzedni rok,
 • zestawienie książki przychodów i rozchodów (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub bilans wraz z rachunkiem zysków i strat  za ubiegły rok,
 • wyciąg z konta firmowego z ostatnich 3, 6 miesięcy lub dłuższego okresu,
 • dokumenty zależne od formy opodatkowania (deklaracje PIT lub CIT),
 • informacja o stanie zobowiązań wobec ZUS, US.

Jak budować historię kredytową?

Dobra historia kredytowa pozwala uzyskać kredyt na lepszych warunkach, a tym samym zaoszczędzić pieniądze. Oto lista korzyści:

 • niższa marża,
 • niższa prowizja,
 • dłuższy okres kredytowania,
 • większa kwota pożyczki.

Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku kredytów inwestycyjnych z długim okresem kredytowania. Lepszą historią kredytową jest zła historia niż jej brak. Złą historię można zatrzeć, a brak historii to dla banku niewiadoma. Dlatego planując starania o kredyt dla firmy, ważne jest budowanie zdolności kredytowej. Poniżej przedstawiamy sposoby, jak to zrobić dobrze:

1. Terminowa spłata dotychczasowych zobowiązań

Jest najważniejszym aspektem wpływającym na ocenę w BIK.

2. Debet na koncie firmowym

BIK postrzega go jako zobowiązanie kredytowe. Jeśli się z niego nie korzysta, zwykle nic nie kosztuje. Można również zrobić zadłużenie, a następnie regularnie je spłacać. Tutaj jednak konieczna będzie spłata odsetek od wykorzystanego debetu.

3. Budowanie historii kredytowej a karta kredytowa

To łatwy sposób na zbudowanie dobrej historii kredytowej. Gdy zapadnie decyzja o zaciągnięciu kredytu gotówkowego z banku, kartę można zlikwidować. Bank traktuje kartę kredytową jak równoznaczne zobowiązanie finansowe, więc może ona obniżać ocenę punktową.

4. Kredyt z banku na dowolny cel

Nawet niewielki, ale spłacany regularnie buduje dobrą historię kredytową.

5. Zakup na raty

To kolejny sposób, by pokazać się z dobrej strony. Warunek ten sam co wyżej, regularna spłata zobowiązań.

Jeśli osoba starająca się o kredyt posiada odpowiednie fundusze może mieć kilka z wyżej wymienionych zobowiązań. To dla banku informacja, że nie ma problemu ze spłatą pożyczonych pieniędzy.

6. Informowanie banku o trudnościach w spłacie zaciągniętego kredytu

Pozwoli utrzymać dobrą ocenę w BIK. Unikanie spłaty i odbierania zawiadomień z banku potęguje problem. Informując bank o problemach w spłacie, podając wiarygodne powody, można wynegocjować np. okresowe zawieszenie spłaty.

7. Zgoda na przetwarzanie informacji o kredytach w BIK po ich zakończeniu

Jeśli zobowiązania są spłacane regularnie, można zezwolić na przetwarzanie informacji o tym w BIK. To stawia potencjalnego kredytobiorcę w pozytywnym świetle w przypadku kolejnego kredytu.

Jeśli nastąpiły problemy ze spłatą kredytu, to BIK będzie o tym informował banki przez 5 lat. Mimo to dobrze jest nie wyrazić zgody na przetwarzanie informacji o kredytach problematycznych. Wówczas po upływie wspomnianych 5 lat BIK nie będzie o nich informował i zła historia zostanie zatarta.
Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest kredyt na otwarcie firmy, przeczytaj: Kredyt na otwarcie firmy.

Potrzebujesz pomocy z uzyskaniem kredytu dla Twojej firmy? Chcesz wiedzieć jak poprawić złą historię kredytową? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie i podpowiemy, jak zwiększyć szanse na uzyskanie atrakcyjnych warunków. 

Wypełnij nasz formularz i rozpocznij swoją drogę do spłaty zobowiązań

Podobne wpisy